mężczyzna z kobietą przed samochodem
©puhhha/fotolia

Zasady odliczania VAT od wydatków na firmowy samochód osobowy.

mężczyzna z kobietą przed samochodem
©puhhha/fotolia

Odliczenie VAT od paliwa rządzi się obecnie takimi samymi prawami, jak odliczenie VAT na inne wydatki związane z samochodami osobowymi używanymi w działalności gospodarczej. Jeśli samochód jest wykorzystywany tylko dla celów firmowych – można odliczyć 100%, jeśli w celach mieszanych – 50% VAT – zarówno od napraw, jak i od paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa i wydatków na samochód firmowy

Jeżeli samochody wykorzystywane są w firmie wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą i zostały wdrożone odpowiednie procedury, wykluczające możliwość używania samochodu do innych niż działalność gospodarcza celów – wówczas firma, będąca podatnikiem VAT, ma prawo odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego w działalności gospodarczej.

 

Procedury, które umożliwiają kontrolę tego, w jakim celu został poniesiony dany wydatek, to umowy z pracownikami, regulaminy, monitorowanie ilości zużywanego paliwa, ewidencja przebiegu pojazdu. Zwłaszcza ewidencja przebiegu powinna być starannie prowadzona, może być bowiem dowodem, że samochód wykorzystywany był faktycznie wyłącznie do przejazdów służbowych.

 

Wydatki na samochód to zarówno sam koszt jego nabycia, jak i wydatki na eksploatację – ubezpieczenie, wymianę opon, konieczne naprawy, a także zakup paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa i wydatków na samochód przeznaczony do użytku mieszanego

W obecnym stanie prawnym w przypadku samochodów używanych w użytku mieszanym, czyli na potrzeby zarówno firmowe jak i prywatne, można odliczyć 50% VAT zarówno od wydatków eksploatacyjnych, jak i od paliwa.

 

Do 30 czerwca 2015 r. odliczenie VAT od paliwa samochodów używanych nie tylko do celów działalności gospodarczej można było odliczyć wyłącznie na podstawie szczegółowo prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. Obecnie odliczenie 50% VAT od paliwa nie jest już uzależnione od prowadzenia kilometrówki.

Możliwość odliczenia 50% dotyczy więc samego nabycia pojazdu, jak i wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu – wszelkich napraw, ubezpieczenia, a także zakupu paliwa.

Odliczenie VAT od paliwa i samochodu: dokumenty

Aby odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodów używanych w celach mieszanych, nie trzeba już prowadzić kilometrówki. Aby odliczyć VAT od paliwa oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych należy posiadać dokumenty poświadczające poniesienie tych kosztów. Może to być faktura lub dokument ubezpieczenia OC

Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25