mężczyzna przegląda segregator
©Bacho Foto/fotolia

Na czym polega zasada memoriału?

mężczyzna przegląda segregator
©Bacho Foto/fotolia

Zasada memoriału to jedna z podstawowych zasad rachunkowości. Oznacza ona, że wszelkie operacje gospodarcze danej jednostki powinny być księgowane w roku obrotowym, którego dotyczą. Dotyczy obowiązkowo jedynie podmiotów prowadzących pełną rachunkowość.

Zasada memoriału: na czym polega

Zasada memoriału to jedna z podstawowych zasad rachunkowości. Dotyczy podmiotów, które prowadzą pełną rachunkowość, czyli księgi rachunkowe. Podatnicy prowadzący uproszczoną księgowość, czyli księgi przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów, mogą rozliczać się bądź metodą memoriałową, bądź kasową – w zależności od wyboru.

 

Zasada ta polega na ujęciu w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych, dokonywanych w danym okresie. Należy więc ująć wszystkie przychody danej jednostki oraz wszystkie koszty, które ją obciążają w danym roku obrotowym. Nie ma znaczenia termin zapłaty.

Zasada memoriału: z czego wynika

Zasada ta wynika z ustawy o rachunkowości (tutaj dostępny jej pełny tekst). Art. 6 ust. 1 stanowi: „W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej przecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.”

Zasada memoriału: przykłady

W sytuacji więc, gdy wydanie towaru nastąpiło w końcowych dniach roku 2011, ale zapłata należności nastąpiła w styczniu 2012, to mimo to przychód powinien być zarachowany na grudzień 2011.

 

Podobnie, jeśli wynagrodzenie zostaje wypłacane pracownikom w styczniu 2012 roku, ale dotyczy pracy wykonanej w grudniu 2011 roku, to powinno być ujęte w kosztach na grudzień 2011 roku.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04