Dłoń na laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jak oblicza się długość stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki.

Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki.

Jak oblicza się staż pracy? – podstawowe kryterium

Długość stażu pracy to liczba lat, podczas których pracownik był zatrudniony na umowę o pracę. Nie ma znaczenia to, czy pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy ani to czy zdarzyło się, że pomiędzy rozwiązaniem jednego stosunku o pracę a nawiązaniem kolejnego były przerwy.

Ukończona szkoła a długość stażu pracy

Do liczby przepracowanych lat należy doliczyć lata poświęcone na zdobycie wykształcenia. Liczba tych lat zależy od rodzaju ukończonej szkoły.

Kasia gotuje z Polki.pl: omlet grzybowy

 

Ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej to dodatkowe lata, których liczba wynosi tyle, ile wynosił przewidziany programem okres trwania nauki, maksymalnie 3 lata.

 

Ukończenie średniej szkoły zawodowej sprawia, że do okresu zatrudnienia można doliczyć przewidziany programem czas trwania nauki. Nie może to jednak być więcej niż 5 lat.

 

Osoby, które ukończyły średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych, doliczają sobie 5 lat.

 

Absolwenci średniej szkoły ogólnokształcącej doliczają dodatkowo 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, a szkoły wyższej – 8.

 

Zawsze bierze się pod uwagę najwyższy poziom ukończonej szkoły, okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

 

Jeśli więc jesteś absolwentem szkoły wyższej i po raz pierwszy zostajesz zatrudniony na umowę o pracę, twój staż pracy wynosi 8 lat. Przysługuje ci 20 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak już za 2 lata twój staż pracy wyniesie 10 lat, co da ci prawo do 26 dni urlopowych w roku.

 

Jeśli natomiast ukończyłeś liceum ogólnokształcące i pracujesz na umowę o pracę od 3 lat, długość twojego stażu pracy wynosi 7 lat. Na razie przysługuje ci 20 dni urlopowych. Prawo do 26 dni urlopowych nabędziesz po przepracowaniu kolejnych 3 lat.

okulary, długopis i wykresy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czym jest urlop uzupełniający i jak się go oblicza?
Prawo do urlopu uzupełniającego ma pracownik, który ze względu na osiągnięcie stażu pracy, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.

Prawo do urlopu uzupełniającego ma pracownik, który ze względu na osiągnięcie stażu pracy, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.   Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Czyli pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 Kodeksu pracy). Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 K.p.). Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) wskazują, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1). Nauka, która wlicza się wymiar urlopu wypoczynkowego Ukończenie kolejnych etapów edukacji wliczane jest do wymiaru urlopu. I tak na przykład ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej wlicza się jako 4 letni okres pracy, ukończenie szkoły policealnej to 6 letni okres pracy, a ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8 lat. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu (art. 155 §1). Przykład wyliczania urlopu uzupełniającego Pani Anna po uzyskaniu tytułu magistra, została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W dniu 31 października 2015 r. upłynęły 2 lata, odkąd pracuje w firmie X. W tym też dniu, nabyła ona prawo do urlopu w wyższym wymiarze (tzn. 26, a nie 20 dni), gdyż osiągnęła wymagany ustawowo staż pracy (10 lat: 2 lata stażu pracy i 8 lat z tytułu ukończenia studiów wyższych). Pani Anna do dnia 31 października 2015 r....

Kobieta na basenie
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Urlop wypoczynkowy
Zgodnie z kodeksem pracy każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość oblicza się na podstawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość oblicza się na podstawie okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy. Urlop wypoczynkowy a staż pracy Podstawą przy obliczaniu wymiaru urlopu jest staż pracy pracownika. Jeśli jest zatrudniony przynajmniej 10 lat (niekoniecznie w jednym miejscu pracy), przysługuje mu 26 dni urlopu. Jeśli mniej – należy mu się 20 dni urlopu. Do stażu pracy wlicza się także czas trwania nauki w zależności od ukończonej szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa – dodaje się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata. średnia szkoła zawodowa – czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat. średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat. średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata. szkoła policealna – 6 lat. szkoła wyższa – 8 lat. Okresy nauki nie sumują się , czyli można doliczyć maksymalnie 8 lat. Urlop wypoczynkowy a niepełny wymiar czasu pracy W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, długość urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy , bazując na stażu pracy. W przypadku wyliczeń z niepełnym dniem urlopu, zaokrągla się go w górę. Przykładowo osoba o 5 letnim stażu pracy zatrudniona na 1/2 etatu ma prawo do 10 dni urlopu wypoczynkowego. Skracanie czasu urlopu wypoczynkowego W pewnych okolicznościach pracodawca może skrócić wymiar urlopu niezależnie od wymiaru czasu i stażu pracy. Może to nastąpić po minimum miesiącu:  urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, służby wojskowej, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. W przypadku absencji krótszej niż...

dwoje młody ludzi przed laptopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kiedy przysługuje pierwszy urlop wypoczynkowy?
Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem pierwszego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem pierwszego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.   Pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, bez względu na staż pracy. Jednak w inny sposób nabywa prawa do urlopu osoba, która podjęła pracę na mocy umowy o pracę po raz pierwszy w życiu. Przepisy regulujące prawo do urlopu wypoczynkowego Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w danym roku, staje się urlopem zaległym . Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy regulują wymiar urlopu wypoczynkowego i uzależniony od jest on od stażu pracy. Należy pamiętać, że w staż pracy wliczony jest również okres edukacji (np. ukończenie szkoły wyższej wliczane jest jako 8-letni staż pracy zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który ma staż pracy mniejszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu , natomiast dla pracownika ze stażem co najmniej 10-letnim przewidziany jest urlop w wymiarze 26 dni (art. 154 §1 k.p.). Pierwszy urlop wypoczynkowy W przypadku pracowników, dla których podjęcie pracy na mocy umowy o pracę jest pierwszym takim doświadczeniem zawodowym, urlop w pierwszym roku kalendarzowym pracy naliczany jest proporcjonalnie. Zgodnie z artykułem 153 §1 Kodeksu pracy taki pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku . Taki sposób naliczania urlopu ma zastosowanie w przypadku pierwszego roku pracy pracownika, a nie przez pierwszy rok pracy u danego pracodawcy....

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik