Zespół Tourettea
© Sunny studio/Fotolia.com
Styl życia

Mimowolne zachowania i niekontrolowane okrzyki mogą być objawami zespołu Tourette'a

Zespół Tourette'a w powszechnej świadomości funkcjonuje jako choroba, której podstawowym objawem jest mimowolne przeklinanie. Przeklinanie jest w rzeczywistości tylko jednym z tików, które przewlekle występują u osób z tą chorobą.

Zespół Tourette'a w powszechnej świadomości funkcjonuje jako choroba, której podstawowym objawem jest mimowolne przeklinanie. Przeklinanie jest w rzeczywistości tylko jednym z tików, które przewlekle występują u osób z tą chorobą.

 

Pierwsze symptomy choroby Tourette'a pojawiają się u dzieci, najczęściej w wieku 7. lat. Jednym z kryteriów diagnostycznych wg stosowanej w Polsce klasyfikacji ICD-10 jest pojawienie się tików przed 18. rokiem życia.

Kasia gotuje z Polki.pl: sałatka brokułowa

Przyczyny zespołu Tourette'a

Choroba Tourette'a jest wrodzona i w większości przypadków dziedziczna. Jej przyczyną jest mutacja genetyczna, która odpowiada za pojawienie się organicznych zmian w mózgu. Pewne znaczenie dla częstotliwości i nasilenia objawów mają czynniki środowiskowe, m.in.: substancje chemiczne zawarte w środkach czystości, kurz, pewne rodzaje jedzenia (np. słodycze i produkty mleczne), alkohol. Objawy mogą się też nasilać pod wpływem czynników psychologicznych: stresu lub ekscytacji. Na syndrom Tourette'a choruje czterokrotnie więcej mężczyzn niż kobiet.

Objawy zespołu Tourette'a

Pierwsze objawy zespołu Tourette'a pojawiają się u dzieci między 2. a 15. rokiem życia, najczęściej u siedmiolatków. Początkowo są to proste tiki ruchowe, np. grymasy, podskakiwanie, mruganie, rzucanie głową i unoszenie ramion, przypominające otrząsanie się. Potem mogą pojawić się też objawy wokalne: chrząkanie, mlaskanie, pomruki, odgłosy przypominające szczekanie.

 

Niekiedy u chorych występują też ruchowe objawy złożone. Do takich objawów należą m.in.: przymusowe dotykanie ludzi i przedmiotów, kręcenie się w kółko, powtarzanie ruchów innych osób, wykonywanie wulgarnych lub obscenicznych gestów. Świadczą one o ciężkiej postaci zespołu Tourette'a. Typowymi wokalnymi objawami ciężkiej postaci tej choroby są pokrzykiwanie, gwałtowne wypowiadanie niezrozumiałych słów, powtarzanie słów wypowiadanych przez inne osoby (echolalia), a także własnych słów oraz przeklinanie (tzw. koprolalia). Charakterystycznym objawom choroby towarzyszą objawy niespecyficzne: niepokój, problemy z koncentracją uwagi oraz nadpobudliwość psychoruchowa.

 

Objawy mogą zmieniać się w czasie. Niektóre nasilają się, podczas gdy inne słabną lub ustępują. Mimo okresów remisji, czyli czasowego ustąpienia objawów, choroba na ogół utrzymuje się do końca życia.

Co odróżnia zespół Tourette'a od innych zaburzeń tikowych

Tiki ruchowe i wokalne występują nie tylko w zespole Tourette'a. Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 choroby, w przebiegu których pojawiają się tiki, można podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich, oznaczoną kodem F95.0 są tiki przemijające, drugą F95.1 – przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe, a F95.2 Zespół Gilles de la Tourette`a, określony w klasyfikacji jako zespół tików głosowych i ruchowych. Tym, co odróżnia zespół Tourette'a od innych chorób tikowych jest współwystępowanie tików ruchowych i głosowych oraz występowanie objawów przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Społeczne i psychologiczne konsekwencje choroby Tourette'a

Mimowolne, przymusowe zachowania mogą znacznie utrudnić osobom cierpiącym na zespół Tourette'a normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy mogą mieć trudności ze sformułowaniem wypowiedzi bez wtrącania w nią przekleństw i okrzyków. Narażeni są oni na niezrozumienie, izolację społeczną, a nawet agresję ze strony innych ludzi. W konsekwencji może to doprowadzić do zaburzeń depresyjnych, a nawet prób odebrania sobie życia.

 

kobieta trzymająca się za głowę
©inesbazdar/Fotolia
Styl życia
Ruchy mimowolne: dyskineza późna, drżenie, tiki, mioklonie i atetoza
Terminem ruchy mimowolne, czyli inaczej hiperkinezy, w medycynie określa się ruchy, które są objawem chorób układu pozapiramidowego.

Terminem ruchy mimowolne, czyli inaczej hiperkinezy, w medycynie określa się ruchy, które są objawem chorób układu pozapiramidowego.   Do ruchów mimowolnych zalicza się: drżenie, ruchy atetotyczne, ruchy o charakterze balizmu oraz ruchy pląsawicze, które występują u osób w starszym i średnim wieku. Stwierdza się również tiki i mioklonie.   Mimowolne ruchy mogą wystąpić w niemal każdej części ciała, włączając szyję, kończyny dolne i górne oraz twarz. Jest wiele przyczyn powstawania niekontrolowanych ruchów. Zazwyczaj pojawiają się na skutek uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za koordynację. Mimowolne ruchy mogą być okresowe i szybko mijać lub stanowić problem zdrowotny i nasilać się. Dyskineza późna Dyskineza późna to objaw schorzeń neurologicznych. Powstaje u osób z zaburzeniami psychicznymi na skutek. terapii lekami neuroleptycznymi. Niekontrolowane ruchy dotyczą rąk, języka i twarzy. Dyskineza późna objawia się m. in. wysuwaniem języka, szybkim mruganiem oczami i mlaskaniem. Co istotne, te symptomy mogą utrzymywać się nawet już po przerwaniu stosowania leków neuroleptycznych. Drżenie Drżenie spoczynkowe to rytmiczne ruchy części ciała: rąk, głowy, warg. Są wywołane przez skurcze mięśni antagonistycznych. Zazwyczaj można je zaobserwować w pozycji spoczynkowej, w czasie ruchu są mniej dostrzegalne. Drżenie może wystąpić w reakcji na niski poziom cukru we krwi, wyczerpanie, stres i nadmiar wrażeń czy odstawienie alkoholu. Takie hiperkinezy mogą być również związane z zaburzeniami: chorobą Parkinsona czy stwardnieniem rozsianym. Mioklonie Mioklonie to zrywania mięśniowe, które powstają nagle i są gwałtowne. Są związane ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Występują naturalnie w trakcie snu (w czasie fazy snu głębokiego), czkawki, wzmożonego wysiłku fizycznego albo w momencie zaskoczenia. Dla...

mężczyzna trzymający szklankę w dłoni
© tolikoff2013/Fotolia.com
Styl życia
Niepoznane przyczyny drżenia samoistnego. Jak objawia się i kiedy jest leczona choroba Minora?
Drżenie samoistne jest aż w połowie przypadków chorobą o nieznanych przyczynach. Objawia się drżeniem głowy, warg i zazwyczaj kończyn górnych. Chorobę Minora leczy się, jeśli objawy uniemożliwiają funkcjonowanie. Stosuje się metody farmakologiczne lub operacyjne.

Drżenie samoistne jest aż w połowie przypadków chorobą o nieznanych przyczynach. Objawia się drżeniem głowy, warg i zazwyczaj kończyn górnych. Chorobę Minora leczy się, jeśli objawy uniemożliwiają funkcjonowanie. Stosuje się metody farmakologiczne lub operacyjne.   Chorobie Minora często towarzyszą inne objawy, takie jak kurcze powiek, parkinsonizm (zespół objawów typowych dla choroby Parkinsona ) lub dystonia ( mimowolne ruchy ). Mogą one opóźniać postawienie diagnozy.  Niepoznane do końca przyczyny drżenia samoistnego Przyczyny choroby Minora są zróżnicowane. Połowa chorych dziedziczy schorzenie, natomiast u pozostałych przyczyna jest nieznana. Prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa się z wiekiem.   Choroba Minora jest schorzeniem w obrębie części ośrodkowego układu nerwowego - układu pozapiramidowego. Odpowiada on, wraz z układem piramidowym, za czynności ruchowe.   Zmiany w układzie nerwowym odpowiadające za tę chorobę nie zostały poznane. Nie potwierdzono też nieprawidłowości w działaniu układu odpowiedzialnego za wytwarzanie neuroprzekaźnika dopaminy. Dopamina odpowiada m.in. za koordynację i napięcie mięśni. Kiedy ujawnia się drżenie samoistne i jak się rozwija? Choroba objawia się najczęściej w okolicach 20. roku życia. Objawy są nasilone, natomiast potem następuje stabilizacja na kilkanaście lat. Po 65. roku życia objawy znów ulegają nasileniu. Objawy drżenia samoistnego: jakie części ciała obejmuje drżenie? Drżenie samoistne obejmuje ręce, wargi, głowę, język. Wpływa też na sposób mówienia. W przebiegu choroby może ją znacząco zakłócić.    Częstość epizodów choroby Minora to około 10 napadów na sekundę. Drżenia zwiększają swoje nasilenie w przypadku silnych emocji. Kiedy...

Dłonie dwóch osób, jedne należą do osoby starszej. Osoby trzymają się za ręce.
©mickyso/Fotolia.com
Styl życia
Drżenie zamiarowe i spoczynkowe – mimowolne ruchy rąk
Drżenie zamiarowe występuje podczas wykonywania ruchu. Drżenie spoczynkowe pojawia się w spoczynku, gdy ręce są stabilnie podparte. Oba rodzaje drżenia wynikają z deficytu komórek mózgu. W pierwszym przypadku – uszkodzenia móżdżku, w drugim – obumierania komórek na skutek choroby.

Drżenie zamiarowe występuje podczas wykonywania ruchu. Drżenie spoczynkowe pojawia się w spoczynku, gdy ręce są stabilnie podparte. Oba rodzaje drżenia wynikają z deficytu komórek mózgu. W pierwszym przypadku – uszkodzenia móżdżku, w drugim – obumierania komórek na skutek choroby.   Najczęstszymi przyczynami drżenia rąk u osób młodych są: silne pobudzenie emocjonalne, stres lub niedobór magnezu. Mimowolne ruchy rąk mogą być spowodowane także nadczynnością tarczycy bądź chorobami neurologicznymi , np. stwardnieniem rozsianym. Drżenie zamiarowe podczas wykonywania ruchu Drżenie zamiarowe to mimowolne ruchy wykonywane przeważnie rękoma . Są nierytmiczne i mają różne nasilenie. Charakterystyczne dla drżenia zamiarowego jest jego nasilenie podczas wykonywania ruchu (np. ręką). Ponadto w miarę zbliżania się do celu, np. żeby przesunąć przedmiot czy go podnieść, dłoń drży coraz mocniej. Drżenie zamiarowe zazwyczaj występuje tylko po jednej stronie ciała.   Przyczyną drżenia zamiarowego jest uszkodzenie móżdżku , czyli części mózgu odpowiadającej m.in. za zdolność zachowania równowagi i koordynację ruchową. Uszkodzenie może być wynikiem: genetycznej choroby Friedreicha polegającej na zwyrodnieniu części układu nerwowego oraz serca, rozwijającego się w móżdżku guza, zakażenia i powstania ropnia, udaru niedokrwiennego lub krwotocznego, stwardnienia rozsianego. Towarzyszące drżeniu zamiarowemu objawy to: ataksja – zaburzenie koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, dysmetria – brak możliwości zatrzymania ruchu w dowolnym momencie, brak możliwości prawidłowej oceny odległości, adiadochokineza – niezdolność do wykonywania ruchów naprzemiennych z zachowaniem odpowiedniego tempa, np. otwieranie i zamykanie dłoni. Drżenie spoczynkowe a choroba Parkinsona O drżeniu spoczynkowym...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik