grupa ludzi nad dokumentami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

Pracodawca może, ale nie musi wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jeśli zdecyduje się to zrobić, pracownik musi spełnić tylko jeden warunek.

Pracodawca może, ale nie musi wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jeśli zdecyduje się to zrobić, pracownik musi spełnić tylko jeden warunek.

 

Przedsiębiorstwa, które nie są prawnie zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jako alternatywę dla świadczeń z tego funduszu mogą wykorzystać świadczenia urlopowe. Pracodawca może, ale nie musi zdecydować się na wypłatę świadczenia urlopowego.

Który pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe?

Pracodawcy, którzy należą do sfery budżetowej nie mają możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczeń urlopowych. W tej sytuacji ZFŚS tworzony jest obowiązkowo i nie wpływa na ten fakt stan zatrudnienia.

 

Gdy pracodawca jest spoza sfery budżetowej, istnieje tu kilka możliwości uzależnionych od stanu zatrudnienia, m.in.:

  • gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ma możliwość rezygnacji z ZFŚS lub obniżenia odpisu na ZFŚS (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników) i nie ma możliwości wypłaty świadczeń urlopowych;
  • gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 20 w przeliczeniu na pełne etaty, ma możliwość rezygnacji z ZFŚS (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników) oraz ma dobrowolność wypłacania świadczeń urlopowych.

Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

Jeśli pracodawca może udzielać świadczeń urlopowych i decyduje się to prawo wykorzystać, świadczenie takie będzie przysługiwało każdemu pracownikowi. Jedynym warunkiem, który musi spełnić pracownik, jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego minimum w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Aby uzyskać tę formę dofinansowania wczasów pracownik nie musi składać żadnego wniosku. Pracodawca powinien wypłacić świadczenie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

 

Nie należy mylić świadczenia urlopowego z tzw. wczasami pod gruszą, które są formą dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.

matka z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – co to jest?
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służy zaspokajaniu potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin – z jego środków wypłaca się świadczenia urlopowe, tworzy się przyzakładowe żłobki i przedszkola. Do korzystania z niego uprawnieni są, oprócz obecnych pracowników, także emeryci i renciści, którzy byli w danym zakładzie zatrudnieni.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służy zaspokajaniu potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin – z jego środków wypłaca się świadczenia urlopowe, tworzy się przyzakładowe żłobki i przedszkola. Do korzystania z niego uprawnieni są, oprócz obecnych pracowników, także emeryci i renciści, którzy byli w danym zakładzie zatrudnieni. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: podstawa prawna Tworzenie ZFŚS wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jej tekst dostępny tutaj ). Ustawa ta określa zasady tworzenia tych funduszy przez pracodawców i zasady gospodarowania nimi. Środki zgromadzone w ramach ZFŚS mają służyć do finansowania działalności socjalnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: uprawnieni Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są: pracownicy zakładu, ich rodziny, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami tych zakładów. Mogą to też być inne osoby, którym według regulaminu przyznano takie prawo . Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: czemu służy Środki zgromadzone w ramach ZFŚS służyć mają finansowaniu działalności socjalnej w zakładzie pracy. Oznacza to działalność kulturowo-oświatową, sportowo-rekreacyjną, usługi świadczone na rzecz różnych form wypoczynku (świadczenia urlopowe), udzielanie pomocy materialnej na cele mieszkaniowe, działalność w zakresie opieki nad dziećmi . Środki te służą dofinansowaniu zakładowych obiektów socjalnych, oraz przeznaczane są na tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, zakładanych przy zakładach pracy. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: kto musi go utworzyć Fundusz muszą obowiązkowo tworzyć pracodawcy, który na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Ta liczba pracowników obliczana jest jednak w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli...

kobieta uśmiecha się przed komputerem
©goodluz/Fotolia
Styl życia
Odpis na ZFŚS – zasady naliczania
Odpis na ZFŚS wynosi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego pracownika. Odpisu dokonuje się proporcjonalnie do liczby pracowników, według prognoz zatrudnienia w danym roku. Można go dokonać jednorazowo lub w ratach, jednak z zachowaniem dwóch podstawowych terminów – 31 maja i 30 września.

Odpis na ZFŚS wynosi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego pracownika. Odpisu dokonuje się proporcjonalnie do liczby pracowników, według prognoz zatrudnienia w danym roku. Można go dokonać jednorazowo lub w ratach, jednak z zachowaniem dwóch podstawowych terminów – 31 maja i 30 września. ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy , którzy zatrudniają więcej niż 20 osób – w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsi pracodawcy mogą tworzyć fundusz dobrowolnie, chyba, że w grę wchodzi pracodawca będący jednostką samorządową lub samorządowym zakładem budżetowym – tacy pracodawcy mają obowiązek tworzenia funduszu w każdym wypadku .   Środki z funduszu wykorzystywane są na zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników. Ze środków funduszu tworzone są żłobki i przedszkola przyzakładowe, finansowane są usługi rekreacyjne, sportowe, kulturalne dla pracowników.   Fundusz wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania odpisu. Pracodawca jest również zobowiązany rozsądnie gospodarować tymi środkami. ZFŚS: wysokość odpisu Wysokość odpisu na ZFŚS może być dowolnie kształtowana przez pracodawców, którzy nie są jednostkami samorządowymi ani samorządowymi zakładami budżetowymi. Pracodawców należących do sfery budżetowej obowiązują następujące zasady: wysokość corocznego odpisu podstawowego wynosi, na jednego pracownika, 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego roku – w zależności od tego, która kwota jest wyższa; wysokość odpisu podstawowego na pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynosi 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; w przypadku pracowników młodocianych jest to odpowiednio 5, 6, i 7%, w zależności od...

Robotnik przy pracy
Pixabay/skeeze/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę, umowie zlecenie i umowie o dzieło
Koszt zatrudnienia pracownika zależy przede wszystkim od rodzaju umowy. Najbardziej kosztowna dla pracodawcy jest umowa o pracę. Koszty zależą też od tego, kto został przyjęty do pracy – na przykład niższe koszty zatrudnienia ponosi firma, która zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Koszt zatrudnienia pracownika zależy przede wszystkim od rodzaju umowy. Najbardziej kosztowna dla pracodawcy jest umowa o pracę. Koszty zależą też od tego, kto został przyjęty do pracy – na przykład niższe koszty zatrudnienia ponosi firma, która zatrudnia osoby niepełnosprawne.   Przedsiębiorca może zatrudnić pracownika w swojej firmie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Koszty obejmują wszelkie obciążenia nałożone przepisowo na pracodawcę z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę. Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę kosztami uzyskania przychodu firmy jest wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS . Składki ZUS są potrącane zarówno z kieszeni pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca jest zobligowany do opłacenia składek od zatrudnionego pracownika – ok. 20% obciążenia od wynagrodzenia brutto.   Rodzaj ubezpieczenia Składki opłacane przez pracodawcę Składki opłacane przez pracownika emerytalne 9,76% 9,76% rentowe 6,50% 1,50% wypadkowe* 1,93% - chorobowe - 2,45% zdrowotne - 9,00% FP** 2,45% - FGŚP*** 0,10% -   * stopa procentowa jest różna zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ** FP – Fundusz Pracy *** FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner