blondynka z mężczyzną siedzą przy biurku
©contrastwerkstatt/fotolia

Jak rozwiązać spółkę cywilną?

blondynka z mężczyzną siedzą przy biurku
©contrastwerkstatt/fotolia

Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić z powodu wypowiedzenia umowy spółki przez jedną ze stron, na mocy zgodnej uchwały wspólników, ze względu na upływ okresu, na jaki została zawarta, lub na mocy orzeczenia sądu. Rozwiązanie spółki cywilnej rodzi konsekwencje podatkowe i majątkowe, a także obowiązek złożenia wniosku do CEIDG.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna przestaje istnieć, gdy jeden ze wspólników umrze lub ogłosi upadłość, gdy minie czas, na który zawarto umowę, bądź gdy sąd wyda orzeczenie o jej likwidacji. Może przestać istnieć również na podstawie woli jednej ze stron, która wypowie umowę spółki lub zgodnej uchwały wspólników.

 

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje zasadniczo gdy jej strony, które zobowiązały się osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, nie chcą lub nie mogą dalej współpracować w tym zakresie.

Rozwiązanie spółki cywilnej: konsekwencje

Konsekwencją rozwiązania spółki cywilnej jest ustanie jej trwania, nawet, jeśli tylko jeden ze wspólników rezygnuje ze wspólnej działalności. Mimo likwidacji spółki, wspólnicy wciąż odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, powstałe w okresie jej istnienia.

 

Wspólnicy mają w majątku spółki współwłasność. Najpierw następuje spłata zobowiązań, następnie zwracane są wniesione przez wspólników wkłady. Pozostałe składniki majątku dzieli się proporcjonalnie, czyli w taki sposób, jaki określono w umowie spółki do podziału zysków.

 

Rozwiązanie spółki cywilnej rodzi też konsekwencje na gruncie podatku VAT. Należy sporządzić spis z natury towarów, dołączyć informację o nim do deklaracji podatkowej, a także informacje o wartości przedmiotów spisu i kwocie podatku należnego. Należy opłacić nie tylko VAT, ale i należny fiskusowi podatek dochodowy.

 

Rozwiązanie spółki cywilnej należy zgłosić w CEIDG. Jest to obowiązek indywidualny każdego ze wspólników. Wniosek o wykreślenie lub modyfikację wpisu, jeśli wspólnik zamierza kontynuować działalność, należy zgłosić na formularzu CEIDG-1. Informacje przekazane w ten sposób automatycznie trafiają do US i ZUS.

Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36