mężczyzna przegląda papiery
©Andrey Popov/fotolia
Styl życia

Przejście na VAT – kiedy i jak się zarejestrować?

Przejście na VAT jest konieczne, jeśli przekraczamy limit sprzedaży, wynoszący 150 000 zł. Można przejść na VAT dobrowolnie, jeśli dojdziemy do wniosku, że nam się to opłaci. Aby zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, należy złożyć formularz VAT-R w odpowiednim dla prowadzenia działalności urzędzie skarbowym, lub w urzędzie gminy – razem z wnioskiem o aktualizację wpisu w CEIDG.

Przejście na VAT jest konieczne, jeśli przekraczamy limit sprzedaży, wynoszący 150 000 zł. Można przejść na VAT dobrowolnie, jeśli dojdziemy do wniosku, że nam się to opłaci. Aby zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, należy złożyć formularz VAT-R w odpowiednim dla prowadzenia działalności urzędzie skarbowym, lub w urzędzie gminy – razem z wnioskiem o aktualizację wpisu w CEIDG.

Przejście na VAT: kiedy?

Podatnicy zwolnieni z VAT muszą co miesiąc kontrolować, czy nie utracili zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu łącznej wartości sprzedaży. Aktualnie limit ten wynosi 150 000 zł rocznie. Rejestracja jako czynny podatnik VAT może się opłacić również przedsiębiorcom, którzy nie przekroczyli tego limitu – firmy chętniej współpracują bowiem z płatnikami VAT, jeśli same są VAT-owcami. Poza tym opłaca się zostać czynnym płatnikiem VAT, jeśli w naszej działalności generujemy duże koszty pozapłacowe, jak również wtedy, gdy sprzedajemy na rzecz podmiotów zagranicznych – mimo wystawiania faktur ze stawką 0% lub „np” nadal możemy odliczać VAT z faktur kosztowych.

Przejście na VAT: jak się zarejestrować?

Aby przejść na VAT, należy wypełnić formularz VAT-R. Należy to uczynić do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego chcielibyśmy stać się czynnym płatnikiem VAT. Jeśli przekraczamy limit sprzedaży w ciągu roku podatkowego – zgłoszenia trzeba dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym dokonana sprzedaż doprowadzi do przekroczenia limitu zwolnienia ze względu na obrót.

Kasia gotuje z Polki.pl: roladki z szynki

 

Formularz złożyć należy w odpowiednim urzędzie skarbowym – jest to urząd właściwy ze względu na główne miejsce prowadzenia działalności, podane w CEIDG. Formularz można złożyć razem z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG. W systemie elektronicznym złożyć VAT-R w ten sposób mogą jedynie przedsiębiorcy dysponujący bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Mały podatnik (sprzedaż do 1200000 euro w roku poprzednim) może wybrać metodę kasową rozliczania się.

 

Można wybrać rozliczanie miesięczne lub kwartalne. To pierwsze wymaga więcej pracy, jednak pozwala korzystniej rozłożyć koszty – przelewy kwartalne będą oczywiście wyższe. Rozliczanie kwartalne jest jednak korzystne ze względu na odroczenie płatności podatku, warto się więc zastanowić, które z nich będzie dla nas bardziej korzystne.

 

Rejestracja dla celów VAT obecnie jest bezpłatna. Wcześniej za wniosek należało uiścić 170 zł opłaty.

Urząd potwierdza zgłoszenie poprzez wydanie decyzji administracyjnej – VAT-5. Nie jesteśmy zobowiązani jej odbierać, jeśli jednak chcemy uzyskać potwierdzenie rejestracji, musimy złożyć wniosek o jego wydanie. W tej sytuacji będziemy zobligowani zapłacić wspomniane 170 zł.

 

Podatnicy, którzy utracili zwolnienie z VAT lub dobrowolnie z niego zrezygnowali, jednak chcieliby do niego wrócić, mogą to uczynić dopiero po upływie pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania jako czynni podatnicy VAT. 

pan przegląda dokumenty
©contrastwerkstatt/Fotoli
Styl życia
Kiedy i jak wyrejestrować się z VAT?
Wyrejestrowanie z VAT jest możliwe, kiedy podatnik wcześniej był zarejestrowany jako czynny podatnik – z wyboru lub ze względu na przekroczenie limitu obrotu – a obecnie spełnia warunki do zwolnienia z VAT.

Wyrejestrowanie z VAT jest możliwe, kiedy podatnik wcześniej był zarejestrowany jako czynny podatnik – z wyboru lub ze względu na przekroczenie limitu obrotu – a obecnie spełnia warunki do zwolnienia z VAT.   Aby wyrejestrować się z VAT podatnik nie może w roku poprzednim przekroczyć limitu obrotu równowartości 150 000 euro. Wówczas wyrejestrowuje się zgłaszając aktualizację na formularzu VAT-R, musi także dokonać korekty odliczonego VAT. Podatnicy VAT Podatnikiem VAT jest każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Nie każdy jednak musi być czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w urzędzie skarbowym. Do zwolnienia z VAT można powrócić nie tylko na początku roku, ale również w jego trakcie. Bycie czynnym podatnikiem VAT wiąże się z formalnościami i kosztami – składaniem miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, terminową zapłatą tego podatku , kosztami prowadzenia księgowości . Jeśli więc jest możliwość wyrejestrowania się i nie planuje się rozbudowy działalności – warto się wyrejestrować. Wyrejestrowanie z VAT Prawo do zwolnienia z VAT mają przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli limitu obrotu. Dotyczy również osób dopiero rozpoczynających działalność – limit liczy się proporcjonalnie w stosunku do dni prowadzenia działalności.   Limit obrotu wynosi równowartość 150 000 euro. Nie dotyczy jednak pewnych kategorii działalności gospodarczej, np. sprzedaży nowych środków transportu czy towarów objętych podatkiem akcyzowym. Wyrejestrować się z VAT można nie tylko do 1 stycznia, ale również w trakcie roku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że można tego dokonać nie wcześniej niż przed upływem roku od końca roku podatkowego w którym utracone zostało prawo do zwolnienia.   Aby powrócić do zwolnienia z VAT, należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R. Obowiązuje termin 7. dni...

kartka i pióro
Pixabay/Werbestudio-Kombuechen/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Styl życia
Jak założyć własną firmę?
Założenie działalności gospodarczej polega na rejestracji wniosku CEIDG-1. Jeśli posiada się profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, można to zrobić przez internet. Jest też możliwość dokonania tzw. anonimowej rejestracji on-line, wymagającej potwierdzenia, lub tradycyjnego złożenia wniosku w najbliższym urzędzie. Ostatnim etapem zakładania własnej firmy jest zgłoszenie odpowiednich ubezpieczeń w ZUS-ie.

Założenie działalności gospodarczej polega na rejestracji wniosku CEIDG-1. Jeśli posiada się profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, można to zrobić przez internet. Jest też możliwość dokonania tzw. anonimowej rejestracji on-line, wymagającej potwierdzenia, lub tradycyjnego złożenia wniosku w najbliższym urzędzie. Ostatnim etapem zakładania własnej firmy jest zgłoszenie odpowiednich ubezpieczeń w ZUS-ie. Złożenie wniosku on-line do CEIDG - profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany Działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – cedig.gov.pl lub w urzędzie gminy. Rejestrując wniosek on-line należy posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. Kolejnym krokiem jest rejestracja i logowanie na stronie ceidg.gov.pl. Konto zostaje założone przez potwierdzenie tożsamości jednym z zaakceptowanych form podpisów elektronicznych. Logowania dokonuje się po otrzymaniu linka aktywacyjnego na e-mail podany przy rejestracji . Wniosek składany jest na formularzu CEIDG-1. We wniosku trzeba podać: dane osobowe, nazwę firmy (przy jednoosobowej firmie w nazwie powinno znaleźć się imię i nazwisko zakładającego działalność), kody PKD właściwe do rodzaju prowadzonej działalności, datę rozpoczęcia działalności, formę opodatkowania, miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, jeżeli księgowość zostanie zlecona firmie zewnętrznej - dane biura rachunkowego, informacje czy właściciel będzie prowadził zakład pracy chronionej, firmę za granicą oraz spółkę cywilną, numer konta bankowego, informację na temat wspólnoty majątkowej.   Po wypełnieniu wniosek należy sprawdzić, podpisać elektronicznie i wysłać. Zostanie on przekazany do GUS-u (nadanie numeru...

mężczyzna rozliczający podatek
©yahyaikiz/Fotolia
Styl życia
Faktura bez VAT: podatnik zwolniony z opodatkowania
Istnieje kilka przypadków, gdy na fakturze brak jest podanej kwoty VAT. Jednym z nich jest sytuacja, gdy podatnik zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, który wynosi 150 00 zł.

Istnieje kilka przypadków, gdy na fakturze brak jest podanej kwoty VAT. Jednym z nich jest sytuacja, gdy podatnik zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, który wynosi 150 00 zł. Zwolnienia z podatku VAT W ustawie o podatku od towarów i usług znajduje się szereg wyłączeń zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych od obowiązku opłacania podatku VAT . Zwolnienie podmiotowe obejmuje tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim 150 000 zł, po odliczeniu kwoty podatku. Są to tak zwani mali podatnicy.   Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników nowych , rozpoczynających działalność. Dokonywaną przez nich sprzedaż zwalnia się z podatku, jeśli rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez tego przedsiębiorcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.   Trzeba jednak pamiętać, że ze zwolnienia podmiotowego wyłączone są pewne typy działalności. Są to np. usługi związane z doradztwem, usługi prawnicze, dostawa wyrobów jubilerskich czy nowych środków transportu. Podatnik zwolniony z obowiązku uiszczania VAT Przedsiębiorca zwolniony przez ustawę z obowiązku opłacania VAT nie musi aktualnie rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”. Aby móc je wystawiać, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R. Faktura podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT Mimo zwolnienia z obowiązku opłacania podatku VAT przedsiębiorca taki zobowiązany jest wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Powinna ona zawierać: datę wystawienia faktury, kolejny...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik