Smutne dzieci
Image by Lifetimestock.com

Jak sporządzić wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Smutne dzieci
Image by Lifetimestock.com

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w wydziale rodzinnym i nieletnich.

Ponieważ pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardzo dużą ingerencją w życie rodzinne, kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje przypadki, kiedy wniosek taki jest uzasadniony.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej: kiedy jest uzasadniony?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym środkiem, jaki sąd może zastosować wobec rodzica, który niewłaściwie sprawuje władzę rodzicielska nad dzieckiem. Sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko, jeśli środki łagodniejsze – na przykład ograniczenie władzy rodzicielskiej – nie dały rezultatu, lub jeśli sytuacja jest tak drastyczna, że zastosowanie środków łagodniejszych jest bezcelowe.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest przewidziane, jeśli:

 • istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu, na przykład na skutek długotrwałej choroby lub pozbawienia wolności,
 • władza rodzicielska jest nadużywana, na przykład poprzez wykorzystywanie dziecka czy bicie go,
 • rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka – nie interesuje się nim, nie łoży na jego utrzymanie.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej: jak sporządzić?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy wnieść do sądu rejonowego w którego okręgu dziecko mieszka lub przebywa, do wydziału rodzinnego i nieletnich. We wniosku należy umieścić następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • oznaczenie sądu, do którego wnosi się o pozbawienie władzy rodzicielskiej, poprzez podanie miejscowości w której działa właściwy sąd oraz wydziału,
 • określenie wnioskodawcy – imię, nazwisko i adres,
 • określenie uczestnika postępowania, czyli osoby, która ma być pozbawiona władzy rodzicielskiej – również jej imię, nazwisko i adres,
 • oznaczenie rodzaju pisma, czyli „wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej”,
 • treść żądania – stwierdzenie, że wnosi się o pozbawienie danej osoby władzy rodzicielskiej nad konkretnym dzieckiem,
 • uzasadnienie żądania poparte konkretnymi dowodami. Należy załączyć dokumenty mogące stanowić dowody w sprawie oraz wnioskować o powołanie świadków, jeśli jest taka potrzeba,
 • podpis wnioskodawcy,
 • wykaz załączników, czyli wszystkich dokumentów, które wnosi się do sądu razem z wnioskiem.

Przeładuj

Czy "rodzinka.pl" wróci?! Tomasz Karolak ma doskonały pomysł! Ale czy to możliwe?

zobacz 02:33