Mężczyzna z dzieckiem
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Urlop ojcowski – ile trwa i komu przysługuje?

Mężczyzna z dzieckiem
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi, gdy:

  • jest biologicznym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze roku,
  • jest adopcyjnym ojcem, dziecko nie ukończyło jeszcze siedmiu lat, a od momentu przysposobienia nie minęło więcej niż 12 miesięcy,
  • jest adopcyjnym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze dziesięciu lat i została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Dodatkowymi warunkami są:

  • pozostawanie w związku małżeńskim z matką dziecka,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, a także przedsiębiorcy, którzy opłacali minimum miesiąc dowolną składkę chorobową.

Czy urlop ojcowski jest tożsamy z tacierzyńskim?

Zdarza się, że oba te terminy są stosowane zamiennie. Nie jest to jednak uzasadnione. Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie i jest niezależny od urlopu macierzyńskiego. Natomiast urlop tacierzyński obowiązuje tylko wtedy, gdy matka nie wykorzysta całego urlopu macierzyńskiego.

Co jeszcze należy wiedzieć o urlopie ojcowskim?

W świadectwie pracy zawsze należy umieścić informację o tym, że pracownik wykorzystał urlop ojcowski, by zapobiec ewentualnemu ponownemu wykorzystaniu urlopu u nowego pracodawcy. Podczas tych dwóch tygodni ojciec otrzymuje zasiłek wypłacany przez ZUS, który wynosi 100% jego wynagrodzenia, jest to więc urlop pełnopłatny.

Co zrobić, by skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć stosowny wniosek, dołączając do niego:

  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • oświadczenie, że urlop nie został wcześniej wykorzystany na dane dziecko.

Wniosek należy złożyć minimum siedem dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego i „tacierzyńskiego”.


 

Wzór wniosku o urlop ojcowski
 

…............................. ….............................

(dane pracownika) (miejscowość, data)


 

….............................

(dane pracodawcy)


 

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego


 

Na podstawie art. 182.3 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni od …............................. do …............................. na dziecko ….............................….............................….................... .

 

Moje dziecko ukończy 12 miesiąc życia wraz z datą …............................. .


 

….............................

(podpis pracownika)


Więcej na temat umowy prawo pracy
Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48