gotówka obok kalkulatora
©shou1129/fotolia
Styl życia

Kiedy występują podwyższone koszty uzyskania przychodu i ile wynoszą?

Podwyższone koszty uzyskania przychodu występują wówczas, gdy pracownik dojeżdża do zakładu pracy do innej miejscowości, a także wtedy, gdy jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu. Koszty te wpływają na wysokość opłacanego podatku dochodowego.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu występują wówczas, gdy pracownik dojeżdża do zakładu pracy do innej miejscowości, a także wtedy, gdy jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu. Koszty te wpływają na wysokość opłacanego podatku dochodowego.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu: kiedy występują?

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów następuje, jeśli pracownik uzyskuje dochód z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Zwiększają się również wtedy, kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie jednego lub większej liczby takich stosunków i zamieszkuje stale lub czasowo poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Warunkiem jest również to, aby nie otrzymywał on tak zwanego dodatku za rozłąkę oraz aby pracodawca nie zwracał kosztów przejazdu..

 

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku dojazdu do pracy w innej miejscowości może nastąpić zarówno na podstawie udokumentowanych wydatków na te przejazdy, do określonego limitu, jak i na podstawie imiennych biletów na przejazd koleją, autobusami, czy środkami komunikacji miejskiej.

Aby pracodawca mógł zastosować wyższe koszty uzyskania przychodów, pracownik musi złożyć o to odpowiedni wniosek. Oświadczenie jest skuteczne do czasu jego odwołania przez pracownika. Oświadczenie pracownika nie ma wpływu na koszty ponoszone przez pracodawcę. Ma natomiast wpływ na wysokość zaliczki PIT, która jest wówczas niższa, i całorocznego podatku dochodowego podatnika.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu: ile wynoszą

Podwyższone koszty uzyskania przychodów stosuje się do ustalonego limitu.

 

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej jest to 111,25 zł, rocznie nie więcej niż 1335 zł, natomiast przy większej liczbie podstaw zatrudnienia jest to kwota 111,25 zł za każdy z tych stosunków, ale nie więcej niż 2002,05 zł rocznie.

 

W przypadku dojazdu do zakładu pracy do innej miejscowości, w sytuacji pozostawania w jednym stosunku służbowym, stosunku pracy, spółdzielczym stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszt uzyskania przychodu wynosi 139,06 zł, rocznie nie więcej niż 1668,72 zł, natomiast jeśli pracownik dojeżdża do pracy i związany jest więcej niż jednym stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym itd. – wówczas koszt uzyskania przychodu z każdego z tych stosunków wynosi również 139,06 zł, ale rocznie nie więcej niż 2502,56 zł. 

Kobieta w samochodzie
©puhhha/Fotolia
Styl życia
Jak uzyskać zwrot kosztów dojazdu do pracy?
Zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy, co do zasady, od pracodawcy. Prawo do uzyskania zwrotu powinno być wówczas określone np. w regulaminie wynagradzania pracowników. Zwrot kosztów dojazdu może przysługiwać z urzędu pracy osobom skierowanym do pracy w innej miejscowości. Niektórym grupom zawodowym zwrot kosztów dojazdu należy się na mocy ustaw.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy zależy, co do zasady, od pracodawcy. Prawo do uzyskania zwrotu powinno być wówczas określone np. w regulaminie wynagradzania pracowników. Zwrot kosztów dojazdu może przysługiwać z urzędu pracy osobom skierowanym do pracy w innej miejscowości. Niektórym grupom zawodowym zwrot kosztów dojazdu należy się na mocy ustaw. Zwrot kosztów dojazdu do pracy: kiedy się należy? Poza ustalonymi w przepisach ustawowych wyjątkami pracodawca nie ma obowiązku zwracać swoim pracownikom pieniędzy, które wydają oni na dojazd do pracy, nawet, jeśli mieszkają w innym województwie. Przyznanie przez pracodawcę świadczenia w postaci zwrotu kosztów dojazdu zależy więc zasadniczo tylko od jego dobrej woli. Świadczenie to uzyskiwane jest obok wynagrodzenia i podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu osób fizycznych. Dodatkowe świadczenie w postaci zwrotu kosztów dojazdu powinno być określone w umowie o pracę lub w regulaminie wynagradzania obowiązującym w danym zakładzie pracy.   Pracodawca może zdecydować się na płacenie ryczałtu za dojazd do pracy lub też przyznawanie tego świadczenia w formie dodatku, uzależnionego od odległości miejsca zamieszkania pracownika od zakładu pracy. Może też zdecydować się na zorganizowanie dowozu pracowników do miejsca pracy.   Inaczej kwestia wygląda w przypadku podróży służbowych – wówczas pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonania zleconego zadania oraz powrotu do firmy .   Zwrot kosztów dojazdu do pracy przysługuje na mocy przepisów ustawowych niektórym grupom zawodowym. Wówczas kwota ta zwolniona jest od podatku dochodowego. Dotyczy to między innymi pracowników prokuratury, policji, straży granicznej oraz sędziów.   W zależności od polityki danego urzędu pracy regulaminy przewidziane dla konkretnych programów pomocowych mogą przewidywać zwrot...

dwie kobiety podające sobie dłonie
©vadymvdrobot/Fotolia
Styl życia
Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – co trzeba wiedzieć?
Konsekwencją zasady wolności podejmowania zatrudnienia jest możliwość posiadania dowolnej liczby umów o pracę. Zawarte umowy o pracę stanowią podstawy odrębnych stosunków pracy, powodując określone uprawnienia w każdym z nich. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy w wielu miejscach.

Konsekwencją zasady wolności podejmowania zatrudnienia jest możliwość posiadania dowolnej liczby umów o pracę. Zawarte umowy o pracę stanowią podstawy odrębnych stosunków pracy, powodując określone uprawnienia w każdym z nich. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy w wielu miejscach. Praca na dwa etaty O ile w przypadku dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy zachowany musi być dobowy i tygodniowy czas pracy przewidziany przez kodeks pracy, to w przypadku, gdy podpisujemy odrębne umowy z różnymi pracodawcami – nie ma przeszkód, aby pracować nawet na dwa pełne etaty. Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ) daje bowiem prawo do odpoczynku w ramach wykonywania pracy w podstawowym zakresie, czyli u jednego pracodawcy, jednak nie zabrania swobodnie dysponować swoim czasem wolnym, a więc pracować dowolną liczbę godzin w ramach świadczenia ze stosunku pracy u różnych pracodawców. Uprawnienia w ramach dwóch umów o pracę u różnych pracodawców Zasadą jest, że jeśli pracownik zatrudniony jest w kilku zakładach pracy, to uprawnienia pracownicze przysługują mu niezależnie w każdym z miejsc zatrudnienia. Każda z umów stanowi odrębny tytuł do uzyskania urlopów i wszystkich należności płacowych – dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz do uzyskania świadectwa pracy. Świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługują pracownikowi odrębnie z każdej z zawartych przez niego umów.   Z każdego stosunku pracy przysługują odrębne koszty uzyskania przychodu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie stawiają bowiem ograniczeń ustalania tych kosztów przez płatnika w ciągu roku podatkowego. Jednak jeśli w dwóch zakładach pracy w ciągu roku podatkowego odliczane będą pełne koszty uzyskania przychodu, w rozliczeniu rocznym trzeba będzie dopłacić podatek. W rocznej deklaracji PIT podatnik może uwzględnić: koszty uzyskania...

Banknoty polski złoty
Pixabay/e-gabi/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Przychód a dochód. Na czym polega różnica?
Przychód i dochód to dwa odrębne pojęcia. Przychód obejmuje łączną wartość sprzedanych dóbr, towarów i usług netto w okresie rozliczeniowym (np. dzień, miesiąc, rok). Dochód jest nadwyżką pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.

Przychód i dochód to dwa odrębne pojęcia. Przychód obejmuje łączną wartość sprzedanych dóbr, towarów i usług netto w okresie rozliczeniowym (np. dzień, miesiąc, rok). Dochód jest nadwyżką pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Przychód, czyli łączna wartość dóbr, towarów i usług netto Przychód to wpływ wartości lub korzyści materialnych, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przychód jest uzyskany bądź należny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pracy nakładczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego oraz z nieruchomości (także z jej sprzedaży). Przychodem najczęściej jest łączna wartość sprzedaży towarów, dóbr i usług netto w okresie rozliczeniowym. W świetle przepisów prawa podatkowego i zasad rachunkowości wyróżnia się przychody: operacyjne, ze sprzedaży i finansowe. Wysokość przychodów przedsiębiorstwa nie jest odzwierciedleniem jego rzeczywistej sytuacji finansowej. Jednym z głównych jej wyznaczników jest dochód. Koszty uzyskania przychodu W celu uzyskania przychodu z określonego źródła podatnik musi ponieść wydatki – koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania dochodu to takie wydatki, które: mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie może mieć wpływ na wielkość przychodu; pośrednio wpływają na uzyskanie przychodów – nie można wykazać, że określony wydatek posłużył uzyskaniu przychodu; wydatki, które pozwalają podatnikowi na utrzymanie źródła przychodów i czerpanie z niego przychodów utrzymujących się na niezmienionym poziomie.   Koszty uzyskania przychodu...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner