Zmartwiona kobieta
©opolja/Fotolia

Komu przysługuje zapomoga losowa?

Zmartwiona kobieta
©opolja/Fotolia

Zapomoga losowa to jednorazowe świadczenie, wypłacane pracownikowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Wypłacanie zapomogi losowej regulowane jest przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u pracodawcy, przepisami rangi ustawowej, lub może zależeć od uznania pracodawcy. Część zapomóg losowych zwolniona jest z PIT.

Zapomoga losowa: kiedy i komu przysługuje?

Zapomoga losowa to świadczenie wypłacane pracownikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Jest to jednorazowa pomoc, może jednak być przyznana pracownikowi więcej niż jeden raz, jeśli istnieje ku temu uzasadnienie. Przyczyną może być klęska żywiołowa, zdarzenie w rodzinie pracownika, np. choroba kogoś bliskiego, bądź inne zdarzenie, które stawia go w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Zasady przyznawania zapomogi losowej mogą wynikać z wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy, lub z ustawy – np. z Karty Nauczyciela. Pracodawca może jednak świadczenie takie przyznać z własnej woli, nawet, jeśli żadne przepisy tego nie przewidują.

 

Zapomogi losowe mogą przysługiwać również studentom lub doktorantom, jeśli znaleźli się oni w trudnej sytuacji finansowej. Taka możliwość zależeć będzie od regulaminu uczelni.

 

Zapomogi losowe finansowane są przez pracodawcę. Środki na nie pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zapomoga losowa: zwolnienie z podatku

W zależności od tego, jaka była przyczyna udzielenia jednorazowej zapomogi finansowej, różnie jest ona traktowana z punktu widzenia podatków. Może to także zależeć od wysokości kwoty świadczenia. Nie podlegają podatkowi dochodowemu te świadczenia z zapomogi losowej, które przyznane zostały z powodu klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Zdarzenia te nie są zdefiniowane w ustawie, katalog ten jest więc w praktyce dość szeroki. Zwolnienie obejmuje jednak tylko zapomogi w kwocie do 2280 zł rocznie. 

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01