Robotnik przy pracy
Pixabay/skeeze/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę, umowie zlecenie i umowie o dzieło

Robotnik przy pracy
Pixabay/skeeze/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Koszt zatrudnienia pracownika zależy przede wszystkim od rodzaju umowy. Najbardziej kosztowna dla pracodawcy jest umowa o pracę. Koszty zależą też od tego, kto został przyjęty do pracy – na przykład niższe koszty zatrudnienia ponosi firma, która zatrudnia osoby niepełnosprawne.

 

Przedsiębiorca może zatrudnić pracownika w swojej firmie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Koszty obejmują wszelkie obciążenia nałożone przepisowo na pracodawcę z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę.

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę kosztami uzyskania przychodu firmy jest wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS. Składki ZUS są potrącane zarówno z kieszeni pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca jest zobligowany do opłacenia składek od zatrudnionego pracownika – ok. 20% obciążenia od wynagrodzenia brutto.

 

Rodzaj ubezpieczenia

Składki opłacane przez pracodawcę

Składki opłacane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,93%

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP**

2,45%

-

FGŚP***

0,10%

-

 

* stopa procentowa jest różna zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

** FP – Fundusz Pracy

*** FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Koszt zatrudnienia pracownika w 2015 roku

Od 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 zł roku. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosły także koszty zatrudnienia pracownika. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę przy najniższym wynagrodzeniu wynosi 2112,96 zł (1750 zł + 362, 96). Co ważne, pracownik dostaje z tego „na rękę” 1 286 złotych.

 

Rodzaj ubezpieczenia

Składki opłacane przez pracodawcę

Wartość składki opłacanej przez pracodawcę

emerytalne

9,76%

1 750 x 9,76% = 170,80 zł

rentowe

6,50%

1 750 x 6,50% = 113,75 zł

wypadkowe

1,93%

1 750 x 1,93% = 33,78zł

FP

2,45%

1 750 x 2,45% = 42,88 zł

FGŚP

0,10%

1 750 x 0,10% = 1,75 zł

RAZEM

20,74%

362,96 zł

 

W stosunku do roku 2014 całkowity koszt zatrudnienia pracownika z płacą minimalną w roku 2015 jest wyższy o 84,53 zł.

Dodatkowe koszty: PFRON, ZFFŚ, badania i szkolenia

Pracodawca musi ponosić też dodatkowe wydatki na rzecz pracowników i funduszy. Przy zatrudnianiu powyżej 20 osób – w przeliczeniu na pełne etaty – w firmie należy ustanowić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Finansowane są z niego różnego rodzaju wydatki socjalne – od wsparcia dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej, po paczki świąteczne i wczasy pod gruszą. Za każdego zatrudnionego pracodawca musi przelać na ZFŚS 1093,93 zł rocznie.

 

Dodatkowe opłaty dotyczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) z których mniej niż 6 osób jest niepełnosprawne, co miesiąc wpłaca na PFRON kwotę wynikającą z przemnożenia: 40,65% średniego wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę etatów brakujących do osiągnięcia 6% zatrudnienia niepełnosprawnych.

 

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek sfinansowania pracownikom obowiązkowych badań lekarskich (i udzielenia im wolnego na czas ich przeprowadzenia) oraz szkoleń BHP.

 

To tylko podstawowe wydatki, do których często dochodzą dodatkowe świadczenia, takie jak: zapewnienie w firmie napojów (kawa, herbata, woda mineralna), dodatkowe ubezpieczenie medyczne, czy karty na zajęcia sportowe.

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenie

Koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę zlecenie jest uzależniony od kilku czynników, które charakteryzują osobę zatrudnioną w firmie.

 

Profil zatrudnionego

Koszt pokrywany przez pracodawcę

Umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia dla pracownika

Wynagrodzenie brutto + składki ZUS (ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP)

Pracownik jest dodatkowo zatrudniony w innej firmie, w której jego wynagrodzenie jest co najmniej równe tzw. najniższej krajowej

Wyłącznie wynagrodzenie brutto

Pracownik jest studentem, który nie ukończył 26 roku życia

Wyłącznie wynagrodzenie brutto

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o dzieło

W przypadku umowy o dzieło pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania żadnych składek do ZUS-u. Wynagrodzenie brutto dla pracownika jest jedynym kosztem uzyskania przychodów pracodawcy.  

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36