Ojciec z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Jakie mamy uprawnienia związane z rodzicielstwem podczas urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski to jedno z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Trwa 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie, co daje 2 tygodnie urlopu dla ojców. Okres obejmuje także dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.

Urlop ojcowski to jedno z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Trwa 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie, co daje 2 tygodnie urlopu dla ojców. Okres obejmuje także dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.

Urlop ojcowski: niezbędne informacje

Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie, obejmuje 14 dni kalendarzowych i mężczyźnie w tym okresie przysługuje 100% średniego, dotychczasowego wynagrodzenia, które otrzymywał przez ostatnie 12 miesięcy. Urlop ojcowski przysługuje pracownikom, którzy mają umowę o pracę oraz tym, którzy płacą składki chorobowe. Wykorzystać go można tylko przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka. Niewykorzystany urlop przepada. Warto pamiętać, że wykorzystany urlop ojcowski nie wpływa na czas trwania urlopu wychowawczego.

Jakie dokumenty potrzebne są w przypadku urlopu ojcowskiego?

Mężczyzna ubiegający się o urlop ojcowski powinien skompletować dokumenty, takie jak:

  • Wniosek do pracodawcy, który powinien być złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.
  • Skrócony akt urodzenia dziecka.
  • Oświadczenie, że urlop na dane dziecko nie został wykorzystany wcześniej.

 

Warto pamiętać, że ojciec może również przejąć urlop macierzyński po matce – tzw. tacierzyński, ale wcześniej musi ona odbyć 14 tygodni wymaganego urlopu. Później przez następne tygodnie (6 tygodni) ojciec może przejąć opiekę nad dzieckiem. Innym wariantem jest również dodatkowy urlop macierzyński (kolejnych 6 tygodni) oraz urlop rodzicielski, który może wynosić aż 26 tygodni.


Mężczyzna z dzieckiem
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Urlop ojcowski – ile trwa i komu przysługuje?
Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada.

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada. Komu przysługuje urlop ojcowski? Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi, gdy: jest biologicznym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze roku, jest adopcyjnym ojcem, dziecko nie ukończyło jeszcze siedmiu lat, a od momentu przysposobienia nie minęło więcej niż 12 miesięcy, jest adopcyjnym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze dziesięciu lat i została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego. Dodatkowymi warunkami są: pozostawanie w związku małżeńskim z matką dziecka, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, a także przedsiębiorcy, którzy opłacali minimum miesiąc dowolną składkę chorobową. Czy urlop ojcowski jest tożsamy z tacierzyńskim? Zdarza się, że oba te terminy są stosowane zamiennie. Nie jest to jednak uzasadnione. Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie i jest niezależny od urlopu macierzyńskiego. Natomiast urlop tacierzyński obowiązuje tylko wtedy, gdy matka nie wykorzysta całego urlopu macierzyńskiego. Co jeszcze należy wiedzieć o urlopie ojcowskim? W świadectwie pracy zawsze należy umieścić informację o tym, że pracownik wykorzystał urlop ojcowski, by zapobiec ewentualnemu ponownemu wykorzystaniu urlopu u nowego pracodawcy. Podczas tych dwóch tygodni ojciec otrzymuje zasiłek wypłacany przez ZUS, który wynosi 100% jego wynagrodzenia, jest to więc urlop pełnopłatny. Co zrobić, by skorzystać z urlopu ojcowskiego? Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć stosowny wniosek, dołączając do niego: skrócony akt...

Notes, komputer, kawa i pióro.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o urlop ojcowski – informacje konieczne do złożenia wniosku
Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni.

Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni. Urlop ojcowski – komu przysługuje i kiedy należy złożyć podanie Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowie o pracę. Do złożenia podania o urlop ojcowski nie uprawniają umowy cywilno-prawne ani posiadanie własnej działalności gospodarczej . Podania o urlop ojcowski nie może złożyć także pracownik, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki. Za urlop ojcowski pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% pensji. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W innym wypadku udzielenie urlopu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jak napisać podanie o urlop ojcowski? Podanie o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego pracownikowi. Do podania o urlop ojcowski należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W podaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:   1. dane pracownika i pracodawcy : dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość, data i miejsce – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy oraz adres siedziby miejsca zatrudnienia – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;   2. prośba o udzielenie urlopu : składając wniosek pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop ojcowski. Adnotację należy umieścić poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy...

mama czyta dziecku książkę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop macierzyński: sprawdź, czy ci przysługuje
Urlop macierzyński jest szczególnym uprawnieniem zatrudnionej kobiety, związanym z możliwością pobierania zasiłku macierzyńskiego, a jego długość uzależniona jest od liczby urodzonych dzieci.

Urlop macierzyński jest szczególnym uprawnieniem zatrudnionej kobiety, związanym z możliwością pobierania zasiłku macierzyńskiego, a jego długość uzależniona jest od liczby urodzonych dzieci.   Urlop macierzyński uregulowany jest w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy ), a przepisy jego dotyczące ulegają dość częstym zmianom, warto więc być z nimi na bieżąco, jeśli planuje się dziecko. Urlop macierzyński: kto może go wykorzystać? Urlop macierzyński może wykorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Aktualnie, przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, składają się na niego: urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, z czego 14 zarezerwowane jest tylko dla kobiety, następnie – urlop macierzyński dodatkowy (6 tygodni), oraz urlop rodzicielski - do 26 tygodni, który może być wykorzystany przez mamę i tatę równocześnie. W takim jednak wypadku 26 tygodni przysługuje im łącznie.   Szczególna ochrona prawna wynikająca z macierzyństwa przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę uregulowaną w Kodeksie pracy, nie ma więc zastosowania do zatrudnienia w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło . Przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego nie mają również zastosowania do osób zatrudnionych w oparciu o umowę na zastępstwo oraz pracujących na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca.   Ojciec dziecka ma prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego za matkę, jeśli ta po porodzie wykorzystała 14 tygodni urlopu. Przekazanie urlopu tacie odbywa się na jego pisemny wniosek, złożony wraz z rezygnacją matki z wykorzystania reszty urlopu, jeśli chce ona wrócić do pracy . Dodatkowo, gdy po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu od chwili porodu matka nie może sprawować opieki nad dzieckiem ze względu na stan zdrowia wymagający opieki szpitalnej, ta część urlopu może być wykorzystana przez pracownika-ojca. Urlop...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner