Dokumenty
©thanomhd/Fotolia
Styl życia

Ile wynoszą stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą 20, 10, 8,5, 5,5 oraz 3%, i zależą od rodzaju wykonywanej działalności. Z tej formy rozliczania podatku dochodowego mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy w roku poprzednim nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą 20, 10, 8,5, 5,5 oraz 3%, i zależą od rodzaju wykonywanej działalności. Z tej formy rozliczania podatku dochodowego mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy w roku poprzednim nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro.

Stawki ryczałtu: podstawa prawna

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podatek liczy się nie od dochodów, a od przychodów. Tę formę rozliczenia mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie osiągnęli w roku poprzednim przychód nieprzekraczający równowartości 150 000 euro, lub jeśli prowadzą działalność w formie spółki – przychód spółki nie przekroczył tego limitu.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Wymienione są w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a konkretnie w artykule 12 tej ustawy.

Stawki ryczałtu: ile wynoszą

20% to stawka ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie wolnych zawodów, czyli lekarzy, stomatologów, weterynarzy, techników dentystycznych, felczerów, pielęgniarek, położnych, tłumaczy, korepetytorów.

  • 17% to stawka która obowiązuje przychody z wielu rodzajów działalności. Przykładowo jest to działalność parkingowa, hotelarska, fotograficzna, pośrednictwa w handlu hurtowym, organizacji wyjazdów turystycznych.
  • Stawka 10% obowiązuje przy zbyciu praw majątkowych lub nieruchomości. Dotyczy to np. dóbr, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na okres użytkowania krótszy niż rok czy zbycia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w nim.
  • Stawka 8,5% dotyczy działalności usługowych, np. gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z powierzonych materiałów, świadczenia usług wychowania przedszkolnego, najmu, dzierżawy, prowizji z umowy komisu i in.
  • 5,5% - dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub przewozów ładunku taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych i in.
  • 3% - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem napojów powyżej 1,5% alkoholu, usług związanych z produkcją zwierzęcą, sprzedaży ryb przez rybaków, ze sprzedaży nabytych produktów i towarów.

Powyżej podano jedynie przykłady działalności, których dotyczą określone stawki. Pełny katalog tych działalności jest dość długi, i można go znaleźć w ustawie.

kobieta przy maszynie do pisania
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podatek ryczałtowy w działalności gospodarczej
Podatek zryczałtowany to jedna z możliwości opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość jego wyboru dotyczy określonych podmiotów, natomiast stawki ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek zryczałtowany to jedna z możliwości opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość jego wyboru dotyczy określonych podmiotów, natomiast stawki ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek ryczałtowy z działalności gospodarczej Osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej , mogą zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.   Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności, i w 2015 roku wynoszą 20, 17, 8,5, 5,5 lub 3%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej ze stawek, albo (w przypadku prowadzenia zróżnicowanej działalności) według kilku z nich. Kwotę podatku oblicza się od przychodu z danej działalności gospodarczej , jednak rozliczanie się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego wiąże się przede wszystkim z brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.   Przychodów osiąganych w formie zryczałtowanej nie łączy się z dochodami z innych źródeł, które określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają zasadom określonym w tej ustawie. Podatek ryczałtowy z działalności gospodarczej: podmioty uprawnione Formę opodatkowania zryczałtowanego mogą wybrać osoby fizyczne, które zajmują się pozarolniczą działalnością gospodarczą, osoby świadczące usługi najmu , podnajmu, dzierżawy itp. Możliwość ta dotyczy również prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub jawnej oraz osób duchownych.   Można zdecydować się na opłacanie podatku zryczałtowanego, jeśli w roku poprzedzającym osiągnęło się przychód nieprzekraczający równowartości 150 tys. euro – z...

Człowiek z papierami
©sebra/Fotolia
Styl życia
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najważniejsze informacje
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym. Mogą korzystać z niej przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro, jeśli nie wykonują działalności, której charakter nie pozwala na skorzystanie z formy ryczałtu ewidencjonowanego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym. Mogą korzystać z niej przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro, jeśli nie wykonują działalności, której charakter nie pozwala na skorzystanie z formy ryczałtu ewidencjonowanego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: czym jest? Regulacje dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu, płacą podatek od swojego przychodu, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, dotacji, świadczeń w naturze, odszkodowań itd. Nie mają oni możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów . Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. W roku 2015 stawki te wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% . Możliwe jest opłacanie ryczałtu według kilku stawek, jeśli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest różnorodna. Rozliczenie z urzędem skarbowym następuje w cyklu miesięcznym lub kwartalnym, ale ta druga opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 25000 euro. Rezygnacja z ryczałtu ewidencjonowanego może nastąpić dopiero na kolejny rok podatkowy, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji do urzędu skarbowego do 20 stycznia tego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: kto może skorzystać? Z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, również, jeśli prowadzą ją w formie spółki osobowej. Opcja ta nie dotyczy osób, które: Rozliczają...

pan patrzy kartę podatkową
©Gajus/fotolia
Styl życia
Karta podatkowa – jakie są stawki i kogo dotyczy?
Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej polega na opłacaniu stałej kwoty podatku bez względu na wartość faktycznie osiąganych przychodów. Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych oraz opłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego. Nie każdy może jednak skorzystać z tej możliwości.

Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej polega na opłacaniu stałej kwoty podatku bez względu na wartość faktycznie osiąganych przychodów. Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych oraz opłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego. Nie każdy może jednak skorzystać z tej możliwości. Karta podatkowa: uprawnienia i obowiązki Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej niesie ze sobą wiele ułatwień. Jest to dobra metoda rozliczania się dla małych firm funkcjonujących w małych miejscowościach, bowiem wysokość podatku na karcie podatkowej rośnie wraz z liczbą osób zatrudnianych oraz z wielkością miejscowości, w której działa firma .   Wybierając formę rozliczenia za pomocą tego ryczałtu, nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych, nie ma obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych, a także nie trzeba wpłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego.   Jeśli jednak klient sobie życzy, to należy wystawiać rachunki i faktury , i przechowywać kopie tych dokumentów w okresie pięciu lat od końca roku, w którym zostały one wystawione. Podatnicy na karcie podatkowej muszą też prowadzić księgę ewidencji zatrudnienia pracowników. Karta podatkowa: kogo dotyczy? O tym, kto może wybrać opodatkowanie za pomocą karty podatkowej, rozstrzyga ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . Są to: osoby prowadzące działalność usługową w zakresie handlu artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi, jeśli nie trzeba mieć na tę działalność koncesji, prowadzących działalność gastronomiczną, jeśli nie dotyczy napojów alkoholowych powyżej 1,5%, prowadzących działalność w zakresie usług transportowych (tylko przy użyciu jednego pojazdu), zajmujące się usługami rozrywkowymi, zajmujące się...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner