Party Stories
Martyna Wojciechowska o dramatycznej diagnozie
Doda w zielonej marynarce
Agnieszka Woźniak Starak w białym t-shircie na konferencji Big Brothera
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
Dłoń na laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak oblicza się długość stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki.

Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki.

Jak oblicza się staż pracy? – podstawowe kryterium

Długość stażu pracy to liczba lat, podczas których pracownik był zatrudniony na umowę o pracę. Nie ma znaczenia to, czy pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy ani to czy zdarzyło się, że pomiędzy rozwiązaniem jednego stosunku o pracę a nawiązaniem kolejnego były przerwy.

Ukończona szkoła a długość stażu pracy

Do liczby przepracowanych lat należy doliczyć lata poświęcone na zdobycie wykształcenia. Liczba tych lat zależy od rodzaju ukończonej szkoły.

 

Ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej to dodatkowe lata, których liczba wynosi tyle, ile wynosił przewidziany programem okres trwania nauki, maksymalnie 3 lata.

 

Ukończenie średniej szkoły zawodowej sprawia, że do okresu zatrudnienia można doliczyć przewidziany programem czas trwania nauki. Nie może to jednak być więcej niż 5 lat.

 

Osoby, które ukończyły średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych, doliczają sobie 5 lat.

 

Absolwenci średniej szkoły ogólnokształcącej doliczają dodatkowo 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, a szkoły wyższej – 8.

 

Zawsze bierze się pod uwagę najwyższy poziom ukończonej szkoły, okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

 

Jeśli więc jesteś absolwentem szkoły wyższej i po raz pierwszy zostajesz zatrudniony na umowę o pracę, twój staż pracy wynosi 8 lat. Przysługuje ci 20 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak już za 2 lata twój staż pracy wyniesie 10 lat, co da ci prawo do 26 dni urlopowych w roku.

 

Jeśli natomiast ukończyłeś liceum ogólnokształcące i pracujesz na umowę o pracę od 3 lat, długość twojego stażu pracy wynosi 7 lat. Na razie przysługuje ci 20 dni urlopowych. Prawo do 26 dni urlopowych nabędziesz po przepracowaniu kolejnych 3 lat.

okulary, długopis i wykresy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czym jest urlop uzupełniający i jak się go oblicza?
Prawo do urlopu uzupełniającego ma pracownik, który ze względu na osiągnięcie stażu pracy, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.

Prawo do urlopu uzupełniającego ma pracownik, który ze względu na osiągnięcie stażu pracy, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.   Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Czyli pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 Kodeksu pracy). Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 K.p.). Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) wskazują, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1). Nauka, która wlicza się wymiar urlopu wypoczynkowego Ukończenie kolejnych etapów edukacji wliczane jest do wymiaru urlopu. I tak na przykład ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej wlicza się jako 4 letni okres pracy, ukończenie szkoły policealnej to 6 letni okres pracy, a ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8 lat. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu (art. 155 §1). Przykład wyliczania urlopu uzupełniającego Pani Anna po uzyskaniu tytułu magistra, została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W dniu 31 października 2015 r. upłynęły 2 lata, odkąd pracuje w firmie X. W tym też dniu, nabyła ona prawo do urlopu w wyższym wymiarze (tzn. 26, a nie 20 dni), gdyż osiągnęła wymagany ustawowo staż pracy (10 lat: 2 lata stażu pracy i 8 lat z tytułu ukończenia studiów wyższych). Pani Anna do dnia 31 października 2015 r....

Kobieta na basenie
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Urlop wypoczynkowy
Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość oblicza się na podstawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość oblicza się na podstawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy. Urlop wypoczynkowy a staż pracy Podstawą przy obliczaniu wymiaru urlopu jest staż pracy pracownika. Jeśli jest zatrudniony przynajmniej 10 lat (niekoniecznie w jednym miejscu pracy), przysługuje mu 26 dni urlopu. Jeśli mniej – należy mu się 20 dni urlopu. Do stażu pracy wlicza się także czas trwania nauki w zależności od ukończonej szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa – dodaje się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata. średnia szkoła zawodowa – czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat. średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat. średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata. szkoła policealna – 6 lat. szkoła wyższa – 8 lat. Okresy nauki nie sumują się , czyli można doliczyć maksymalnie 8 lat. Urlop wypoczynkowy a niepełny wymiar czasu pracy W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, długość urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy , bazując na stażu pracy. W przypadku wyliczeń z niepełnym dniem urlopu, zaokrągla się go w górę. Przykładowo osoba o 5 letnim stażu pracy zatrudniona na 1/2 etatu ma prawo do 10 dni urlopu wypoczynkowego. Skracanie czasu urlopu wypoczynkowego W pewnych okolicznościach pracodawca może skrócić wymiar urlopu niezależnie od wymiaru czasu i stażu pracy. Może to nastąpić po minimum miesiącu:  urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, służby wojskowej, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. W przypadku absencji krótszej niż...

bałwanek na plaży
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop wypoczynkowy – jak obliczyć jego wymiar?
Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jego wymiar zależy od okresu zatrudnienia, a kwestie jego dotyczące uregulowane są w kodeksie pracy.

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jego wymiar zależy od okresu zatrudnienia, a kwestie jego dotyczące uregulowane są w kodeksie pracy. Urlop wypoczynkowy: prawo do urlopu Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym rozpoczął pracę, wraz z upływem każdego miesiąca pracy. Na początku jest to 1/12 rocznego urlopu, natomiast z każdym miesiącem okres ten jest dłuższy. Prawo do urlopu cząstkowego nabywa się więc za każdy kolejny miesiąc z dołu , natomiast w kolejnym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu z góry.   Za okres spędzony na urlopie wypoczynkowym dostaje się takie wynagrodzenie, jakie by się otrzymywało pracując. W sytuacji niewykorzystania całości urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Taka sytuacja ma też miejsce, jeśli urlop nie został wykorzystany w danym okresie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy: jak obliczyć jego wymiar? Czas urlopu, jaki przysługuje pracownikowi , uzależniony jest od stażu pracy. Wynosi on 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż dziesięć lat, jeśli natomiast więcej – wówczas przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego . Należy przy tym pamiętać, że do okresu zatrudnienia, który ma znaczenie przy wyliczaniu wymiaru urlopu, liczy się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Do stażu pracy wlicza się również okres nauki. Jest to odpowiednio: w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej - 3 lata, średniej szkoły zawodowej - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, natomiast po nauce w szkole wyższej - 8 lat. Jeśli pracownik łączy naukę z pracę, wówczas do jego stażu urlopowego liczy się ten okres,...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner