dom w surowym stanie
©ronstik/fotolia
Styl życia

Od jakich materiałów budowlanych można odliczyć VAT?

Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Zwrot VAT za materiały budowlane: zmiany prawne

Z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwrot VAT materiałów zakupionych na starych zasadach może nastąpić do końca 2018 roku, dotyczy jednak jedynie tych materiałów, które zostały zakupione do końca 2013 roku. Aktualnie zwrot VAT za zakupione materiały budowlane można otrzymać na podstawie Ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 

W porównaniu ze starymi regulacjami dotyczącymi ulgi remontowej zakres przedmiotów, za które można uzyskać zwrot VAT-u, uległ znacznemu zawężeniu. Dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 36. roku życia i nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu.

Zwrot VAT za materiały budowlane: w jakich przypadkach?

Zwrot VAT dotyczy materiałów budowlanych, które są przeznaczone dla celów budownictwa mieszkalnego, jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną od dnia 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku.

 

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, które przeznaczone są na budowę domu jednorodzinnego, lub nadbudowę bądź rozbudowę budynku lub jego części na cele mieszkalne. Powierzchnia tego lokalu lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać:

 • 75 m2 (mieszkanie) i 100 m2 (dom),
 • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba wychowywała przynajmniej troje dzieci w chwili uzyskania pozwolenia na budowę.

Zwrot VAT za materiały budowlane: czego dotyczy?

Pełny wykaz materiałów budowlanych, których dotyczyć może odliczenie, a więc które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 31 grudnia 2013 r. – jest to obwieszczenie z 24 grudnia 2013 r., poz. 6.

 

Znajdują się w nim między innymi:

 • piasek, otoczaki i żwir,
 • cement, wapno i gips,
 • wymienione materiały drewniane,
 • okna i drzwi,
 • tapety, farby, kleje,
 • rury i przewody,
 • cegły i dachówki,
 • płytki podłogowe i ścienne,
 • wyposażenie sanitarne,
 • elementy centralnego ogrzewania,
 • gazomierze i liczniki,
 • bezpieczniki,
 • żyrandole i lampy ścienne,
 • sprzęt gospodarstwa domowego.

Ludzie robiący remont
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Co obejmuje ulga remontowa i kto może z niej skorzystać?
Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode.

Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode. Ulga remontowa: stara ulga Ulga remontowo-modernizacyjna, zwana ulgą remontową, została wycofana z polskiego prawa z końcem 2013 roku. Prawa do ulgi remontowej, czyli odliczenia kosztów remontu do określonego limitu według starych przepisów, przysługują teraz jedynie osobom, które nabyły wcześniej do niej prawa – osoby te mogą dokonywać odliczeń w kolejnych deklaracjach podatkowych, jeśli zakupów na materiały budowlane w związku z budową lub remontem dokonały w okresie obowiązywania ulgi, a więc przed 2014 rokiem. Wniosek o zwrot części zakupów przeznaczonych na budowę i remont mogą wciąż odliczyć osoby, które mogą udokumentować wydatki fakturą VAT , która została wydana: od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – w tym wypadku deklarację składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r., od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - do dnia 31 grudnia 2017 r., od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do dnia 31 grudnia 2018 r. Ulga remontowa na nowych zasadach: komu przysługuje Nowe przepisy zawierają większe niż poprzednio obostrzenia w stosunku do beneficjentów ulgi oraz przedmiotu odliczenia. Według nowych przepisów o zwrot mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę mieszkania albo domu, nie ukończyły 36 lat. Aby osoba taka...

Domek jednorodzinny
Pixabay/sarahbernier3140/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Koszt budowy domu w 2015 roku
Budowa domu to jedna z największych życiowych inwestycji. Aby obliczyć ile pieniędzy przeznaczymy na ten cel należy zsumować koszty budowy – materiały i robociznę. Kosztorys parterowego domu jednorodzinnego o powierzchni 140 m² został wyliczony na podstawie cen obowiązujących w 2015 roku.

Budowa domu to jedna z największych życiowych inwestycji. Aby obliczyć ile pieniędzy przeznaczymy na ten cel należy zsumować koszty budowy – materiały i robociznę. Kosztorys parterowego domu jednorodzinnego o powierzchni 140 m² został wyliczony na podstawie cen obowiązujących w 2015 roku. Koszt budowy domu – przygotowanie do budowy (projekt i przyłącza) Dotychczas pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy było zdobycie pozwolenia na budowę. Rząd jednak przyjął projekt zmian w prawie budowlanym, dzięki któremu wprowadzono m.in. rezygnację z pozwoleń. Od 2015 roku należy złożyć dokument do starostwa, w którym zgłasza się budowę. Jeżeli urząd przez 30 dni nie zgłosi żadnych uwag, można automatycznie rozpoczynać budowę. Pierwszym wydatkiem związanym z budową domu jest zakup projektu. Można kupić gotowy projekt (np. w internecie). Koszt takiego projektu to ok. 2-5 tysięcy zł. Można również zakupić projekt indywidualny, wykonany według potrzeb i życzeń, jednak wtedy koszt wzrośnie. Za projekt indywidualny trzeba zapłacić od 4 do nawet 12 tys. zł. Następne wydatki związane są z formalnościami oraz materiałami do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. Całkowity koszt przyłączy to ok. 4-5 tys. zł. Jednak jest on zależny od łącznej długości przyłączy i odległości domu od punktów przyłączeniowych. Pierwszy etap budowy (projekt i przyłącza) to suma ok. 6 000 – 10 000 tys. zł. Koszt budowy na etapie stanu surowego otwartego Stan surowy otwarty polega na wybudowaniu całkowitej bryły budynku (wykonanie murów, komina, stropów i schodów). Na tym etapie budowy domu, za zgodą projektanta, można dokonać zmian w projekcie. Stan surowy otwarty zostaje zakończony wykonaniem więźby i pokryciem dachu. Etap surowy otwarty rozpoczyna wykopanie i zalanie fundamentów. W...

Dom
© KB3/Fotolia.com
Styl życia
Formalności do budowy domu: warunki zabudowy, mapa geodezyjna, zgłoszenie budowy
Etapem poprzedzającym budowę domu jest dopełnienie formalności. Jest to konieczny element, przez musi przejść każdy, kto chce wybudować dom zgodnie z przepisami prawa. W 2015 roku zrezygnowano z pozwoleń na budowę, ale jako inwestorzy w dalszym ciągu powinniśmy złożyć wniosek o warunki zabudowy, wnioski o warunki przyłączy, posiadać projekt i dziennik budowy.

Etapem poprzedzającym budowę domu jest dopełnienie formalności. Jest to konieczny element, przez musi przejść każdy, kto chce wybudować dom zgodnie z przepisami prawa. W 2015 roku zrezygnowano z pozwoleń na budowę, ale jako inwestorzy w dalszym ciągu powinniśmy złożyć wniosek o warunki zabudowy, wnioski o warunki przyłączy, posiadać projekt i dziennik budowy.   Przed rozpoczęciem budowy należy złożyć wnioski w urzędzie gminy, otrzymać od geodety mapę do celów projektowych i oddać projekt do adaptacji. Następnie należy uzyskać warunki techniczne przyłączy, złożyć zgłoszenie o planowanej budowie i odebrać dziennik budowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy działki Zanim zakupimy projekt powinniśmy zorientować się czy i jaki dom możemy wybudować na naszej działce. W tym celu musimy uzyskać informacje z urzędu gminy na temat tego, czy dla określonego terenu został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MZRP) .   Jeżeli gmina posiada MZPR sprawa będzie prostsza a proces załatwiania formalności budowlanych krótszy. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dowiemy się jakie kryteria powinien spełniać nasz dom, czy działka zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej oraz w jaki sposób zaplanowano zagospodarowanie gruntów, które znajdują się w sąsiedztwie naszej działki. Kwestia warunków jakie powinien spełniać budynek może być opisana bardziej ogólnie lub szczegółowo, wszystko zależy od danej gminy. Kryteria obejmują zwykle kąt nachylenia dachu , liczbę kondygnacji, szerokość elewacji frontowej i linię zabudowy.   W przypadku, gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy wystąpić go urzędu gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. W takim wniosku załączamy informacje o tym, jaki...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner