dokumenty i kluczyki od samochodu
Image by LifetimeStock.com

Kiedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

dokumenty i kluczyki od samochodu
Image by LifetimeStock.com

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC, podlega szereg umów wymienionych w ustawie, a także zmiany tych umów oraz orzeczenia sądów i ugody wywołujące takie skutki, jak umowy. Stawki wynoszą zasadniczo 2%, 1%, 0,1% lub 0,5%, w pewnych jednak wypadkach podatek może wynieść nawet 20% kwoty wynikającej z umowy.

Podatek PCC: kiedy trzeba zapłacić?

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia, jako objęte obowiązkiem podatkowym, następujące rodzaje umów:

 • Umowę sprzedaży,
 • Pożyczki,
 • Darowizny,
 • Dożywocia,
 • O dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • Ustanowienie hipoteki,
 • Ustanowienie służebności i użytkowania, jeśli są one odpłatne,
 • Umowę depozytu nieprawidłowego,
 • Umowę spółki.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą zawarcia umowy lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które zastępuje czynność prawną stron.

Stawki PCC

Ustawa określa podstawę obliczania podatku w przypadku każdej z umów oraz wysokość PCC.

 • w przypadku umowy sprzedaży jest to 2% lub 1%, w zależności od jej przedmiotu.
 • podobnie jest w przypadku umowy zamiany, dożywocia, darowizny, umowy o dział spadku oraz zniesienie współwłasności – również jest to 2% lub 1%.
 • odpłatne użytkowanie i służebności obciążone są podatkiem w wymiarze 1%,
 • umowa depozytu nieprawidłowego – 2%,
 • umowa spółki – 0,5%,
 • od ustanowienia hipoteki jest to zasadniczo 0,1%, jeśli wierzytelność jest ustalona, w przeciwnym razie PCC wynosi 19 zł.

W pewnych wypadkach PCC wynosi jednak 20%. Dzieje się tak, gdy podatnik powołuje się przed organem podatkowym na umowę, od której podatek nie został uiszczony, lub jeśli nie udokumentował należycie umowy pożyczki.


 • Osoba ucząca się do 26. roku życia nie odprowadza składek do ZUS. Podatek od umowy zlecenia oblicza się, odejmując od kwoty brutto należności cywilnoprawne.
 • Przy umowie o dzieło nie trzeba opłacać składek do ZUS. Opodatkowanie umów o dzieło jest standardowe i wynosi 18%.
 • Przy sprzedaży nieruchomości należy opłacić podatek w wysokości 2%. Podatek od umowy kupna sprzedaży to 1% wartości określonej w umowie przy sprzedaży innych praw majątkowych.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47