dom w surowym stanie
©ronstik/fotolia

Od jakich materiałów budowlanych można odliczyć VAT?

dom w surowym stanie
©ronstik/fotolia

Odliczenie VAT za materiały budowlane dotyczy aktualnie tylko ludzi młodych, którzy w roku udzielenia pozwolenia na budowę nie ukończyli 36. roku życia. Co więcej, pozwolenie na budowę musi dotyczyć ich pierwszego lokum. Materiały budowlane, od których VAT można odliczyć, wymienione są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Zwrot VAT za materiały budowlane: zmiany prawne

Z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwrot VAT materiałów zakupionych na starych zasadach może nastąpić do końca 2018 roku, dotyczy jednak jedynie tych materiałów, które zostały zakupione do końca 2013 roku. Aktualnie zwrot VAT za zakupione materiały budowlane można otrzymać na podstawie Ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 

W porównaniu ze starymi regulacjami dotyczącymi ulgi remontowej zakres przedmiotów, za które można uzyskać zwrot VAT-u, uległ znacznemu zawężeniu. Dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 36. roku życia i nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu.

Zwrot VAT za materiały budowlane: w jakich przypadkach?

Zwrot VAT dotyczy materiałów budowlanych, które są przeznaczone dla celów budownictwa mieszkalnego, jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną od dnia 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku.

 

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, które przeznaczone są na budowę domu jednorodzinnego, lub nadbudowę bądź rozbudowę budynku lub jego części na cele mieszkalne. Powierzchnia tego lokalu lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać:

 • 75 m2 (mieszkanie) i 100 m2 (dom),
 • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba wychowywała przynajmniej troje dzieci w chwili uzyskania pozwolenia na budowę.

Zwrot VAT za materiały budowlane: czego dotyczy?

Pełny wykaz materiałów budowlanych, których dotyczyć może odliczenie, a więc które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 31 grudnia 2013 r. – jest to obwieszczenie z 24 grudnia 2013 r., poz. 6.

 

Znajdują się w nim między innymi:

 • piasek, otoczaki i żwir,
 • cement, wapno i gips,
 • wymienione materiały drewniane,
 • okna i drzwi,
 • tapety, farby, kleje,
 • rury i przewody,
 • cegły i dachówki,
 • płytki podłogowe i ścienne,
 • wyposażenie sanitarne,
 • elementy centralnego ogrzewania,
 • gazomierze i liczniki,
 • bezpieczniki,
 • żyrandole i lampy ścienne,
 • sprzęt gospodarstwa domowego.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25