Party Stories
kobieta za kółkiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Samochód prywatny używany do celów służbowych: wysokość ryczałtu

Ryczałt za samochód prywatny używany do celów służbowych ustalany jest na podstawie stawki za jeden kilometr przebiegu. Stawka zależy od pojemności silnika.

Ryczałt za samochód prywatny używany do celów służbowych ustalany jest na podstawie stawki za jeden kilometr przebiegu. Stawka zależy od pojemności silnika.

 

Ryczałt jest ustalany w kwocie nie większej niż limit, zależny od wielkości miejscowości, w której zatrudniony jest pracownik. Ryczałt dotyczy przejazdów lokalnych, natomiast zwrot kosztów przejazdów zamiejscowych ustalany jest na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.

Samochód prywatny używany do celów służbowych

Pracownicy mogą do celów działalności przedsiębiorstwa, np. podróży służbowych, wykorzystywać swój samochód prywatny. Wówczas przysługuje im zwrot kosztów używania samochodu. W zależności od rodzaju wyjazdu różny jest sposób dokumentowania i rozliczania podróży służbowych lokalnych i zamiejscowych.

Samochód prywatny używany do celów służbowych: jazdy lokalne

W celu rozliczania takich kosztów zawiera się z pracodawcą umowę cywilnoprawną o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych. Konieczne jest także oświadczenie pracownika o używaniu przez niego jego samochodu w celach służbowych.

 

Zwrot kosztów następuje w formie miesięcznego ryczałtu. Oblicza się go jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu oraz miesięcznego limitu przebiegu na jazdy lokalne. Limit ten ustalany jest przez pracodawcę, jednak obowiązują go pewne zasady – jego maksymalna wysokość zależy od liczby mieszkańców miejscowości czy gminy, w której pracownik jest zatrudniony, i nie może przekroczyć:

  • 300 km w miejscowościach do 100 000 mieszkańców,
  • 500 km, gdy miejscowość ma od 100 000 do 500 000 mieszkańców,
  • 700 km – dla miejscowości zamieszkałych przez ponad 500 000 osób.

Natomiast stawki za jeden kilometr wynoszą:

  • 0,5214 zł przy pojemności skokowej silnika pojazdu do 900 cm³,
  • 0,8358 zł, jeśli ta pojemność jest większa.

Maksymalne kwoty ryczałtu wynoszą więc odpowiednio:

  • Dla limitu 300 km 156,42 i 250,74 zł,
  • Dla limitu 500 km – 260,70 i 417,90 zł,
  • Dla limitu 700 km – 364,98 i 585,06 zł.

Kwoty te mogą być zwiększone, jeśli w grę wchodzi wykorzystywanie pojazdów prywatnych w służbie leśnej, w służbach ratunkowych, przy zagrożeniu klęską żywiołową i usuwaniem jej skutków przez odpowiednie instytucje.

 

Co więcej, ryczałt może być obniżony o 1/22 za każdy dzień nieobecności pracownika w pracy oraz za każdy dzień, gdy pracownik nie dysponował tym pojazdem.

Samochód prywatny używany do celów służbowych: jazdy zamiejscowe

Przy używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych przy dalszych podróżach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu. Podstawą rozliczeń jest ewidencja przebiegu pojazdu. Na jej podstawie ustala się wysokość należności przysługującej pracownikowi. Zwrot kosztów przysługuje w wysokości kilometrówki, czyli iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, jednak nie wyższej niż stawka wskazana powyżej.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Kobieta z walizką
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Kiedy przysługuje ryczałt za nocleg i ile wynosi?
Wysokość ryczałtu za nocleg jest określona rozporządzeniem o tzw. podróżach służbowych, ale dotyczy tylko pracowników sfery budżetowej. Wynosi 150% diety, czyli 45 zł, i jest przyznawany, jeśli pracownik nie ma zapewnionego bezpłatnego noclegu i nie udokumentuje poniesionych przez siebie kosztów.

Wysokość ryczałtu za nocleg jest określona rozporządzeniem o tzw. podróżach służbowych , ale dotyczy tylko pracowników sfery budżetowej. Wynosi 150% diety, czyli 45 zł, i jest przyznawany, jeśli pracownik nie ma zapewnionego bezpłatnego noclegu i nie udokumentuje poniesionych przez siebie kosztów. Ryczałt za nocleg: podstawa prawna Wysokość ryczałtu za nocleg dla pracowników sfery budżetowej ustalona jest przez rozporządzenie o tzw. podróżach służbowych. Określa ono minimum ryczałtu za nocleg, który jest uzależniony od wysokości diety – jest ona ustalona w wysokości 30 zł na dobę. Jednak poszczególne zakłady pracy mogą go ustalać w większej wysokości. Dotyczy to jednak tylko pracowników tzw. budżetówki. Ryczałt za nocleg: podróż krajowa Ryczałt za nocleg przysługuje pracownikom będącym w delegacji, którzy nocują w hotelu lub innym obiekcie hotelarskim. Przysługuje im zwrot kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak kwota za jedną noc nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki diety, czyli 600 zł. Ewentualnie można zwrócić koszt przewyższający tę kwotę, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jeśli pracodawca nie zapewni pracownikowi noclegu, a rachunek za nocleg nie zostanie przedstawiony, to przysługuje mu ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety, czyli 45 zł. Dotyczy noclegów trwających minimum 6 godzin, pomiędzy godziną 21 a 7. Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdów, a także jeśli pracodawca uzna, że istnieje możliwość codziennego dojazdu do miejsca docelowego. Ryczałt za nocleg: podróż zagraniczna Pracownikom przebywającym w podróży zagranicznej również należy się zwrot kosztów noclegu, udokumentowany rachunkiem. Limit kwoty, jaka może być zwrócona, określony jest odrębnie dla każdego kraju. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zwrócić koszt...

Przód samochodu
©magdal3na/Fotolia
Styl życia
Jak kupić samochód na firmę? Odliczenie VAT i rozliczenie kosztów
Zakup samochodu na firmę umożliwia odliczenie kosztów podatku VAT, o ile wykorzystywany jest on jedynie do podróży służbowych.

Zakup samochodu na firmę umożliwia odliczenie kosztów podatku VAT, o ile wykorzystywany jest on jedynie do podróży służbowych. W zależności od kondycji finansowej firmy, zakup samochodu osobowego na firmę można sfinansować jednorazowo – kupując go na fakturę, zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy, bądź wziąć kredyt bankowy na jego zakup. Zakup samochodu na firmę: jaką formę zakupu wybrać? Samochód na firmę można kupić na fakturę lub wziąć w leasing . Opłacalność tych opcji zależy od jednostkowych czynników – zawsze trzeba mieć na uwadze plusy i minusy obu form i odnieść je do sytuacji swojej firmy. Zakup samochodu na fakturę zasadniczo wiąże się z koniecznością wyłożenia dużych środków jednorazowo, natomiast leasing pozwala rozłożyć koszty w czasie. Można również zdecydować się na zakup samochodu na kredyt, jednak ta opcja zwykle nie kalkuluje się w porównaniu z kosztami leasingu. Zakup samochodu na fakturę VAT 1. Zakup samochodu o wartości powyżej 3 500 zł należy uwzględnić w ewidencji środków trwałych. 2. Samochód należy poddać amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Standardowy okres amortyzacji wynosi 5 lat przy zastosowaniu stawki 20%. Jeśli samochód jest używany – jest to zwykle 40% na 2,5 roku. 3. Odliczenie podatku VAT . Jest możliwe, jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie na cele przedsiębiorstwa. Należy w tym celu wypełnić deklarację VAT-26. Należy też prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT – w ten sposób można udowodnić, że samochód służył wyłącznie do przejazdów służbowych. Należy bardzo uważać, bo choćby jeden przejazd prywatny może skutkować koniecznością zwrotu VAT. Zakup samochodu: leasing 1. Jeśli zdecydujemy się na leasing operacyjny, to samochód należy do majątku finansującego. Jeśli zaś wybieramy...

pracownik w samochodzie służbowym
©FotolEdhar/fotolia
Styl życia
Czym jest ewidencja przebiegu pojazdu i jaka jest stawka kilometrówki?
Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się, jeśli przedsiębiorca chce zaliczyć koszty przejazdów służbowych samochodem prywatnym swoim lub swoich pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Określoną stawkę kilometrówki mnoży się przez liczbę przejechanych służbowo kilometrów.

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się, jeśli przedsiębiorca chce zaliczyć koszty przejazdów służbowych samochodem prywatnym swoim lub swoich pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Określoną stawkę kilometrówki mnoży się przez liczbę przejechanych służbowo kilometrów. Ewidencja przebiegu pojazdu: kilometrówka Stawki tak zwanej kilometrówki określane są w celu zwrotu pracownikom kosztów ich podróży służbowej samochodem prywatnym. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikom, na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, koszty przejazdu – liczbę kilometrów przemnożoną przez stawkę kilometrówki. Kwota zwrócona pracownikowi stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy .   Miesięczny limit kilometrów za jazdy lokalne ustala pracodawca, nie mogą one jednak być wyższe, niż: 300 km, jeśli w grę wchodzi miejscowość do 100 tys. mieszkańców, 500 km – jeśli miejscowość ma 100-500 tys. mieszkańców, 700 km dla miejscowości przekraczających 500 tys. mieszkańców, Dla przejazdów w służbie leśnej może być powiększony do 1500 km, Dla przejazdów w służbie ratowniczej – do 3000 km. Wydatki na samochód zostają zwrócone pracownikowi, jednak tylko przejechane kilometry pomnożone przez stawkę kilometrówki zalicza się do kosztów uzyskania przychodu . Rozliczanie kilometrówki samochodu prywatnego właściciela firmy W przypadku przedsiębiorców ustalenie kosztów przejazdów jest niezwykle istotne, jeśli korzystają oni z własnych samochodów i chcą wydatki związane z użytkowaniem samochodu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca taki musi prowadzić ewidencję...

Nasze akcje
maseczki-orientana
Fleszstyle

Maseczki stworzone przez naturę – 99% naturalnych składników i 100% skuteczność! 

Partner
kosmetyki-alkemie
Fleszstyle

Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Partner
Newsy

Natura i nauka łączą siły w walce ze zmarszczkami. Poznaj kosmetyki Botanical HiTech

Partner
jane-perkins
Newsy

Plastikowa REwolucja, czyli o sile REcyklingu!

Partner
anabelle-minerals
Fleszstyle

Doskonały makijaż w duchu eko i zero waste: odkryj mineralne kosmetyki Annabelle Minerals! 

Partner