Kobieta i mężczyzna w podeszłym wieku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Prawo do emerytury – wiek emerytalny dla kobiet

Wiek emerytalny określany jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637). Założeniem docelowym tego aktu prawnego jest zrównanie w najbliższym czasie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.

Wiek emerytalny określany jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637). Założeniem docelowym tego aktu prawnego jest zrównanie w najbliższym czasie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.

Wiek emerytalny dla kobiet

Na dzień dzisiejszy wiadomo, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia zostanie osiągnięte dopiero w roku 2040. Obecnie wiek emerytalny jest uzależniony od daty urodzenia.

 

Poniższe wartości przedstawiają zależność pomiędzy datą urodzenia a wiekiem emerytalnym.

 

Data urodzenia

Wiek emerytalny

do 31 grudnia 1952 r.

60 lat

1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r.

60 lat i 1 miesiąc

1 kwietnia 1953 r. do 30 czerwca 1953 r.

60 lat i 2 miesiące

1 lipca 1953 r. do 30 września 1953 r.

60 lat i 3 miesiące

1 października 1953 r. do 31 grudnia 1953 r.

60 lat i 4 miesiące

1 stycznia 1954 r. do 31 marca 1954 r.

60 lat i 5 miesięcy

1 kwietnia 1954 r. do 30 czerwca 1954 r.

60 lat i 6 miesięcy

1 lipca 1954 r. do 30 września 1954 r.

60 lat i 7 miesięcy

1 października 1954 r. do 31 grudnia 1954 r.

60 lat i 8 miesięcy

1 stycznia 1955 r. do 31 marca 1955 r.

60 lat i 9 miesięcy

1 kwietnia 1955 r. do 30 czerwca 1955 r.

60 lat i 10 miesięcy

1 lipca 1955 r. do 30 września 1955 r.

60 lat i 11 miesięcy

1 października 1955 r. do 31 grudnia 1955 r.

61 lat

1 stycznia 1956 r. do 31 marca 1956 r.

61 lat i 1 miesiąc

1 kwietnia 1956 r. do 30 czerwca 1956 r.

61 lat i 2 miesiące 

1 lipca 1956 r. do 30 września 1956 r.

61 lat i 3 miesiące

1 października 1956 r. do 31 grudnia 1956 r.

61 lat i 4 miesiące

1 stycznia 1957 r. do 31 marca 1957 r.

61 lat i 5 miesięcy

1 kwietnia 1957 r. do 30 czerwca 1957 r.

61 lat i 6 miesięcy

1 lipca 1957 r. do 30 września 1957 r.

61 lat i 7 miesięcy

1 października 1957 r. do 31 grudnia 1957 r.

61 lat i 8 miesięcy

1 stycznia 1958 r. do 31 marca 1958 r.

61 lat i 9 miesięcy

1 kwietnia 1958 r. do 30 czerwca 1958 r.

61 lat i 10 miesięcy

1 lipca 1958 r. do 30 września 1958 r.

61 lat i 11 miesięcy

1 października 1958 r. do 31 grudnia 1958 r.

62 lata

1 stycznia 1959 r. do 31 marca 1959 r.

62 lata i 1 miesiąc

1 kwietnia 1959 r. do 30 czerwca 1959 r.

62 lata i 2 miesiące

1 lipca 1959 r. do 30 września 1959 r.

62 lata i 3 miesiące

1 października 1959 r. do 31 grudnia 1959 r.

62 lata i 4 miesiące

1 stycznia 1960 r. do 31 marca 1960 r.

62 lata i 5 miesięcy

1 kwietnia 1960 r. do 30 czerwca 1960 r.

62 lata i 6 miesięcy

1 lipca 1960 r. do 30 września 1960 r.

62 lata i 7 miesięcy

1 października 1960 r. do 31 grudnia 1960 r.

62 lata i 8 miesięcy

1 stycznia 1961 r. do 31 marca 1961 r.

62 lata i 9 miesięcy

1 kwietnia 1961 r. do 30 czerwca 1961 r.

62 lata i 10 miesięcy

1 lipca 1961 r. do 30 września 1961 r.

62 lata i 11 miesięcy

1 października 1961 r. do 31 grudnia 1961 r.

63 lata

1 stycznia 1962 r. do 31 marca 1962 r.

63 lata i 1 miesiąc

1 kwietnia 1962 r. do 30 czerwca 1962 r.

63 lata i 2 miesiące

1 lipca 1962 r. do 30 września 1962 r.

63 lata i 3 miesiące

1 października 1962 r. do 31 grudnia 1962 r.

63 lata i 4 miesiące

1 stycznia 1963 r. do 31 marca 1963 r.

63 lata i 5 miesięcy

1 kwietnia 1963 r. do 30 czerwca 1963 r.

63 lata i 6 miesięcy

1 lipca 1963 r. do 30 września 1963 r.

63 lata i 7 miesięcy

1 października 1963 r. do 31 grudnia 1963 r.

63 lata i 8 miesięcy

1 stycznia 1964 r. do 31 marca 1964 r.

63 lata i 9 miesięcy

1 kwietnia 1964 r. do 30 czerwca 1964 r.

63 lata i 10 miesięcy

1 lipca 1964 r. do 30 września 1964 r.

63 lata i 11 miesięcy

1 października 1964 r. do 31 grudnia 1964 r.

64 lata

1 stycznia 1965 r. do 31 marca 1965 r.

64 lata i 1 miesiąc

1 kwietnia 1965 r. do 30 czerwca 1965 r.

64 lata i 2 miesiące

1 lipca 1965 r. do 30 września 1965 r.

64 lata i 3 miesiące

1 października 1965 r. do 31 grudnia 1965 r.

64 lata i 5 miesięcy

1 stycznia 1966 r. do 31 marca 1966 r.

64 lata i 6 miesięcy

1 kwietnia 1966 r. do 30 czerwca 1966 r.

64 lata i 7 miesięcy

1 lipca 1966 r. do 30 września 1966 r.

64 lata i 8 miesięcy

1 października 1966 r. do 31 grudnia 1966 r.

64 lata i 9 miesięcy

1 stycznia 1967 r. do 31 marca 1967 r.

64 lata i 10 miesięcy

1 kwietnia 1967 r. do 30 czerwca 1967 r.

64 lata i 11 miesięcy

1 lipca 1967 r. do 30 września 1967 r.

65 lat

1 stycznia 1968 r. do 31 marca 1968 r.

65 lat i 1 miesiąc

1 kwietnia 1968 r. do 30 czerwca 1968 r.

65 lat i 2 miesiące

1 lipca 1968 r. do 30 września 1968 r.

65 lat i 3 miesiące

1 października 1968 r. do 31 grudnia 1968 r.

65 lat i 4 miesiące

1 stycznia 1969 r. do 31 marca 1969 r.

65 lat i 5 miesięcy

1 kwietnia 1969 r. do 30 czerwca 1969 r.

65 lat i 6 miesięcy

1 lipca 1969 r. do 30 września 1969 r.

65 lat i 7 miesięcy

1 października 1969 r. do 31 grudnia 1969 r.

65 lat i 8 miesięcy

1 stycznia 1970 r. do 31 marca 1970 r.

65 lat i 9 miesięcy

1 kwietnia 1970 r. do 30 czerwca 1970 r.

65 lat i 10 miesięcy

1 lipca 1970 r. do 30 września 1970 r.

65 lat i 11 miesięcy

1 października 1970 r. do 31 grudnia 1970 r.

66 lat

1 stycznia 1971 r. do 31 marca 1971 r.

66 lat i 1 miesiąc

1 kwietnia 1971 r. do 30 czerwca 1971 r.

66 lat i 2 miesiące

1 lipca 1971 r. do 30 września 1971 r.

66 lat i 3 miesiące

1 października 1971 r. do 31 grudnia 1971 r.

66 lat i 4 miesiące

1 stycznia 1972 r. do 31 marca 1972 r.

66 lat i 5 miesięcy

1 kwietnia 1972 r. do 30 czerwca 1972 r.

66 lat i 6 miesięcy

1 lipca 1972 r. do 30 września 1972 r.

66 lat i 7 miesięcy

1 października 1972 r. do 31 grudnia 1972 r.

66 lat i 8 miesięcy

1 stycznia 1973 r. do 31 marca 1973 r.

66 lat i 9 miesięcy

1 kwietnia 1973 r. do 30 czerwca 1973 r.

66 lat i 10 miesięcy

1 lipca 1973 r. do 30 września 1973 r.

66 lat i 11 miesięcy

po 30 września 1973 r.

67 lat

Data urodzenia  wiek emerytalny

 

Starszy mężczyzna w okularach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Prawo do emerytury – tabela wieku emerytalnego dla mężczyzn
Wiek emerytalny mężczyzn w 2020 r. zostanie zrównany. Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego rozpoczęło się 01 stycznia 2013 r. Mężczyźni urodzeni po 30 września 1953 r., uzyskają prawo do emerytury w wieku 67 lat.

Wiek emerytalny mężczyzn w 2020 r. zostanie zrównany. Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego rozpoczęło się 01 stycznia 2013 r. Mężczyźni urodzeni po 30 września 1953 r., uzyskają prawo do emerytury w wieku 67 lat. Wiek emerytalny mężczyzn – tabela wg daty urodzenia Wiek emerytalny w Polsce zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn zostanie zrównany dopiero w 2040 roku i będzie wynosił dla obu płci 67 lat . Zmiany te nie dotyczą kobiet urodzonych do 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych do 31 grudnia 1947 r. Osoby te są objęte wcześniejszymi ustaleniami, gdzie wiek emerytalny kobiet wynosił 60 lat a mężczyzn 65 lat. Poniższa tabela przedstawia wiek emerytalny mężczyzn ze względu na datę urodzenia.   Data urodzenia Wiek emerytalny 31 grudnia 1947 r. 65 lat 1 stycznia 1948 r. do 31 marca 1948 r. 65 lat i 1 miesiąc 1 kwietnia 1948 r. do 30 czerwca 1948 r. 65 lat i 2 miesiące 1 lipca 1948 r. do 30 września 1948 r. 65 lat i 3 miesiące 1 października 1948 r. do 31 grudnia 1948 r. 65 lat i 4 miesiące 1 stycznia 1949 r. do 31 marca 1949 r. 65 lat i 5 miesięcy 1 kwietnia 1949 r. do 30 czerwca 1949 r. 65 lat i 6 miesięcy 1 lipca 1949 r. do 30 września 1949 r. 65 lat i 7 miesięcy 1 października 1949 r. do 31 grudnia 1949 r. 65 lat i 8 miesięcy 1 stycznia 1950 r. do 31 marca 1950 r. 65 lat i 9 miesięcy 1 kwietnia 1950 r. do 30 czerwca 1950 r. 65 lat i 10 miesięcy 1 lipca 1950 r. do 30 września 1950 r. 65 lat i 11 miesięcy 1 października 1950 r. do 31 grudnia 1950 r. 66 lat 1 stycznia 1951 r. do 31...

Nowe znaki zodiaku według NASA
Newsy
WOW! Naukowcy z NASA ustalili nowe znaki zodiaku! Sprawdź, kim jesteś!
WOW! Naukowcy z NASA ustalili nowe znaki zodiaku! Sprawdź, kim jesteś!

NASA ustaliła nowe znaki zodiaku! Do tej pory myślałeś, że jesteś Rakiem, Strzelcem czy Wagą? Niestety, musimy Cię zmartwić, ale wszystko uległo zmianie. Ba! Doszedł nawet nowy znak zodiaku - Wężownik, który przypada na końcówkę roku. NASA ustaliła nowe znaki zodiaku! Jest też nowy znak - Wężownik Znaki zodiaku, które do tej pory znaliśmy były ustalone już w starożytności. Od tamtej pory jednak Układ Słoneczny uległ zmianie, a NASA postanowiła zmienić obecne znaki zodiaku. Naukowcy oszacowali, że gwiazdozbiorów jest 13, a nie 12 tak jak do tej pory wszyscy sądzili. W związku z tym pojawił się nowy znak - Wężownik, a pozostałe przesunęły się mniej więcej o miesiąc. A jaka jest osoba spod znaku Wężownika? Posiada szósty zmysł do interpretowania snów, lubi ciszę i spokój, a poza tym wykazuje się dużą kreatywnością. Osoba urodzona pod tym znakiem ma też artystyczną duszę, potrzebę poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy. Wężownik to typowy introwertyk. Jeśli natomiast zainteresuje go jakiś temat to ciężko mu przerwać. Poza tym jest inteligenty, pomysłowy i ma dużą intuicję. Jednak dość często budzi niechęć otoczenia. Sprawdź, czy Twój znak zodiaku uległ zmianie!   Koziorożec: 20 stycznia – 16 lutego Wodnik: 16 lutego – 11 marca Ryby: 11 marca – 18 kwietnia Baran: 18 kwietnia – 13 maja Byk: 13 maja – 21 czerwca Bliźnięta: 21 czerwca – 20 lipca Rak: 20 lipca – 10 sierpnia Lew: 10 sierpnia – 16 września Panna: 16 września – 30 października Waga: 30 października – 23 listopada Skorpion: 23 listopada – 29 listopada Wężownik: 29 listopada – 17 grudnia Strzelec: 17 grudnia – 20 stycznia   I jak? Podziel się z nami, jaki masz teraz znak zodiaku! U nas w redakcji wszyscy mamy mieszane uczucia, bo trochę przyzwyczailiśmy się do swoich starych znaków zodiaku!  ...

nauczyciel przy tablicy z książką w ręku
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – zasady otrzymywania
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli przyznawane jest raz w roku. Aby je otrzymać nie trzeba pisać wniosku. Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od stażu pracy nauczyciela oraz wymiaru godzin pracy. Kwoty reguluje Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., art. 53) oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.111). Dyrektorzy mogą wypłacić świadczenia urlopowe do 31. sierpnia, ale zwykle robią to w czerwcu.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli przyznawane jest raz w roku. Aby je otrzymać nie trzeba pisać wniosku. Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od stażu pracy nauczyciela oraz wymiaru godzin pracy. Kwoty reguluje Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., art. 53) oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.111). Dyrektorzy mogą wypłacić świadczenia urlopowe do 31. sierpnia, ale zwykle robią to w czerwcu. Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli Świadczenie urlopowe stanowi 37% kwoty bazowej (średniego miesięcznego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne). Pełną kwotę pobiera nauczyciel pracujący na cały etat od września do czerwca – jest to 1093,93 złote (jest to kwota opodatkowana, ale nie odlicza się od niej składki na ubezpieczenia społeczne). Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na niepełny etat i/lub nie jest zatrudniony przez wszystkie miesiące roku szkolnego, otrzyma świadczenie urlopowe proporcjonalne do liczby przepracowanych dni. Jak wyliczyć wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli – przykład Jeżeli nauczyciel został zatrudniony na czas określony – od października do czerwca (9 miesięcy) na 1/2 etatu to: 1. Kwotę 1093,93 złote należy podzielić na dwanaście miesięcy – 1093,93 / 12 = 91,16 zł. 2. Wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel pracował – 91,16 x 9 = 820,44 zł. 3. Otrzymany wynik pomnożyć przez wymiar etatu pracownika – 820,44 x 0,5 = 410, 22 zł. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – rodzaj świadczenia socjalnego Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest świadczeniem socjalnym, które wypłaca się nauczycielom czynnie wykonującym zawód, ale także osobom przebywającym na urlopie zdrowotnym. W przypadku urlopu wychowawczego przyznaje się kwotę proporcjonalną do liczby...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner