wrzucanie oszczędności do skarbonki
©dundersztyc/Fotolia

Ile wynosi składka wypadkowa i kiedy jest opłacana?

wrzucanie oszczędności do skarbonki
©dundersztyc/Fotolia

Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest w całości przez płatnika, czyli pracodawcę. Wysokość składki wypadkowej jest uzależniona od ryzyka związanego z wykonywaną działalnością, a także zależy od liczby zgłaszanych do ubezpieczenia pracowników. Ustalana jest na dany rok składkowy i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca.

Składka wypadkowa: ile wynosi?

Wysokość procentowa składki wypadkowej uzależniona jest od stopnia ryzyka ustalonego dla danej grupy działalności. Od kwietnia 2015 roku wynosi od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru składki. Stawki te obowiązują do 31 marca 2016 r.

 

Podstawę do obliczenia wymiaru składki stanowi dochód pracownika. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika, który zgłasza do tego ubezpieczenia do 9 ubezpieczonych, wynosi 50% najwyższej stopy procentowej dla konkretnej grupy działalności, czyli 1,80%. Dla zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych, stopę procentową ustala ZUS, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla danej grupy działalności, wskaźnika korygującego, ustalonego dla płatnika składek.

 

Płatnicy składek niepodlegający wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia pracowników, uiszczają 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli również 1,80%.

Składka wypadkowa: kiedy jest opłacana?

Składce wypadkowej podlegają obowiązkowo pracownicy zatrudnieni w oparciu umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również osób zatrudnionych na umowę zlecenia, jeśli to zlecenie wykonywane jest w siedzibie firmy. Nie dotyczy to jednak uczniów i studentów do 26. roku życia.

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest z własnych środków wyłącznie przez płatnika składek. Ubezpieczony nie ponosi więc z tego tytułu żadnych kosztów. Jest ona opłacana w następujących terminach:

  • do 10. dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – ten termin obowiązuje dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca opłacana jest przez pozostałe podmioty.

Więcej na temat umowy świadczenia
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47