podanie sobie rąk
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Składki ZUS przy umowie o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, nie jest objęta żadnymi obligatoryjnymi składkami na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Nie ma możliwości, by na jej podstawie z otrzymanych dochodów było automatycznie opłacane dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, chyba że umowa jest podpisana z pracodawcą, z którym jest się w stosunku o pracę.

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, nie jest objęta żadnymi obligatoryjnymi składkami na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Nie ma możliwości, by na jej podstawie z otrzymanych dochodów było automatycznie opłacane dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, chyba że umowa jest podpisana z pracodawcą, z którym jest się w stosunku o pracę.

 

Dla zabezpieczenia sobie możliwości korzystania z usług lekarzy w ramach NFZ można na umowie o dzieło samodzielnie podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Jeśli praca jest wykonywana tylko na podstawie umowy o dzieło, za tego pracownika nie są opłacane żadne składki ZUS. Oznacza to, że osoba ta nie będzie miała odprowadzanych składek ani chorobowych, ani emerytalnych czy rentowych. Nie będzie mogła też korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą a ZUS

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa o pracę jest zawarta z pracodawcą, wobec którego pozostaje się w stosunku o pracę. W tej sytuacji od wynagrodzenia przewidzianego na podstawie umowy o dzieło, obowiązkowo są odprowadzane składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Nie ma znaczenia fakt, iż te same składki były już odprowadzanie w ramach umowy o pracę. Należy to zrobić ponownie.

 

Ministerstwo Pracy ma w planach zmienić w ciągu najbliższych lat kwestię umów o dzieło a ubezpieczenie. Być może efektem będzie odprowadzanie obowiązkowych składek od wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych.


 

kobieta w koszuli pracuje przy komputerze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pracując na umowę o dzieło musisz zadbać o ubezpieczenie
Na umowie o dzieło można mieć jedynie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza składek na zdrowotne, a ubezpieczający się musi sam podpisać umowę z NFZ, zgłosić ją do ZUS i co miesiąc opłacać składki i składać deklaracje.

Na umowie o dzieło można mieć jedynie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza składek na zdrowotne, a ubezpieczający się musi sam podpisać umowę z NFZ, zgłosić ją do ZUS i co miesiąc opłacać składki i składać deklaracje.   Umowa o dzieło należy do umów cywilno-prawnych. Nie daje ona możliwości wzięcia płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego. Pozwala co prawda na uzyskanie większego przychodu, niż wykonywanie tej samej pracy na podstawie umowy o pracę czy zlecenie, jednak wszystko to kosztem składek ZUS . Na umowie o dzieło nie można nawet zadeklarować chęci odprowadzania od pensji dobrowolnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że nie można korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, chyba że samodzielnie podpisze się umowę z NFZ. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – umowa z NFZ Pierwszym krokiem do uzyskania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zgłoszenie się do Narodowego Funduszu Zdrowia i podpisanie z nim indywidualnej umowy.   Nie musimy rejestrować się w NFZ właściwym dla miejsca zameldowania – wystarczy podać (bez dodatkowych dokumentów poświadczających) adres zamieszkania na terenie danego oddziału NFZ . Potrzebny będzie wniosek, który można wypełnić samemu lub z pomocą urzędnika. W NFZ przy podpisywaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym należy przedstawić też dowód osobisty lub paszport oraz dokument poświadczający ostatni okres ubezpieczeniowy.   Takim dokumentem może być świadectwo pracy, umowa zlecenia, zaświadczenie z urzędu pracy o wyrejestrowaniu ze spisu bezrobotnych, dokument z uczelni . Dokument o ostatnim okresie płacenia składek potrzebny jest dla ustalenia, czy przy podpisywaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ będzie naliczał opłatę dodatkową. Jeśli ostatnie ubezpieczenie zakończyło się nie dawniej niż przed trzema...

młodzi ludzie przed laptopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie jako tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.   Od sytuacji zawodowej zleceniobiorcy zależy to, czy i które składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz zdrowotne będą odprowadzane z tytułu umowy zlecenia . Strony umowy zlecenia Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Obie strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę (art. 746 § 1-2). Uczniowie i studenci do 26 roku życia a ZUS od umów zlecenia Uczący się to grupa osób, która przy pracy na umowę zlecenie, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu tej umowy. W tym przypadków za studentów nie można uznać uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich . Studenci i uczniowie do ukończenia 26. roku życia nie musza więc płacić ZUS od umów zleceń. Pracownik na etacie a ZUS od umowy zlecenia Pracownikiem w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) jest osoba, która nawiązała stosunek pracy na mocy umowy o pracę. Umowa o pracę obciążona jest składkami na ZUS. Jeśli osoba pracująca na etacie podpisuje dodatkowo umowę zlecenia, nie zawsze musi płacić od niej pełen ZUS.   To, czy i na które ubezpieczenia będą odprowadzane składki, zależy od sytuacji zleceniobiorcy – pracownika. Poniżej kilka przykładów: pracownik, który zawarł umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje zlecenie na jego rzecz: ubezpieczenie ZUS jest obowiązkowe (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne); pracownik, który z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie poniżej minimalnego oraz zawarł umowę zlecenie nie ze swoim pracodawcą i nie wykonuje zlecenia...

kobieta z ojcem
©oneinchpunch/Fotolia
Styl życia
Czy warto zatrudnić osobę na emeryturze?
Zatrudnienie osoby będącej na emeryturze może okazać się korzystne zarówno dla osoby, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce jeszcze pracować, jak również dla pracodawcy.

Zatrudnienie osoby będącej na emeryturze może okazać się korzystne zarówno dla osoby, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chce jeszcze pracować, jak również dla pracodawcy.   Przyjęcie do pracy emeryta jest korzystne nie tylko ze względu na duże doświadczenie takiej osoby. Nie każda opcja jej zatrudnienia jest jednak równie korzystna. Składki w przypadku zatrudnienia emeryta: umowa o pracę W zależności od rodzaju umowy , jaką pracodawca decyduje się zawrzeć z osobą będącą na emeryturze, różnie kształtuje się obowiązek opłacania składek na ZUS . Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę prowadzi do powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za taką osobę należy opłacić wszystkie składki – emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Z tytułu zatrudnienia emeryta nie trzeba jednak opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki w przypadku zatrudnienia emeryta: umowa cywilnoprawna Korzystniejsze może więc okazać się zatrudnienie takiej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej. Najkorzystniejsza jest umowa o dzieło, bowiem nie rodzi obowiązku opłacania żadnych składek na ZUS , a jedynie konieczność opłacenia podatku dochodowego do urzędu skarbowego.   W sytuacji umowy zlecenia istnieje obowiązek opłacenia ubezpieczeń społecznych, będzie to jednak opcja korzystna, jeśli osoba taka jest równocześnie zatrudniona na umowę o pracę z innym pracodawcą. Wówczas należy opłacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Umowa cywilnoprawna z własnym pracodawcą Inaczej jest jednak, jeśli pracodawca zawrze umowę zlecenia z własnym pracownikiem, zatrudnionym u niego na podstawie umowy o pracę – wówczas wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowić będzie przychód ze stosunku pracy , a więc również od niego naliczane...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner