zadowolona pani
©pressmaster/Fotolia

Do czego jest potrzebne pełnomocnictwo ogólne?

zadowolona pani
©pressmaster/Fotolia

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu, czyli prostych, codziennych czynności związanych z działalnością firmy, która udziela takiego pełnomocnictwa. Wymaga formy pisemnej, może jednak wynikać z umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Pełnomocnictwo: rodzaje pełnomocnictwa

Kodeks cywilny przewiduje, że czynności prawnych i faktycznych można dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika. Temu drugiemu sposobowi dokonywania czynności służy pełnomocnictwo – można udzielić pełnomocnictwa do dokonania konkretnej czynności (np. sprzedaży domu), do wykonywania czynności określonego rodzaju, lub właśnie pełnomocnictwa ogólnego. Jest to najszersza forma pełnomocnictwa przewidziana przez polskie prawo. Pełnomocnictwo ogólne powinno być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jego podstawą może być również umowa zlecenia czy umowa o pracę, określająca zakres czynności pracownika.

Pełnomocnictwo ogólne: na co pozwala?

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Oznacza to reprezentowanie firmy czy osoby fizycznej w sprawach, które należą do zwykłych, codziennych czynności. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to np. sprzedaż wartościowego składnika majątku, przyjęcie spadku, zawarcie ugody z dłużnikiem itp.

Pełnomocnictwo ogólne: do czego jest potrzebne?

Pełnomocnictwo ogólne jest niezbędne przy prowadzeniu firmy. Pozwala pracownikowi, który posiada takie pełnomocnictwo, odbierać zamówienia, korzystać z majątku firmy zgodnie z przeznaczeniem, dokonywać drobnych, niezbędnych dla potrzeb firmy zakupów. Pozwala mu występować przed kontrahentami, urzędami, organami administracji publicznej jako przedstawiciel przedsiębiorstwa, oczywiście w zakresie zwykłych, codziennych spraw, wynikających ze stosunku łączącego pełnomocnika i mocodawcę.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04