Wielu emerytów decyduje się na dalszą pracę. To, czy mogą uzyskiwać dodatkowy przychód bez konsekwencji dla wysokości ich emerytury, zależy od tego, czy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

Reklama

Dodatkowy przychód u ustawowego emeryta

Emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, nie są ograniczeni żadnymi limitami, jeśli chodzi o dodatkowy przychód. Zatem dodatkowe wynagrodzenie bez względu na jego wysokość, nie będzie miało wpływu na wymiar emerytury. W 2015 roku wiek emerytalny kobiet to 60 lat, natomiast mężczyzn 65 lat. Czyli na przykład w grudniu 2015 roku wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w marcu 1955 roku, a mężczyźni urodzeni w marcu roku 1950. Osiągnięcie ustawowo określonego wieku emerytalnego uprawnia do zakończenia zawodowej aktywności zawodowej, ale zakończenie tej aktywności nie jest obowiązkiem.

Dodatkowy przychód u osoby, która przeszła na wcześniejszą emeryturę

Osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę (czyli nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego, a przysługuje im prawo do wcześniejszej emerytury) i jednocześnie podejmują dodatkowe zatrudnienie, ograniczone są pewnymi limitami.

Wysokość emerytury będzie zależeć od wysokości przychodów z dodatkowego źródła. Jako punkt odniesienia brana jest pod uwagę wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale. I tak emeryt, który osiągnął wynagrodzenie na poziomie nieprzekraczającym 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może liczyć na wypłatę całego świadczenia emerytalnego. W sytuacji, gdy jego zarobki zawierają się w granicy od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie emerytalne jest pomniejszone o kwotę, o jaką dodatkowy przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast całkowicie zawieszona zostaje wypłata emerytury w sytuacji, gdy emeryt w dodatkowej pracy przekroczył pułap 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zobacz także

Dodatkowy przychód a wymiar podstawy emerytury

Praca w trakcie emerytury, jeśli były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, może wpłynąć na podniesienie podstawy wymiaru emerytury. W sytuacji, gdy wskaźnik podstawy wymiaru emerytury obliczony z uwzględnieniem dodatkowych zarobków okaże się wyższy od poprzedniego, emeryt po złożeniu odpowiedniego wniosku może liczyć na podwyższenie podstawy wymiaru emerytury.

Reklama

Osoba w wieku przedemerytalnym, która decyduje się na podjęcie pracy, na mocy której będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zobowiązana jest zgłosić tę informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama
Reklama
Reklama