Echolia
© pathdoc/Fotolia.com

Co to jest echolia i jakim chorobom towarzyszy?

Echolia
© pathdoc/Fotolia.com

Echolia świadczy o zaburzeniach w toku myślenia. Prowadzi to do problemów w komunikacji między ludźmi. Dzieli się ją na echolię natychmiastową i odroczoną.

 

Echolia wśród małych dzieci nie powinna stanowić powodu do zmartwień. W trakcie nauki mówienia jest ona naturalnym etapem dla malucha.

Czym jest echolia?

Echolia jest zaburzeniem charakterystycznym dla osób z zespołem Tourette’a lub autyzmem. Polega na bezcelowym powtarzaniu zasłyszanych słów lub całych zdań.

Rodzaje echolii

Istnieją dwa rodzaje echolii – natychmiastowa i odroczona. Ta pierwsza oznacza, że chory od razu powtarza usłyszane zwroty. Echolia odroczona cechuje się zaś powtarzaniem całych zdań, a nawet monologów zasłyszanych przez pacjenta kilka dni lub tygodni wcześniej. Często są to dialogi zasłyszane z telewizji.

Echolia a autyzm

Autyzm najczęściej dotyka chłopców. Ujawnia się przed ukończeniem 3 roku życia. Echolia jest jednym z objawów choroby. Występuje u 70% przypadków. Wypowiedzi echolityczne są odtwarzane przez dziecko z taką samą intonacją i melodią, jakiej użył autor. Nasila się w sytuacjach zabawnych, nowych, stresowych oraz przy zmianie otoczenia. Dla osób z autyzmem może pozostać głównym sposobem wypowiadania się i utrzymywać się przez całe życie.

Echolia a zespół Tourette’a

Zespół Gilles de la Tourette’a to choroba charakteryzująca się przede wszystkim występowaniem licznych tików ruchowych i werbalnych. Jej objawy pojawiają się między 2. a 15. rokiem życia. Z początku ograniczają się one do zaburzeń koncentracji i nadpobudliwości, jednak wraz z wiekiem mogą uniemożliwić choremu normalne funkcjonowanie (pojawiają się np. nieskoordynowane ruchy). Jednym z objaw zespołu Tourette’a jest też echolia. Przejawia się ona ekspresyjnym i obscenicznych wypowiadaniem nieprzyzwoitych słów. Chory nie potrafi stłumić swoich emocji. Przyczyną ich wypowiadania jest zazwyczaj stres.

Leczenie echolii

Echolia jest trudna w leczeniu. Gdy towarzyszą jej choroby zespołu Tourette’a lub autyzm, jest praktycznie niemożliwa do wyeliminowania. Dzieci które uczą się mowy i występuje u nich echolia, powinny być zachęcane przez rodziców do nie powtarzania usłyszanych wyrazów. Stosuje się wtedy m.in. systemy nagród i pouczenia.

 

Przeładuj

Pierwsza scena filmu "Artyści przeciw nienawiści" zaczyna się od... przekleństw Dody! Artystka zdradza kulisy tej sytuacji

zobacz 00:49