małżeństwo z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com

Ile wynosi najniższa emerytura i renta?

małżeństwo z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com

Najniższa emerytura i renta wynikają z ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, że jeśli ustalona kwota świadczenia jest niższa, wówczas ulega podwyższeniu do kwoty minimalnej emerytury lub minimalnej renty.

Najniższa emerytura i renta: z czego wynikają?

Kwoty najniższych emerytur i rent określone są w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst ustawy dostępny tutaj). Ustalenie minimalnej emerytury i renty oznacza, że jeśli świadczenia te, obliczone zgodnie z zasadami zawartymi w tej ustawie są niższe, to ulegają podwyższeniu do tych kwot.

 

Nie podnosi się do kwoty emerytury, jeśli uprawnionemu przysługuje równocześnie prawo do emerytury wojskowej lub emerytury policyjnej. Podwyższeniu nie ulega też kwota emerytury częściowej, która zawsze wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej dla ubezpieczonego.

Najniższa emerytura i renta: ile wynosi w 2015 roku?

Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń z ubezpieczeń społecznych z tytułu emerytury i renty wynoszą:

  • 880,45 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna.
  • 675,13 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
  • 1056,54 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jeśli ta niezdolność związana jest z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także renta rodzinna wypadkowa.
  • 810,16 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jeśli ta niezdolność związana jest z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Emerytury i renty co roku ulegają waloryzacji. Podwyższa się te świadczenia o wskaźnik inflacji i 20% realnego wzrostu płac w roku poprzednim. Komunikat o waloryzacji świadczeń ogłasza w Dzienniku Urzędowym RP Prezes GUS na 7 dni przed terminem najbliższej waloryzacji.

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05