mężczyzna krzyczy do telefonu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Zasady wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.

Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.

 

Obecnie obowiązują inne zasady wypowiedzenia dla umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony. Nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) przewiduje zrównanie okresu wypowiedzenia do tego obowiązującego dla umowy na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest jedną z form nawiązania stosunku pracy, której przepisy reguluje Kodeks pracy. Zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony, jak i tak na czas określony, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące (art. 25 § 2).

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Ustawodawca nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Zatem jeśli strony chcą zapewnić sobie możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, umowa powinna być zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy, a po drugie w treści umowy powinna się znaleźć informacja o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (art. 33). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik zatrudniony jest na mocy umowy na zastępstwo, wówczas zgodnie z artykułem 331 możliwe jest rozwiązanie umowy z uwzględnieniem 3 dni wypowiedzenia.

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy

W pierwszej połowie 2016 roku powinna wejść w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zarówno wprowadzenia limitu czasowego na umowy o pracę na czas określony (maksymalnie pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na umowy czasowe przez 33 miesiące, lub w sytuacji umowy na okres próbny przez 36 miesięcy) jak i sposobu ich wypowiedzenia. Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają zostać zrównane z tymi dotyczącymi umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli okres wypowiedzenia będzie uzależniony od stażu pracy pracownika. I tak pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy będzie dotyczył dwutygodniowy okres wypowiedzenia, miesięczny okres wypowiedzenia będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracowników z co najmniej trzyletnim stażem pracy (art. 36 § 1).

 

Planowane zmiany będą korzystniejsze z punktu widzenia pracowników.

mężczyźni podający sobie dłonie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas określony – jedna z form czasowego zatrudnienia pracownika
Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.

Przepisy dotyczące sposobu i warunków zawierania umowy o pracę na czas określony oraz obowiązków pracodawcy i pracownika definiuje Kodeks pracy.   Istnieje limit umów o pracę na czas określony, które pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. W pierwszej połowie 2016 roku wejdzie w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) i powstanie również limit czasowy, czyli maksymalna długość trwania czasowego zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony Umowa powinna być zawarta na piśmie oraz wskazywać na ściśle określony czas jej zakończenia. Umowa o pracę powinna zawierać informacje na temat stron umowy oraz określać jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Obecnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny (maksymalnie trzymiesięczny) oraz dwie umowy na czas określony, kolejna umowa będzie już umową bezterminową, czyli na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie jednej umowy a nawiązanie kolejnej dzieli przynajmniej miesięczna przerwa (art. art. 251 § 1 k.p.). Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawem osoby zatrudnionej na mocy umowy o pracę na czas określony jest również prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu, którego nie może się zrzec (art. 152 §1-2). Pracownikom ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast ci ze stażem pracy co najmniej 10-letnim mogą liczyć na 26 dni urlopu. Nowelizacja Kodeksu pracy Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiona przez Sejm ma na celu ograniczenie lub zlikwidowanie nadużyć dotyczących czasowego zatrudnienia . Dotychczas przepisy prawa nie regulowały czasu zatrudnienia, teraz maksymalny okres zatrudnienia, czyli limit, którego pracodawca nie będzie mógł przekroczyć, będzie wynosić 36 miesięcy (wraz z umową na okres...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

Podpis na dokumencie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia
Od tego, ile wynosi staż pracy, zależy okres wypowiedzenia w przypadku, kiedy pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę. W tym przypadku staż pracy oznacza okres, kiedy dana osoba była zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę.

Od tego, ile wynosi staż pracy, zależy okres wypowiedzenia w przypadku, kiedy pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę. W tym przypadku staż pracy oznacza okres, kiedy dana osoba była zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę. Staż pracy a wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny Osoby, które były zatrudnione na okres próbny wynoszący 2 tygodnie lub krócej, powinny zostać powiadomione o tym, że umowa nie zostanie przedłużona, na 3 dni robocze przed upływem terminu obowiązywania umowy. Jeśli okres próbny wynosił więcej niż 2 tygodnie, pracodawca o swoim zamiarze powinien powiadomić pracownika przynajmniej na tydzień przed końcem umowy. Jeżeli natomiast okres próbny wynosił 3 miesiące, pracownik powinien dowiedzieć się o tym na 2 tygodnie wcześniej. Staż pracy a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony długość okresu wypowiedzenia jest taka sama. Zależy ona od stażu pracy danego pracownika i wynosi: 2 tygodnie, jeśli staż pracy wynosi mniej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli staż pracy był dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, 3 miesiące dla pracowników, którzy byli zatrudnieni przynajmniej przez 3 lata.   Przy obliczaniu obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Jeśli więc u tego samego pracodawcy byłeś przez 3 miesiące zatrudniony na umowę na okres próbny, a następnie przez 2 lata i 9 miesięcy na umowę na czas nieokreślony, obowiązujący w twoim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.   Do okresu zatrudnienia wlicza się okres wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia powinna być liczona od daty zawarcia umowy do dnia, w którym upływa okres wypowiedzenia.   Okres...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner