dwie kobiety podające sobie dłonie
©vadymvdrobot/Fotolia

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców – co trzeba wiedzieć?

dwie kobiety podające sobie dłonie
©vadymvdrobot/Fotolia

Konsekwencją zasady wolności podejmowania zatrudnienia jest możliwość posiadania dowolnej liczby umów o pracę. Zawarte umowy o pracę stanowią podstawy odrębnych stosunków pracy, powodując określone uprawnienia w każdym z nich. Istnieją jednak pewne wyjątki od możliwości podejmowania pracy w wielu miejscach.

Praca na dwa etaty

O ile w przypadku dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy zachowany musi być dobowy i tygodniowy czas pracy przewidziany przez kodeks pracy, to w przypadku, gdy podpisujemy odrębne umowy z różnymi pracodawcami – nie ma przeszkód, aby pracować nawet na dwa pełne etaty. Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy) daje bowiem prawo do odpoczynku w ramach wykonywania pracy w podstawowym zakresie, czyli u jednego pracodawcy, jednak nie zabrania swobodnie dysponować swoim czasem wolnym, a więc pracować dowolną liczbę godzin w ramach świadczenia ze stosunku pracy u różnych pracodawców.

Uprawnienia w ramach dwóch umów o pracę u różnych pracodawców

Zasadą jest, że jeśli pracownik zatrudniony jest w kilku zakładach pracy, to uprawnienia pracownicze przysługują mu niezależnie w każdym z miejsc zatrudnienia. Każda z umów stanowi odrębny tytuł do uzyskania urlopów i wszystkich należności płacowych – dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz do uzyskania świadectwa pracy. Świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługują pracownikowi odrębnie z każdej z zawartych przez niego umów.

 

Z każdego stosunku pracy przysługują odrębne koszty uzyskania przychodu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie stawiają bowiem ograniczeń ustalania tych kosztów przez płatnika w ciągu roku podatkowego. Jednak jeśli w dwóch zakładach pracy w ciągu roku podatkowego odliczane będą pełne koszty uzyskania przychodu, w rozliczeniu rocznym trzeba będzie dopłacić podatek. W rocznej deklaracji PIT podatnik może uwzględnić:

  • koszty uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy (w 2015 i 2016 roku w wysokości 1 335 zł za rok), 111,25 zł miesięcznie
  • koszty uzyskania przychodu z więcej niż jednego zakładu pracy – nie więcej niż 2 0002,05 zł rocznie.
  • koszty uzyskania przychodu z jednego stosunku pracy, jeśli miejsce zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę – 1 668,72 zł rocznie (139,06 zł miesięcznie)
  • koszty uzyskania przychodu z kilku zakładów pracy, przy zamieszkaniu w innej miejscowości – nie więcej niż 2 502,56 zł za rok podatkowy.

W związku z tym, na przykład, jeśli w dwóch zakładach pracy, przez cały rok podatkowy uwzględnione były pełne koszty uzyskania przychodu, pracownik pomniejszył swój dochód do opodatkowania o kwotę 12 miesięcy x 111,25 x 2 = 2 670 zł.

 

W rocznym rozliczeniu ma prawo odliczyć sobie koszty w wysokości 2 002,05 zł, czyli o 667,95 zł mniej. Od tej kwoty będzie musiał dopłacić podatek.

Składki ZUS od wielu umów o pracę

Z każdej z posiadanych umów pracownik obowiązany jest odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przy ustalaniu wysokości przychodu, od której zależy wysokość składek do ZUS, bierze się pod uwagę sumę wynagrodzeń z obu umów o pracę. Inaczej rzecz się ma w przypadku łączenia ze sobą umowy o pracę z umową agencyjną, umową zlecenia lub inną, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Ograniczenia pracy w ramach dwóch umów o pracę u różnych pracodawców

Pierwszy pracodawca może sprzeciwić się podjęciu przez swojego pracownika kolejnego zatrudnienia, gdy doszło między nim a tym pracownikiem do podpisania klauzuli o zakazie konkurencji. W tej sytuacji pracownik nie powinien podejmować dodatkowej pracy lub działalności, która mogłaby narazić pracodawcę na szkodę.

 

Pewne ograniczenia podejmowania dodatkowego zatrudnienia przewidziane są również w innych przepisach szczególnych. Dotyczy to kierowców czy młodocianych, których czas pracy rozliczany jest łącznie we wszystkich miejscach pracy. Ograniczenia dodatkowego zatrudnienia przewidują też przepisy dotyczące urzędników państwowych.

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47