Umiejętności interpersonalne, inaczej umiejętności społeczne, komunikacyjne, interakcyjne, relacyjne, należą do grupy kompetencji miękkich, wykorzystywanych w kontaktach z innymi ludźmi. Kompetencje społeczne z jednej strony umożliwiają zawieranie i podtrzymywanie znajomości, z drugiej zaś nastawione są na efektywne wywieranie wpływu na drugą stronę interakcji – zarówno jednostkę, jak i grupę.

Reklama

Umiejętności interpersonalne – przykłady

Kompetencje komunikacyjne ściśle wiążą się z dążeniem do osiągnięcia celu. Do umiejętności interpersonalnych zaliczają się następujące kompetencje:

 • łatwość w nawiązywaniu znajomości;
 • bycie aktywnym słuchaczem;
 • sprawne posługiwanie się słowami oraz komunikacją niewerbalną;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • efektywną pracę zespołową;
 • asertywność;
 • szybkie przystosowanie do nowych warunków;
 • sprawność w rozwiązywaniu konfliktów;
 • motywowanie innych;
 • dar perswazji.

Osoba o wysokim poziomie kompetencji interpersonalnych zna podłoże teoretyczne z zakresu komunikacji, potrafi szybko i sprawnie przeprowadzić analizę sytuacji oraz wybrać adekwatną strategię działania.

Umiejętności interpersonalne a rozmowa o pracę

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo często sprawdza się kompetencje interpersonalne potencjalnego pracownika. Umiejętności społeczne weryfikuje się zazwyczaj na trzy sposoby - poprzez:

Reklama
 • przeprowadzenie testu behawioralnego – zadawanie pytań odnoszących się do przeszłości, np. Jak Pan/Pani ocenia skuteczność swoich działań w ostatniej pracy?
 • testy sytuacyjne (scenki rodzajowe), np. osoba starająca się o pracę nauczyciela może otrzymać zadanie - Proszę wyobrazić sobie, że przed Panem/Panią znajduje się dziecko, które nie chce wejść do sali i zachować się adekwatnie do sytuacji.
 • testy psychologiczne – powinny być przeprowadzane przez doświadczonych psychologów.
Reklama
Reklama
Reklama