strażnik miejski w czasie pracy
©graphlight/Fotolia

Praca w straży miejskiej – co zrobić, by ja dostać?

strażnik miejski w czasie pracy
©graphlight/Fotolia

Na pytanie ile zarabia strażnik miejski nie da się udzielić konkretnej odpowiedzi, bo jest to kwota zależna od wielu czynników – przede wszystkim od lokalizacji oddziału i od stopnia funkcjonariusza. Zanim jednak pracownik straży miejskiej otrzyma umowę o pracę na czas nieokreślony, musi przejść badania, złożyć komplet dokumentów, zdać trzyetapowy egzamin i sprawdzić się w czasie okresu próbnego, który może trwać nawet przez rok.

Praca strażnika miejskiego – wymagania

Kandydat na strażnika miejskiego musi przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie, mieć skończone 21 lat i zdobyte co najmniej średnie wykształcenie. Przystępując do rekrutacji w wybranym oddziale straży miejskiej, powinien pamiętać o obowiązku dostarczenia nie tylko CV i listu motywacyjnego, ale także zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo obowiązuje go wykonanie badań lekarskich i testów psychologicznych, gdyż zawód strażnika miejskiego wymaga sprawności fizycznej, umiejętności poradzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach i pełnej poczytalności.

Jak dostać się do straży miejskiej?

Pracownikiem straży miejskiej nie można zostać od razu, nawet mimo spełniania wszystkich wymogów. Najpierw trzeba przejść przez okres próbny, którego długość jest indywidualnie ustalana przez oddział straży miejskiej (ale nie przekracza 12 miesięcy). W tym czasie kandydat poddany zostaje szkoleniu, w czasie którego uczy się organizacji straży miejskiej, a także technik interwencyjnych, pierwszej pomocy, podstawowych zagadnień z zakresu ruchu drogowego, elementów prawa karnego i administracyjnego, kryminalistyki i psychologii. Po szkoleniu kandydata czeka trzyetapowy egzamin, który rozstrzyga o tym, czy nadaje się on na stanowisko strażnika miejskiego. Jeśli wypadnie pozytywnie, otrzymuje umowę o pracę na czas nieokreślony. Zadanie jednak nie jest łatwe, bo prócz części praktycznej aplikujących obowiązuje część teoretyczna – zarówno ustna, jak i pisemna.

Zarobki w straży miejskiej

Wysokość wynagrodzenia strażnika miejskiego jest zależna od wielkość oddziału, w którym pracuje. W małych strażach gminnych zarobki są znacznie mniejsze niż w oddziałach straży miast wojewódzkich. Poza tym na wysokość wynagrodzenia wpływa stopień strażnika. Jest ich aż 16:

 • Aplikant.
 • Młodszy strażnik.
 • Strażnik.
 • Starszy strażnik.
 • Młodszy specjalista.
 • Specjalista.
 • Starszy specjalista.
 • Młodszy inspektor.
 • Inspektor.
 • Starszy inspektor.
 • Zastępca kierownika.
 • Kierownik.
 • Zastępca naczelnika.
 • Naczelnik.
 • Zastępca komendanta straży.
 • Komendant straży.

Do zdobycia wyższych stopni mogą aspirować tylko strażnicy, którzy zdobyli wykształcenie wyższe (najlepiej jeśli ukończyli prawo, resocjalizację lub pedagogikę) i mają kilkuletni staż. Według danych statystycznych z 2012 roku aplikanci otrzymują miesięcznie od 1500 do 1700 zł, a średnia pensja w straży miejskiej wynosi ok. 3000 zł

 

Należy zauważyć, że w 2012 roku, z którego pochodzą ostatnie dane GUS na ten temat, płaca minimalna wynosiła 1500 złotych.

 

Powyżej średniej zarabiają straszy inspektor, zastępca kierownika, kierownik, zastępca naczelnika, naczelnik, zastępca komendanta straży i komendant straży.


Przeładuj

Tak wygląda grób Pawła Królikowskiego rok po śmierci. Rodzina jest bezsilna. Chcą postawić mu pomnik, ale jest problem

zobacz 00:43