Rolnik na traktorze
©Thierry RYO/Fotolia

Zawód rolnika daje duże możliwości rozwoju oraz perspektywy na przyszłość. Rolnik powinien mieć przynajmniej 1 ha użytków rolnych oraz kwalifikacje rolnicze.

Rolnik indywidualny a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Zawód rolnika regulowany jest ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z artykułem 6 ustawy, rolnik indywidualny to osoba, która jest właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami), których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha (min. 1 ha użytków rolnych). Rolnik indywidualny osobiście prowadzi gospodarstwo rolne i posiada kwalifikacje rolnicze.

Kwalifikacje rolnicze – szkoły, kursy, doświadczenie

Zgodnie z postanowieniami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, kwalifikacje rolnicze posiada osoba, która uzyskała wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe rolnicze. Kwalifikacje rolnicze ma także osoba, która przez minimum pięć lat pracowała w gospodarstwie rolnym lub prowadziła gospodarstwo rolne.

 

Szkoły średnie, które przygotowują do tego jak zostać rolnikiem to szkoły policealne, szkoły zawodowe i technika. Obok kierunku rolnictwo, inną możliwością, która przygotuje kandydata na rolnika do wykonywania przyszłego zawodu jest zdobywanie wykształcenia na kierunku ogrodnictwo. Wyższe wykształcenie rolnicze można uzyskać uczęszczając do szkół niepublicznych lub państwowych. Najpopularniejsze uczelnie, które oferują wykształcenie rolnicze to uniwersytety rolnicze i uniwersytety przyrodnicze.

 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga korzystania z różnego rodzaju sprzętu oraz pojazdów, np. traktorów, przyczep lub kombajnów. Kandydat na rolnika powinien odbyć konieczne kursy i zdać egzaminy uprawniające do kierowania takimi pojazdami. Rolnik powinien także uczestniczyć w kursach i szkoleniach dotyczących stosowania środków chemicznych i obsługi sprzętu rolniczego zorganizowanych przez urząd gminy lub producentów.

Ile zarabia rolnik?

To ile zarabia rolnik zleży od wielkości gospodarstwa oraz rodzaju prowadzonej produkcji. W przypadku małych gospodarstw, które nie mają perspektywy rozwoju rolnik często zarabia poniżej najniżej pensji krajowej. Na podstawie analiz internetowych szacuje się, że przeciętne zarobki rolników oscylują w przedziale 3-4 tys. zł brutto.  


  • Radnym w Polsce może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Sprawdź, ile zarabia radny
  • Sędzia musi podejmować decyzje zgodnie z prawem. Po ukończeniu studiów magisterskich z dziedziny prawa, należy zrobić aplikację. Sprawdź zarobki sędziego
  • Syndyk powinien posługiwać się językiem polskim i posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Zarobki syndyka różnią się. 

Więcej na temat rynek pracy