pan w czarnym garniturze
©Photographee.eu/Fotolia

Na czym polega umowa barterowa?

pan w czarnym garniturze
©Photographee.eu/Fotolia

Umowa barterowa polega na wymianie towarów i usług, jednak bez użycia pieniędzy. Jest to więc zamiana między stronami umowy konkretnych dóbr i usług. Konieczne jest jednak określenie ich wartości, aby każda ze stron osiągnęła bilans zerowy. Ważne jest to także dla naliczenia należnych podatków.

Umowa barterowa: na czym polega?

Barter to wymiana bezgotówkowa – towar lub usługa wymieniana jest na inny towar lub usługę. Umowa barterowa polega na ustaleniu, jakie towary lub usługi będą wymieniane. Strony umowy ustalają ich wartość i dążą do tego, aby bilans był zerowy – powinny więc określić również sposób uzgadniania sald. Transakcje zawierane w ramach umowy barterowej powinny być dokumentowane za pomocą faktur, które jednak nie różnią się niczym od innych faktur.

 

Jest to umowa nienazwana, czyli nieuregulowana przepisami ustawowymi. Najbardziej jest jednak zbliżona do umowy zamiany.

 

Możliwy jest nie tylko barter dwustronny, ale i wielostronny. Wówczas do wymiany towarów i usług dochodzi w większej grupie. Również w tej sytuacji ważne jest dążenie do osiągnięcia bilansu zerowego dla każdej ze stron.

Umowa barterowa: forma

Brak jest uregulowań dotyczących formy umowy barterowej. Trzeba jednak pamiętać, że dla zachowania ważności dokonywanych w jej ramach czynności konieczne jest zachowanie takiej formy, jaka jest przewidziana dla danej transakcji. Jeśli więc barter dotyczyć ma np. nieruchomości, to umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Umowa barterowa: ewidencja

Zawarcie umowy barteru zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy. Jeśli więc prowadzimy księgi rachunkowe, to konieczne jest ujęcie tych czynności w ewidencji. Może ona przebiegać według zasad stosowanych przy sprzedaży i zakupach towarów i usług.

Umowa barterowa: podatki

Z punktu widzenia podatkowego warto w umowie barterowej możliwie ściśle określać wartość wymienianych towarów i usług, a także terminu ich wykonania. Wartość ma bowiem znaczenie dla określenia należności podatkowych. Termin natomiast – dla ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego.

 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22