kobieta w koszuli pracuje przy komputerze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Pracując na umowę o dzieło musisz zadbać o ubezpieczenie

Na umowie o dzieło można mieć jedynie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza składek na zdrowotne, a ubezpieczający się musi sam podpisać umowę z NFZ, zgłosić ją do ZUS i co miesiąc opłacać składki i składać deklaracje.

Na umowie o dzieło można mieć jedynie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza składek na zdrowotne, a ubezpieczający się musi sam podpisać umowę z NFZ, zgłosić ją do ZUS i co miesiąc opłacać składki i składać deklaracje.

 

Umowa o dzieło należy do umów cywilno-prawnych. Nie daje ona możliwości wzięcia płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego. Pozwala co prawda na uzyskanie większego przychodu, niż wykonywanie tej samej pracy na podstawie umowy o pracę czy zlecenie, jednak wszystko to kosztem składek ZUS. Na umowie o dzieło nie można nawet zadeklarować chęci odprowadzania od pensji dobrowolnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że nie można korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, chyba że samodzielnie podpisze się umowę z NFZ.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – umowa z NFZ

Pierwszym krokiem do uzyskania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zgłoszenie się do Narodowego Funduszu Zdrowia i podpisanie z nim indywidualnej umowy.

 

Nie musimy rejestrować się w NFZ właściwym dla miejsca zameldowania – wystarczy podać (bez dodatkowych dokumentów poświadczających) adres zamieszkania na terenie danego oddziału NFZ.

Potrzebny będzie wniosek, który można wypełnić samemu lub z pomocą urzędnika. W NFZ przy podpisywaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym należy przedstawić też dowód osobisty lub paszport oraz dokument poświadczający ostatni okres ubezpieczeniowy.

 

Takim dokumentem może być świadectwo pracy, umowa zlecenia, zaświadczenie z urzędu pracy o wyrejestrowaniu ze spisu bezrobotnych, dokument z uczelni. Dokument o ostatnim okresie płacenia składek potrzebny jest dla ustalenia, czy przy podpisywaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ będzie naliczał opłatę dodatkową. Jeśli ostatnie ubezpieczenie zakończyło się nie dawniej niż przed trzema miesiącami, takiej opłaty nie będzie.

 

Umowę z NFZ podpisuje się od ręki, jeśli nie ma opłaty za zbyt długi okres pozostawania bez ubezpieczenia NFZ, nie trzeba wnosić żadnych innych opłat. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania – w zasadzie od razu możemy skorzystać z usług medycznych w ramach NFZ. Pierwszą składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wnosimy do 15 dnia następnego miesiąca.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla umowy o dzieło – rejestracja w ZUS

W ciągu 7 dni od podpisania z NFZ umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym należy zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

W tym celu należy złożyć druk ZUS ZZA, jako kod ubezpieczenia podając 24 10. Na druku ZUS ZZA trzeba wpisać siebie zarówno jako płatnika, jak i jako ubezpieczonego.

 

Nie trzeba rejestrować się w ZUS swojego miejsca zameldowania.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne przy umowie o dzieło – płacenie składek

Co miesiąc, do 15. należy składać deklaracje ZUS ZUA, dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc poprzedni oraz przelewać kwotę składki na konto ZUS, dotyczące rozliczeń składek zdrowotnych. Składka zmienia się co trzy miesiące: nowe wartości są ogłaszane za styczeń, kwiecień, lipiec i październik, czyli nowe kwoty przelewamy w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

 

Ze względu na to, że banki internetowe często mają w ustawieniach zapisane dane przelewów do ZUS, należy uważać, żeby wybrać właściwe z trzech możliwych kont – dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Umowa o dzieło a opłaty dodatkowe przy dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

W sytuacji, gdy w umowie o dzieło nie można opłacać dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy samodzielnie ubezpieczyć się na podstawie umowy w Narodowym Funduszem Zdrowia. Wtedy składkę do ZUS opłaca się samodzielnie, a jej wysokość jest obliczana od zadeklarowanej podstawy – nie może być ona niższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

W tej sytuacji należy też uiścić dodatkową opłatę za okres, w którym nie było się ubezpieczonym. Jej wysokość jest uzależniona od tego, jak długi był ten okres:

  • od 3 miesięcy – 788,78 zł;
  • 1-2 lata – 1 971,96 zł;
  • 2-5 lat – 3 943,91 zł;
  • 5-10 lat – 5 915,87 zł;
  • powyżej 10 lat – 7 887,82 zł.

W uzasadnionych okolicznościach, na przykład gdy płatnik ma trudną sytuację życiową i materialną, NFZ może odstąpić od pobrania tej opłaty lub też zezwolić na jej rozłożenie na nawet 12 rat. Jeśli członkowie rodziny nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, należy ich zgłosić do ubezpieczenia.

Umowa o dzieło z własnym pracodawcą a ubezpieczenie

Istnieją jednak dwie sytuacje, w których jest możliwe odprowadzanie tychże składek. Jest to podpisanie tejże umowy o dzieło z pracodawcą, który i tak zatrudnia pracownika w ramach umowy o pracę, lub gdy dzieło jest wykonywane na rzecz tegoż pracodawcy. Wtedy pracodawca ma obowiązek odprowadzania wszystkich składek ZUS, w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety jest to dość odczuwalne dla pracownika – niezależnie od już odprowadzanej składki w ramach umowy o pracę, należy drugą składkę na NFZ odprowadzić raz jeszcze.

Pismo
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak podpisać umowę
Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.

Dowiedz się, kiedy przysługuje ci możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego warto z tej opcji skorzystać.   Jeśli mieszkasz w Polsce i nie podlegasz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu , a tym samym nie możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach NFZ, możesz ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dobre rozwiązanie dla osób pracujących na słynnej umowie śmieciowej – umowie o dzieło. Zainteresuj się więc tym tematem, ponieważ w razie każdej interwencji lekarza, to ty ponosisz wszystkie koszty leczenia! Pamiętaj – ubezpieczenie zdrowotne to komfort, nie obowiązek. Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić każdy, kto nie jest objęty powszechnym ubezpieczeniem, np. osoby bezrobotne, ale niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź zatrudnione na umowę o dzieło, a nawet pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych. Dokumenty do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego W celu zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć pisemny wniosek. Wymagany będzie również dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia – może to być świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. Poniesione koszty Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmienna, co kwartał możemy otrzymywać informację o zmianie jej wysokości. Należy jednak pamiętać, że jej wartość wynosi 9 procent wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 360 zł). Informację o zmianach i wartości aktualnej składki można również uzyskać w regionalnej...

tworzenie wykresu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Emeryt na umowie zlecenia – kiedy trzeba płacić składki na ZUS?
Od tego, czy jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, zależeć będzie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu umowy zlecenia.

Od tego, czy jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, zależeć będzie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu umowy zlecenia.   Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy zlecenia może w określonych sytuacjach przynieść firmie oszczędności. Przyjmuje się, że emerytem jest osoba, która nabyła prawo do emerytury na podstawie polskich przepisów, jak również w sytuacji, gdy prawo do świadczenia przysługuje jej z tytułu zagranicznych ubezpieczeń społecznych. Umowa zlecenie Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i właśnie w Kodeksie cywilnym (a nie w Kodeksie pracy, jak w przypadku umowy o pracę) należy szukać regulacji prawnych dotyczących tej formy umowy. Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Umowa zlecenie jako jedyna forma zatrudnienia emeryta Jeśli dla emeryta umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia, wówczas podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od umowy zlecenia emeryta trzeba wówczas opłacać większość składek na ZUS . Emeryt ma w tej sytuacji tylko prawo do dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Czy zleceniodawca będzie zobowiązany opłacać również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , zależeć będzie od wieku emeryta, gdyż od określonego wieku obowiązuje powszechne zwolnienie ze składek na owe fundusze. Dla kobiet wiek ten wynosi 55 lat, dla mężczyzn natomiast 60 lat. Emeryt zatrudniony jednocześnie na mocy umowy o pracę Zawsze, gdy zleceniobiorca (także emeryt) zawiera umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje określone w umowie czynności prawne na jego rzecz, przez zleceniodawcę-pracodawcę,...

podanie sobie rąk
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Składki ZUS przy umowie o dzieło
Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, nie jest objęta żadnymi obligatoryjnymi składkami na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Nie ma możliwości, by na jej podstawie z otrzymanych dochodów było automatycznie opłacane dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, chyba że umowa jest podpisana z pracodawcą, z którym jest się w stosunku o pracę.

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, nie jest objęta żadnymi obligatoryjnymi składkami na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Nie ma możliwości, by na jej podstawie z otrzymanych dochodów było automatycznie opłacane dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, chyba że umowa jest podpisana z pracodawcą, z którym jest się w stosunku o pracę.   Dla zabezpieczenia sobie możliwości korzystania z usług lekarzy w ramach NFZ można na umowie o dzieło samodzielnie podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.   Jeśli praca jest wykonywana tylko na podstawie umowy o dzieło, za tego pracownika nie są opłacane żadne składki ZUS . Oznacza to, że osoba ta nie będzie miała odprowadzanych składek ani chorobowych, ani emerytalnych czy rentowych. Nie będzie mogła też korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ . Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą a ZUS Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa o pracę jest zawarta z pracodawcą , wobec którego pozostaje się w stosunku o pracę. W tej sytuacji od wynagrodzenia przewidzianego na podstawie umowy o dzieło, obowiązkowo są odprowadzane składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Nie ma znaczenia fakt, iż te same składki były już odprowadzanie w ramach umowy o pracę. Należy to zrobić ponownie.   Ministerstwo Pracy ma w planach zmienić w ciągu najbliższych lat kwestię umów o dzieło a ubezpieczenie . Być może efektem będzie odprowadzanie obowiązkowych składek od wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych.  

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner