para w towarzystwie dojrzałego mężczyzny
©Monkey Business/Fotolia

Osoby, które otrzymały prawo do emerytury ze względu na wiek i staż pracy, nie są zmuszone do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze wiąże się ze znacznie niższymi składkami ZUS od działalności.

Działalność gospodarcza na emeryturze: zalety

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną jest najkorzystniejszą formą zarobkowania przez emerytów. Wiąże się z dużą dowolnością sposobu prowadzenia biznesu, uzależnioną od potrzeb konkretnej osoby. Emerytury w naszym kraju często nie są wystarczające dla utrzymania odpowiedniego poziomu życia, dlatego założenie własnej działalności przez emeryta może być najlepszym rozwiązaniem – pobierał wówczas będzie zarówno emeryturę, jak i osiągał dochód z prowadzonej działalności. Jeśli osoba uprawniona do otrzymania emerytury decyduje się pozostać w stosunku pracy, opartym o umowę o pracę, wówczas nie ma prawa do pobierania świadczenia emerytalnego. Także jeśli pobieramy świadczenia z KRUS, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne czy wcześniejsze emerytury – wówczas wysokość dodatkowych zarobków będzie miała wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Działalność gospodarcza na emeryturze: założenie działalności

Osoby pobierające emeryturę, aby założyć działalność gospodarczą, muszą złożyć wniosek do CEIDG, który sam w sobie nie wiąże się z opłatą. Ewentualne koszty uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności. Kwestia ta kształtuje się w przypadku emerytów tak samo, jak w przypadku wszystkich innych przedsiębiorców. Dodatkowo, emeryci zobowiązani są również złożyć formularz ZUS ZZA – związany z tym, że mają oni obowiązek opłacać jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

 

Emeryci zobowiązani są do rozliczania swojej działalności gospodarczej na formularzu PIT-36, łącznie z dochodem, jaki otrzymują z tytułu emerytury. Jednakże osoby, które wybrały opłacanie podatku liniowego, rozliczać te przychody powinny osobno – na zeznaniu PIT-36L.

Działalność gospodarcza na emeryturze: składki na ZUS

Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, obowiązany jest opłacać jedynie składkę zdrowotną. Może jednak być zwolniony z obowiązku jej opłacania, jeśli wysokość jego emerytury nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, oraz jeżeli jego przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie połowy kwoty najniższej emerytury, oraz jeśli opłaca podatek w formie karty podatkowej.


Więcej na temat porady prawne Emerytura