Mężczyzna z tabletem
Pixabay/kaboompics /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Praca przez internet, czyli coś za coś

Mężczyzna z tabletem
Pixabay/kaboompics /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Praca przez internet może być sposobem na zachowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Praca zdalna może być efektywna tylko wtedy, kiedy panujemy nad swoim czasem i jesteśmy zdyscyplinowani.

Prawne podstawy pracy przez internet

Zgodnie z kodeksem pracy telepraca może być jednym z rodzajów stosunku pracy nawiązanego między pracodawcą a pracownikiem. Wielu zdalnych pracowników pracuje też na podstawie umów cywilnoprawnych. Wady i zalety pracy przez internet mogą więc wynikać już z samego rodzaju umowy, na podstawie której wykonuje się pracę.

 

W przypadku umowy o pracę zorganizowanie i wyposażenie stanowiska pracy zdalnej dla pracownika spoczywa na pracodawcy. Ma on jednak prawo w każdym momencie zweryfikować, czy pracownik właściwie wykonuje swoje obowiązki. Pracodawca może nawet zainstalować na dostarczonym przez siebie sprzęcie komputerowym program śledzący, który będzie monitorował aktywność pracownika. O obecności takiego oprogramowania pracodawca musi jednak poinformować pracownika.

 

Jeśli przedmiotem pracy jest regularne wykonywanie jakiejś czynności, które nie prowadzi do wytworzenia nowego dzieła, zazwyczaj stosuje się umowę zlecenie. W jej przypadku ważniejsze od rezultatu jest staranne wykonanie pracy. Przykładem zadania, które może być wykonywane w ramach umowy zlecenia jest aktualizowanie portalu internetowego. W przypadku umowy o dzieło ważniejszy jest rezultat pracy, np. przetłumaczenie książki. Ani umowa zlecenia, ani umowa o dzieło nie zobowiązują pracownika do pracy w określonych godzinach ani wykonywania wszystkich poleceń zleceniodawcy. Nie oznacza to jednak, że zleceniodawca czy zamawiający nie ma możliwości sprawdzenia, jak przebiega realizacja zadania. Jeśli jest ono wykonywane nienależycie lub efekt pracy jest niezadowalający, może on wypowiedzieć umowę.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych miejsce pracy należy zorganizować sobie we własnym zakresie. Zlecający lub zamawiający dostarczają jedynie materiały konieczne do wykonana pracy.

Zalety pracy przez internet

W przypadku niektórych zawodów praca zdalna jest naturalną formą pracy. Często wybierają ją np. projektanci stron internetowych, zarządcy nieruchomości i tłumacze. Zdalnie często też pracują konsultanci call center. Dzięki temu, że pracują ze swojego domowego biura, mogą:

 • Łatwiej łączyć życie zawodowe z prywatnym – opiekować się dzieckiem, gotować obiady i regularnie się odżywiać, a w przerwie od pracy załatwić jakąś sprawę w urzędzie, wyprowadzić psa albo zrobić zakupy.
 • Dowolnie dopasowywać warunki pracy do swoich potrzeb – na przykład pracować z wygodnej sofy, urządzić sobie kącik do pracy tak, żeby pomagał w skupieniu albo inspirował.
 • Spać dłużej, zamiast stać rano w korkach – czas, który poświeciłoby się na dojazd, można spędzić w łóżku i dzięki temu wstać bardziej wypoczętym, pełnym energii do pracy.
 • Pracować w dowolnych godzinach (o ile umowa nie określa stałych godzin pracy) – można tak zorganizować sobie dzień pracy, żeby w godzinach najwyższej wydajności intelektualnej (zazwyczaj 8.00-10.00 i 16.00-18.00) wykonywać trudniejsze zadania, a w pozostałych te mniej wymagające albo związane z życiem prywatnym.

Wady pracy przez internet – jak sobie z nimi radzić?

Niestety specyfika pracy przez internet sprawia, że niemal każda jej zaleta może stać się wadą. Osoby, które decydują się na pracę przez internet, czasem narzekają na to, że jest im trudno:

 • zmotywować się do pracy
 • skoncentrować się na pracy,
 • utrzymać porządek w miejscu pracy.

Zdarza im się odsuwać zadania na później, a brak kontaktu z przełożonym i współpracownikami sprawia, że nie są na bieżąco ze wszystkimi wymaganiami projektów. Sposobem na większość tych problemów może być wyrobienie sobie kilku nawyków związanych z zarządzaniem sobą w czasie.

Zarządzanie sobą w czasie – kilka porad dla pracujących przez internet

Ustalaj priorytety

Spisz listę zadań związanych z pracą, które musisz wykonać danego dnia. Podziel je na cztery grupy:

 • zadania ważne i pilne,
 • zadania mało ważne, ale pilne,
 • zadanie ważne, ale mało pilne,
 • zadania mało ważne i mało pilne.

Zadania z każdej grupy wykonuj w tej właśnie kolejności. Zaczynaj od zadań, które danego dnia są ważne i pilne. Zadania mało ważne i mało pilne możesz zostawić na koniec, a nawet na kolejny dzień.

 

Korzystaj z grafików zadań

Określ przybliżony czas potrzebny na wykonanie każdego z zadań i zapisz sobie, w jakich godzinach zamierzasz je realizować. Pamiętaj, że na najtrudniejsze zadania najlepiej przewidzieć czas w godzinach najwyższej wydajności intelektualnej. Nie zapominaj też o zaplanowaniu przerw w pracy oraz sprzątania miejsca pracy. W grafiku uwzględnij zadania inne niż te związane z pracą, ich czas też musi być określony, żeby nie wymknął się spod kontroli. Możesz ustawiać sobie w telefonie albo na komputerze powiadomienia, które poinformują cię, że czas na dane zadanie dobiega końca.

 

Uwzględnij zasadę 60/40

Swoje zadania zawodowe na dany dzień powinniśmy planować w taki sposób, żeby wypełniały nam 60% czasu. Pozostałe 40% to czas, który na pewno będziemy musieli poświęcić na nieprzewidziane, niemożliwe do zaplanowania zadania. Jeśli więc zakładasz, że na pracę chcesz poświęcić 8 godzin, to zadania zaplanuj tak, jakbyś miał na nie tylko 5 godzin. Jeśli nie skończysz pracy w ciągu tych 5 godzin, to zawsze będziesz mieć 3 zapasowe. Jeżeli natomiast wyrobisz się w ciągu tych 5 godzin, to pozostały czas możesz poświęcić na zadania z mniejszym priorytetem albo po prostu zakończyć pracę i cieszyć się czasem wolnym.

 

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Ewa Kasprzyk będzie jak babcia Wolańska w czwartej części "Kogla Mogla"?! Wszystko przez... Shakirę!

zobacz 02:36