Techniki manipulacji to sposoby, które stosują manipulatorzy, żeby w nieuczciwy sposób zrealizować swoje cele. Techniki te najczęściej opierają się na kłamstwie, zatajaniu prawdy, wykorzystywaniu przewagi społecznej, zawodowej, finansowej lub groźbach i przemocy werbalnej oraz fizycznej.

Reklama

Techniki manipulacji: kłamstwo i zatajanie prawdy

Najczęściej manipulator nie zdradza swoich prawdziwych intencji, nie mówi wprost, czego oczekuje od osoby manipulowanej, lub mówi nieprawdę. Potrafi też budować fałszywy obraz jakiejś sytuacji i przez długi czas utrzymywać osobę manipulowaną w błędnym przekonaniu o rzeczywistości, żeby uzyskać od niej to, czego chce.

Techniki manipulacji: pochwały i nagrody, groźby i zastraszanie

Manipulator często na początku buduje zaufanie ofiary, stara się zdobyć jej sympatię. Chwali ją, daje jej prezenty, przyznaje nagrody. To sprawia, że osłabia się krytycyzm ofiary, staje się ona bardziej podatna na wpływ manipulatora.

Manipulator, żeby zrealizować swój cel, nie cofnie się też przed stosowaniem gróźb i wzbudzaniem w ofierze strachu. Często wykorzystuje w tym celu swoją przewagę zawodową, wyższy status społeczny i ekonomiczny. Może też posunąć się do stosowania przemocy słownej lub fizycznej.

Zobacz także

Techniki manipulacji: stawianie się w roli ofiary

Stawianie się w roli ofiary, żeby dzięki temu uzyskać coś od drugiej osoby, też jest formą manipulacji. Manipulator może celowo prezentować się jako osoba skrzywdzona, potrzebująca pomocy albo nadwrażliwa, której niewłaściwe postępowanie wynikało z silnych emocji. Osoba manipulująca może też przedstawiać się jako outsider lub buntownik, nieakceptowany przez ograniczone społeczeństwo, ktoś, kto podważa skostniałe zasady i chce przekraczać granice w imię wyższych idei. Ten sposób manipulacji charakterystyczny jest dla socjopatów.

Techniki manipulacji: racjonalizacja i sofizm

Jedną z bardziej wyrafinowanych technik manipulacji jest racjonalizacja. Manipulator przedstawia swoje obiektywnie złe i szkodliwe działania jako racjonalne i służące wyższemu dobru. Potrafi dorobić do nich złożoną teorię, z którą nie sposób się spierać. Osobę, która zechce podjąć polemikę z nim, zamęczy swoją argumentacją, potokiem słów, który płynie tak szybko, że trudno go prześledzić i przeanalizować. Ten sposób manipulacji często stosowany jest przez psychopatów.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama