troje młodych ludzi biznesu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Zdolności interpersonalne potrzebne na rynku pracy

Zdolności interpersonalne są cenione przez pracodawcę. Umiejętność komunikacji (w zespole, w klientami, w środowisku międzynarodowym) są istotne na rynku pracy.

Zdolności interpersonalne są cenione przez pracodawcę. Umiejętność komunikacji (w zespole, w klientami, w środowisku międzynarodowym) są istotne na rynku pracy.

 

Pracodawcy coraz częściej przyznają, że to zdolności interpersonalne będą lepszą przesłanką do przewidywania sukcesu, niż na przykład wyniki testów psychometrycznych. Dlatego też coraz więcej firm podczas rekrutacji wykorzystuje metodę assessment center, która pozwala na ocenę kompetencji społecznych.

Definicja zdolności interpersonalnych

Zdolności interpersonalne, czyli międzyludzkie to te umiejętności, które wspierają nas w kontakcie z drugim człowiekiem. Innymi słowy są to kompetencje mające wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi.

Zdolności cenione na rynku pracy

Niemal każde środowisko pracy wymaga interakcji: ze współpracownikami, przełożonymi czy klientami. Dlatego wysoko cenione są umiejętności komunikacyjne. Ważna będzie zatem zarówno umiejętność nawiązywania i budowania relacji, umiejętność wysyłania czytelnych komunikatów (czy to w mowie, czy w piśmie), ale także umiejętność słuchania. Coraz częściej pożądane są również umiejętności komunikowania się w środowisku międzykulturowym, co wiąże się nie tylko ze znajomością języka obcego, ale też z uwrażliwieniem na różnice kulturowe.

 

W sytuacji, gdy grupa osób spędza ze sobą kilka godzin dziennie, nieuniknione będą nieporozumienia. Dlatego też pracodawcy cenią wysoko umiejętność rozwiązywania konfliktów czy negocjowania, jak również współpracy w zespole.

 

Jeśli rolą pracownika będzie zarządzanie grupą ludzi, wówczas wysoko ceniona będzie na przykład umiejętność motywowania czy delegowania zadań.

Sposoby oceny zdolności interpersonalnych

Coraz częściej w procesie rekrutacji wykorzystywana jest metoda assessment center, która daje możliwość obserwacji kandydatów właśnie w interakcji z innymi osobami. Wiele firm ma stworzone profile kompetencyjne, w których opisane są pożądane na danym stanowisku kompetencje społeczne.

 

dumny z siebie mężczyzna
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ocena kompetencji kandydatów podczas Assessment Center
Podczas sesji Assessment Center kandydaci obserwowani są przez wyszkolonych rekruterów. Oceniane są kompetencje społeczne oraz wiedza merytoryczna.

Podczas sesji Assessment Center kandydaci obserwowani są przez wyszkolonych rekruterów. Oceniane są kompetencje społeczne oraz wiedza merytoryczna.   Assessment Center (AC), zwany również ośrodkiem oceny, jest metodą rekrutacji, polegającą na obserwacji kandydatów przez zespół przygotowanych do tego asesorów. Podczas sesji AC kandydaci realizują powierzone im zadania, a obserwatorzy oceniają od kilku do kilkunastu kompetencji merytorycznych i interpersonalnych , jest to zatem proces złożony. Kompetencje oceniane podczas Assessment Center To, które z kompetencji ocenia zespół rekruterów , zależy od charakterystyki stanowiska, o które ubiegają się kandydaci. Obserwacje dotyczą zarówno kompetencji miękkich (np. umiejętności współpracy, kompetencje przywódcze, zarządzanie sobą w stresie), jak i merytorycznych (specjalistycznej wiedzy zawodowej wymaganej na konkretnym stanowisku). Coraz częściej firmy decydują się na tę metodą rekrutacji i oceniają, że jest to jedna z najtrafniejszych metod oceny kompetencji kandydatów. Dzieje się tak m.in. dlatego, że kandydaci w warunkach zbliżonych do warunków przyszłej pracy, mają możliwości zaprezentowania swoich umiejętności, a nie wyłącznie zadeklarowania ich (jak dzieje się to podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Zespół obserwatorów w Assessment Center Asesorzy, którzy oceniają kompetencje kandydatów podczas AC są do tego odpowiednio przygotowani. Mogą to być zarówno osoby świadome specyfiki pracy na danym stanowisku, jak i osoby znające metodologię ośrodków oceny. Kryteria oceny są ujednolicone dla wszystkich kandydatów i powstały wcześniej w oparciu o dogłębną analizę stanowiska. Końcowa ocena jest efektem dyskusji i syntezy ocen zespołu obserwatorów. Zadania podczas AC Zadania i ćwiczenia dobierane są w taki sposób, aby oddawały realia przyszłej pracy i sprawdzały kluczowe kompetencje...

Ludzie w pracy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umiejętności interpersonalne, czyli kompetencje społeczne
Umiejętności interpersonalne, inaczej umiejętności społeczne, komunikacyjne, interakcyjne, relacyjne, należą do grupy kompetencji miękkich, wykorzystywanych w kontaktach z innymi ludźmi. Kompetencje społeczne z jednej strony umożliwiają zawieranie i podtrzymywanie znajomości, z drugiej zaś nastawione są na efektywne wywieranie wpływu na drugą stronę interakcji – zarówno jednostkę, jak i grupę.

Umiejętności interpersonalne, inaczej umiejętności społeczne, komunikacyjne, interakcyjne, relacyjne, należą do grupy kompetencji miękkich, wykorzystywanych w kontaktach z innymi ludźmi. Kompetencje społeczne z jednej strony umożliwiają zawieranie i podtrzymywanie znajomości, z drugiej zaś nastawione są na efektywne wywieranie wpływu na drugą stronę interakcji – zarówno jednostkę, jak i grupę. Umiejętności interpersonalne – przykłady Kompetencje komunikacyjne ściśle wiążą się z dążeniem do osiągnięcia celu. Do umiejętności interpersonalnych zaliczają się następujące kompetencje: łatwość w nawiązywaniu znajomości; bycie aktywnym słuchaczem; sprawne posługiwanie się słowami oraz komunikacją niewerbalną ; umiejętność prowadzenia negocjacji; efektywną pracę zespołową ; asertywność; szybkie przystosowanie do nowych warunków ; sprawność w rozwiązywaniu konfliktów; motywowanie innych; dar perswazji. Osoba o wysokim poziomie kompetencji interpersonalnych zna podłoże teoretyczne z zakresu komunikacji, potrafi szybko i sprawnie przeprowadzić analizę sytuacji oraz wybrać adekwatną strategię działania. Umiejętności interpersonalne a rozmowa o pracę Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo często sprawdza się kompetencje interpersonalne potencjalnego pracownika. Umiejętności społeczne weryfikuje się zazwyczaj na trzy sposoby - poprzez: przeprowadzenie testu behawioralnego – zadawanie pytań odnoszących się do przeszłości, np. Jak Pan/Pani ocenia skuteczność swoich działań w ostatniej pracy? testy sytuacyjne (scenki rodzajowe), np. osoba starająca się o pracę nauczyciela może otrzymać zadanie - Proszę wyobrazić sobie, że przed Panem/Panią znajduje się dziecko, które nie chce wejść do sali i zachować się adekwatnie do sytuacji. testy psychologiczne – powinny być...

kobieta nad książką z ołówkiem w ustach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie umiejętności wpisać w CV?
W CV można wpisać umiejętności specjalistyczne kompetencje zawodowe, umiejętności manualne, jak również zdolności interpersonalne.

W CV można wpisać umiejętności specjalistyczne kompetencje zawodowe, umiejętności manualne, jak również zdolności interpersonalne.   Umiejętności mogą dotyczyć każdej czynności, którą kandydat potrafi wykonać. Może to być powodem, dla którego często w CV pojawiają się informacje o kompetencjach nieistotnych z punktu widzenia pracodawcy. A cała sztuka polega na tym, aby w tej części CV wpisać takie umiejętności, które wyróżnią kandydata i upewnią pracodawcę, że jest on właściwą osobą na określone stanowisko. Korzyści dla firmy Rekruter , czytając CV kandydata, prześwietla je pod kątem takich umiejętności, które przydatne będą z punktu widzenia pracodawcy. Dlatego w tym punkcie CV dobrze skoncentrować się na umiejętnościach dopasowanych do potrzeb stanowiska, na które odbywa się rekrutacja. Informacje na temat pożądanych cech można znaleźć już w ogłoszeniu. Można również zapoznać się ze szczegółowym opisem stanowiska , co też pomoże określić, jakie umiejętności są wskazane w wykonywaniu konkretnej pracy. Rodzaje umiejętności Richard Bolles, lider rynku doradztwa w zakresie rozwoju kariery zawodowej, proponuje wyróżnić takie umiejętności: artystyczne (np. wyrażanie uczuć i myśli przez malarstwo); logiczno-analityczne (np. rozwiązywanie problemów); manualne (np. precyzja ruchów); numeryczne (np. dokonywanie kalkulacji); przywódcze (np. inicjowanie nowych zadań); sensoryczne (np. uwrażliwienie na szczegóły); słowne (werbalne), np. przemawianie; społeczne (np. nawiązywanie kontaktu); związane z intuicją (np. szybka ocena sytuacji); związane z konsekwencją w działaniu (np. planowe działanie); związane z oryginalnością i kreatywnością (np. projektowanie) oraz sprawność fizyczna (np. koordynacja pracy mięśni).   Umiejętności mogą dotyczyć zarówno...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner