Kolizacja samochodowa
©Monkey Business/Fotolia

Czy w sytuacji wypadku do pracy lub z pracy przysługuje odszkodowanie?

Kolizacja samochodowa
©Monkey Business/Fotolia

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do pobierania wynagrodzenia chorobowego tak, jak to się dzieje wskutek wypadku przy pracy. Następnie można pobrać świadczenia z ZUS, jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie można jednak otrzymać z ZUS jednorazowego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: jakie świadczenia przysługują?

Odszkodowanie przysługuje pracownikowi nie tylko w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie w czasie wykonywania pracy, ale także w drodze do pracy oraz z pracy.

 

Podstawowym świadczeniem przysługującym w takiej sytuacji jest wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% zwykłego wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca.

 

Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni (14 dni, jeśli pracownik ma więcej niż 50 lat) – wówczas pracownik uprawniony jest do pobrania zasiłku chorobowego, płaconego przez ZUS, także w wysokości 100% wynagrodzenia. Przysługuje on do 182 dni. W dalszej kolejności może być przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które może być wypłacane do 12 miesięcy. Później można starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, jeśli do wypadku powodującego niezdolność do pracy doszło podczas wykonywania pracy lub w związku z chorobą zawodową. Wypadek w drodze do pracy nie kwalifikuje się więc do tego odszkodowania.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: co oznacza?

Wypadkiem w drodze do lub z pracy jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, jeśli doszło do niego w drodze do pracy lub z pracy, a droga, którą poruszała się osoba dotknięta wypadkiem, była najkrótsza. Ważne też, aby droga do pracy lub z pracy nie została przerwana.

 

Jeśli droga nie jest najkrótsza, ale z powodów komunikacyjnych stanowi trasę najdogodniejszą – wówczas również należy uznać, że wypadek miał miejsce w drodze do lub z pracy.

 

Również, jeśli wystąpiła przerwa w drodze do lub z pracy, lecz nie była ona długa, a była życiowo uzasadniona – np. przerwa na zakupy, odbiór dziecka z przedszkola, usunięcie usterki samochodu – to trzeba uznać, że wciąż była to droga do lub z pracy.

 

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się również drogę do lub z:

  • miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności, jeśli stanowi podstawę ubezpieczenia rentowego,
  • miejsca wykonywania funkcji lub zadań zawodowych bądź społecznych, czyli np. podróży służbowej,
  • miejsca spożywania posiłków,
  • miejsca, w którym odbywa się naukę.

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04