kobieta z mężczyzną w garniturze
© contrastwerkstatt/fotolia

Kiedy i komu przysługuje odprawa rentowa?

kobieta z mężczyzną w garniturze
© contrastwerkstatt/fotolia

Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem przysługującym pracownikowi od pracodawcy. Aby ją otrzymać trzeba spełnić wymagania dla otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy musi być ściśle związane z nabyciem tego uprawnienia.

Odprawa rentowa: kiedy przysługuje?

Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę pracownikom, którzy przechodzą na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu pracownik został uznany za niezdolnego do pracy.

 

Pomiędzy zakończeniem zatrudnienia z powodu przejścia na rentę a spełnieniem wymagań do uzyskania tej renty musi istnieć związek przyczynowy i czasowy. Ustanie stosunku pracy musi mieć więc ścisły związek z tym, że pracownik nie może pracować z powodu niezdolności do pracy, na podstawie czego przysługuje mu renta. Może się jednak zdarzyć tak, że przed pobraniem odprawy rentowej przebywał on przez kilka miesięcy na zwolnieniu, pobierając zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny – nie pozbawia go to prawa do odprawy rentowej. Nie przysługuje ona natomiast pracownikowi, który przechodzi na świadczenie przedemerytalne.

 

Jeśli pracownik już raz pobrał odprawę rentową, to później nie będzie mu ona przysługiwała. Pobranie odprawy rentowej sprawia również, że pracownik nie będzie miał prawa do otrzymania w późniejszym terminie odprawy emerytalnej.

Odprawa rentowa: ile wynosi?

Odprawa rentowa wynosi kwotę równą jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Bierze się pod uwagę średnie wynagrodzenie z okresu, który poprzedza pobranie tej odprawy. Dla wysokości obliczenia odprawy nie ma znaczenia staż pracy.

 

Odprawa rentowa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obowiązuje z mocy prawa. Nie ma jednak przeszkód, aby wysokość odprawy była wyższa – może to być określone w umowie o pracę, układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45