mężczyzna z kobietą przed samochodem
©puhhha/fotolia
Styl życia

Zasady odliczania VAT od wydatków na firmowy samochód osobowy.

Odliczenie VAT od paliwa rządzi się obecnie takimi samymi prawami, jak odliczenie VAT na inne wydatki związane z samochodami osobowymi używanymi w działalności gospodarczej. Jeśli samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych – można odliczyć 100%, jeśli w celach mieszanych – 50% VAT – zarówno od napraw, jak i od paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa rządzi się obecnie takimi samymi prawami, jak odliczenie VAT na inne wydatki związane z samochodami osobowymi używanymi w działalności gospodarczej. Jeśli samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych – można odliczyć 100%, jeśli w celach mieszanych – 50% VAT – zarówno od napraw, jak i od paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa i wydatków na samochód firmowy

Jeżeli samochody wykorzystywane są w firmie wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą i zostały wdrożone odpowiednie procedury, wykluczające możliwość używania samochodu do innych niż działalność gospodarcza celów – wówczas firma, będąca podatnikiem VAT, ma prawo odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w działalności gospodarczej.

 

Procedury, które umożliwiają kontrolę tego, w jakim celu został poniesiony dany wydatek, to umowy z pracownikami, regulaminy, monitorowanie ilości zużywanego paliwa, ewidencja przebiegu pojazdu. Zwłaszcza ewidencja przebiegu powinna być starannie prowadzona, może być bowiem dowodem, że samochód wykorzystywany był faktycznie wyłącznie do przejazdów służbowych.

 

Wydatki na samochód to zarówno sam koszt jego nabycia, jak i wydatki na eksploatację – ubezpieczenie, wymianę opon, konieczne naprawy, a także zakup paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa i wydatków na samochód przeznaczony do użytku mieszanego

W obecnym stanie prawnym w przypadku samochodów używanych w użytku mieszanym, czyli na potrzeby zarówno firmowe jak i prywatne, można odliczyć 50% VAT zarówno od wydatków eksploatacyjnych, jak i od paliwa.

 

Do 30 czerwca 2015 r. odliczenie VAT od paliwa samochodów używanych nie tylko do celów działalności gospodarczej można było odliczyć wyłącznie na podstawie szczegółowo prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. Obecnie odliczenie 50% VAT od paliwa nie jest już uzależnione od prowadzenia kilometrówki.

Możliwość odliczenia 50% dotyczy więc samego nabycia pojazdu, jak i wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu – wszelkich napraw, ubezpieczenia, a także zakupu paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa i samochodu: dokumenty

Aby odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodów używanych w celach mieszanych, nie trzeba już prowadzić kilometrówki. Aby odliczyć VAT od paliwa oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych należy posiadać dokumenty poświadczające poniesienie tych kosztów. Może to być faktura lub dokument ubezpieczenia OC

Przód samochodu
©magdal3na/Fotolia
Styl życia
Jak kupić samochód na firmę? Odliczenie VAT i rozliczenie kosztów
Zakup samochodu na firmę umożliwia odliczenie kosztów podatku VAT, o ile wykorzystywany jest on jedynie do podróży służbowych.

Zakup samochodu na firmę umożliwia odliczenie kosztów podatku VAT, o ile wykorzystywany jest on jedynie do podróży służbowych. W zależności od kondycji finansowej firmy, zakup samochodu osobowego na firmę można sfinansować jednorazowo – kupując go na fakturę, zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy, bądź wziąć kredyt bankowy na jego zakup. Zakup samochodu na firmę: jaką formę zakupu wybrać? Samochód na firmę można kupić na fakturę lub wziąć w leasing . Opłacalność tych opcji zależy od jednostkowych czynników – zawsze trzeba mieć na uwadze plusy i minusy obu form i odnieść je do sytuacji swojej firmy. Zakup samochodu na fakturę zasadniczo wiąże się z koniecznością wyłożenia dużych środków jednorazowo, natomiast leasing pozwala rozłożyć koszty w czasie. Można również zdecydować się na zakup samochodu na kredyt, jednak ta opcja zwykle nie kalkuluje się w porównaniu z kosztami leasingu. Zakup samochodu na fakturę VAT 1. Zakup samochodu o wartości powyżej 3 500 zł należy uwzględnić w ewidencji środków trwałych. 2. Samochód należy poddać amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Standardowy okres amortyzacji wynosi 5 lat przy zastosowaniu stawki 20%. Jeśli samochód jest używany – jest to zwykle 40% na 2,5 roku. 3. Odliczenie podatku VAT . Jest możliwe, jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie na cele przedsiębiorstwa. Należy w tym celu wypełnić deklarację VAT-26. Należy też prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT – w ten sposób można udowodnić, że samochód służył wyłącznie do przejazdów służbowych. Należy bardzo uważać, bo choćby jeden przejazd prywatny może skutkować koniecznością zwrotu VAT. Zakup samochodu: leasing 1. Jeśli zdecydujemy się na leasing operacyjny, to samochód należy do majątku finansującego. Jeśli zaś wybieramy...

Mężczyzna w aucie
©ldprod/Fotolia
Styl życia
Jak wycofać samochód z działalności gospodarczej?
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne nie jest czynnością odpłatną, nie wywołuje więc skutków w zakresie podatku dochodowego. To znaczy, że przekazując firmowy samochód na potrzeby prywatne nie trzeba płacić podatku PIT.   Wycofanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego następuje w chwili dokonania adnotacji w prowadzonej ewidencji środków trwałych. Należy wskazać w ewidencji, że samochód wycofywany z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany będzie na potrzeby prywatne. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: odpłatne zbycie Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli nie przekazujemy samochodu na potrzeby prywatne, lecz go sprzedajemy. Nawet jeśli samochód został uprzednio wycofany z działalności na potrzeby prywatne, lecz został sprzedany przed upływem 6 lat od początku miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło wycofanie – zalicza się tę transakcję do przychodów z działalności gospodarczej. Od takiej sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: darowizna Można zdecydować się również na wycofanie samochodu z działalności gospodarczej , a następnie darować go dowolnej osobie. W tej sytuacji, jako że zbycie jest również nieodpłatne, skutki w zakresie podatku dochodowego nie następują. Powstanie jedynie obowiązek podatkowy po stronie obdarowanego. Osoba, która otrzymała samochód w darowiźnie będzie musiała...

dom w surowym stanie
©ronstik/fotolia
Styl życia
Od jakich materiałów budowlanych można odliczyć VAT?
Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zwrot VAT za materiały budowlane: zmiany prawne Z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwrot VAT materiałów zakupionych na starych zasadach może nastąpić do końca 2018 roku, dotyczy jednak jedynie tych materiałów, które zostały zakupione do końca 2013 roku. Aktualnie zwrot VAT za zakupione materiały budowlane można otrzymać na podstawie Ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi .   W porównaniu ze starymi regulacjami dotyczącymi ulgi remontowej zakres przedmiotów, za które można uzyskać zwrot VAT-u, uległ znacznemu zawężeniu. Dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 36. roku życia i nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu. Zwrot VAT za materiały budowlane: w jakich przypadkach? Zwrot VAT dotyczy materiałów budowlanych, które są przeznaczone dla celów budownictwa mieszkalnego, jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną od dnia 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku.   Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, które przeznaczone są na budowę domu jednorodzinnego, lub nadbudowę bądź rozbudowę budynku lub jego części na cele mieszkalne. Powierzchnia tego lokalu lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać: 75 m2 (mieszkanie) i 100 m2 (dom), 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba wychowywała przynajmniej...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner