Adwokat siedzi za biurkiem.
©Monika Wisniewska/Fotolia
Styl życia

Zawód sędzia – obowiązki, droga do kariery i wynagrodzenie

Sędzia jest osobą, która wymierza sprawiedliwość i rozstrzyga spory sądowe. Sędzia powinien podejmować decyzje bezstronnie, działając według przepisów prawa.

Sędzia jest osobą, która wymierza sprawiedliwość i rozstrzyga spory sądowe. Sędzia powinien podejmować decyzje bezstronnie, działając według przepisów prawa.

 

Do obowiązków sędziego należy m.in.: przygotowanie rozprawy, prowadzenie rozprawy i sprawowanie kontroli nad warunkami, w jakich wykonywane są kary np. aresztowanie tymczasowe lub pozbawienie wolności.

Kasia gotuje z Polki.pl: barszcz biały

Jak zostać sędzią?

1. Studia prawnicze. Pierwszym koniecznym etapem do uzyskania zawodu sędziego jest ukończenie studiów prawniczych. Ich specyfiką jest brak specjalizacji. Studenci po ukończeniu studiów magisterskich posiadają ogólną wiedzę z zakresu prawa. Osoba, która ukończyła studia i uzyskała dyplom powinna w następnej kolejności odbyć aplikację ogólną.

 

2. Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy. Niezbędnym warunkiem dostania się na aplikację ogólną jest zdanie egzaminu na aplikanta. Osoby, które dostały się na aplikację, uczęszczają na zajęcia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) w Krakowie oraz odbywają praktyki w wyznaczonych miejscach. Aplikanci w trakcie trwania aplikacji mogą pracować tylko na stanowiskach naukowych i dydaktycznych.

 

Dla każdego aplikanta przewidziane jest stypendium w wysokości 3 300 zł brutto. Ukończenie aplikacji ogólnej polega na uzyskaniu pozytywnych ocen z praktyk oraz sprawdzianów. Na tym etapie kandydat może pracować na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego. Osoba, która chce pracować na stanowisku sędziego po zakończeniu aplikacji ogólnej musi ubiegać się także o uczestnictwo w aplikacji sędziowskiej. Liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na aplikację sędziowską każdego roku ogłasza Minister Sprawiedliwości. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce, jakie zajmuje on na liście kwalifikacyjnej. Lista ta formułowana jest na podstawie punktów uzyskanych w trakcie trwania aplikacji ogólnej. Odstęp pomiędzy zakończeniem jednej specjalizacji, a rozpoczęciem drugiej wynosi maksymalnie 3 lata.

 

3. Aplikacja sędziowska. Trwa przez 48 miesięcy. Program aplikacji sędziowskiej obejmuje trzydziestomiesięczne praktyki i zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz odbycie osiemnastomiesięcznego stażu na stanowisku referendarza sądowego. Absolwent aplikacji sędziowskiej, który ukończył staż i pracuje na stanowisku referendarza sądowego zdobywa uprawienia do ubiegania się o powołanie go na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Ile zarabia sędzia?

Według wyników analiz internetowych szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie sędziego wynosi 9 024 zł brutto. Około 25% osób na tym stanowisku zarabia poniżej 7 475 zł i około 25% otrzymuje wynagrodzenie powyżej 10 378 zł brutto. Do najczęściej przyznawanych benefitów należą: przenośny komputer (38%), szkolenia, które sędzia wybiera zgodnie z własnym uznaniem (19%) oraz dofinansowanie nauki (15%).


  • Zawód rolnika daje duże możliwości na przyszłość. Zarobki rolnika zależne są od wielkości gospodarstwa. 
  • Radnym może zostać każda osoba. Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i jesteś wpisany do rejestru wyborców. Poznaj zarobki radnego
  • Syndyk powinien posługiwać się językiem polskim i posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej. Jak zostać syndykiem

Lekarka, w tle trójka innych lekarzy
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Jak zostać lekarzem? Ile zarabia lekarz
Osoby, które chcą zostać lekarzami o karierze powinny zacząć myśleć już w gimnazjum, żeby wybrać szkołę średnią o profilu medycznym. Kandydatów na medycynę jest zawsze więcej niż miejsc, dlatego jak najwcześniej należy zacząć uczyć się biologii i chemii.

Osoby, które chcą zostać lekarzami o karierze powinny zacząć myśleć już w gimnazjum, żeby wybrać szkołę średnią o profilu medycznym. Kandydatów na medycynę jest zawsze więcej niż miejsc, dlatego jak najwcześniej należy zacząć uczyć się biologii i chemii. Jak zostać lekarzem – ścieżka kariery Na wybór medycyny ludzie decydują się z różnych powodów – tradycji rodzinnej, prestiżu, pieniędzy . Najważniejsze jednak, żeby przyszły lekarz czuł powołanie do wykonania zawodu , ponieważ od jego decyzji będzie zależało zdrowie i życie ludzi. 1. Ukończenie studiów wyższych na uczelni medycznej Pierwszym krokiem jest dostanie się na medycynę. Są to studia jednolite sześcioletnie. Na studiach zdobywa się wiedzę ogólną  z przedmiotów:  anatomii, chemii, fizjologii człowieka, biofizyki, farmakologii, immunologii, etyki w medycynie, embriologii, genetyki, historii medycyny, historii filozofii, diagnostyki laboratoryjnej, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, radiologii , okulistyki, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii, medycyny katastrof, dermatologii, medycyny pracy, ortopedii, opieki paliatywnej, traumatologii, kardiologii, medycyny rodzinnej. Na studiach należy odbyć praktyki m. in. z  pediatrii, pielęgniarstwa i chirurgii. Ukończenie studiów lekarskich kończy się otrzymaniem dyplomu lekarza medycyny. 2. Uzyskanie ograniczonego prawa do wykonania zawodu lekarza Po zakończeniu sześcioletnich studiów należy udać się do okręgowej izby lekarskiej z następującymi dokumentami: odpisem dyplomu, wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, kserokopią dowodu , zaświadczeniem o stanie zdrowia, dwoma zdjęciami i kserokopią nadania NIP-u. Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje ograniczone prawo do wykonywania zawodu. 3. Odbycie 13-miesięcznego stażu Aby w pełni pracować w zawodzie lekarza, po ukończeniu medycyny...

Mężczyzna naciska palcem ekran dotykowy.
©milosducati/Fotolia
Styl życia
Obowiązki zawodowe i zarobki tłumacza
Tłumacz jest osobą, która sporządza tłumaczenia ustne lub pisemne. Aby móc pracować w zawodzie tłumacza, należy ukończyć filologię o wybranej specjalizacji translatorycznej.

Tłumacz jest osobą, która sporządza tłumaczenia ustne lub pisemne. Aby móc pracować w zawodzie tłumacza, należy ukończyć filologię o wybranej specjalizacji translatorycznej. Obowiązki zawodowe tłumacza Tłumacz może dokonywać przekładów z różnych dziedzin, na potrzeby np. telewizji, teatru, wydawnictw czy radia. Zajmuje się także tłumaczeniami dokumentów urzędowych na potrzeby organów państwowych, firm lub osób prywatnych . Do zadań dodatkowych tłumacza może należeć sporządzanie recenzji do tekstów obcojęzycznych, weryfikacja przekładów dzieł naukowych i literackich, a także wystawianie opinii na temat dzieł, które warto przetłumaczyć. Jak zostać tłumaczem? Aby zostać tłumaczem należy ukończyć dowolne studia filologiczne z języka obcego (tłumacz języka angielskiego – filologia angielska, tłumacz języka niemieckiego – filologia germańska itd.). Ukończenie studiów filologicznych daje przyszłym tłumaczom nie tylko kurs gramatyki i leksyki, ale także wiedzę na temat historii i przemian danego języka. Niektóre uniwersytety, akademie czy uczelnie proponują w trakcie toku studiów specjalizacje translatorskie, ale wybór ich nie jest jedyną ścieżką do uzyskania zawodu tłumacza, ponieważ w Polsce jest wiele ośrodków, które kształcą absolwentów studiów filologicznych na tłumaczy.   Kandydat na tłumacza musi podjąć decyzje, jaką specjalizację chce wybrać. Do wyboru wśród specjalizacji translatorycznych są: tłumacz konferencyjny, tłumacz przekładu literackiego, żywego słowa oraz pisemnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych . Zakończeniem studiów filologicznych jest zdanie egzaminu praktycznego, polegającego na poprowadzeniu tłumaczenia z języka kierunkowego i na język kierunkowy. Wynagrodzenie dla tłumacza Na podstawie ankiet internetowych szacuje się, że przeciętne zarobki brutto tłumacza wynoszą 4373 zł....

Weterynarz bada psa
© zinkevych/Fotolia.com
Styl życia
Lekarz weterynarii – jak zostać weterynarzem
Jak zostać weterynarzem? Ścieżka edukacyjna nie jest łatwa i tak jak wszystkie kierunki medyczne wymaga ciężkiej pracy i nieustannego dokształcania się już w trakcie pracy zawodowej. Skończenie odpowiednich studiów to jeden z etapów, aby stać się lekarzem weterynarii.

Jak zostać weterynarzem? Ścieżka edukacyjna nie jest łatwa i tak jak wszystkie kierunki medyczne wymaga ciężkiej pracy i nieustannego dokształcania się już w trakcie pracy zawodowej. Skończenie odpowiednich studiów to jeden z etapów, aby stać się lekarzem weterynarii. Jak zostać weterynarzem – ścieżka edukacyjna i predyspozycje Ciężka praca, determinacja, wytrwałość, a przede wszystkim powołanie to głównie cechy dobrego weterynarza. Sama miłość do zwierząt nie wystarczy aby być dobrym lekarzem weterynarii . Wiele szkół prywatnych oferuje kształcenie w tym kierunku na poziomie technikum, stopień tam uzyskiwany to technik weterynarii. Osoba taka może być pomocnikiem, asystentem lekarza weterynarii. Można taką szkołę potraktować jako wstęp do dalszej edukacji weterynaryjnej. Studia weterynaryjne tylko na nielicznych uczelniach Studia na wydziale medycyny weterynaryjnej oferują cztery uczelnie w Polsce : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.   Podczas studiów oprócz egzaminów obowiązkowe jest odbywanie praktyk m.in. z zakresu hodowli, czy uboju zwierząt oraz staży. Nauka trwa 11 semestrów i ma charakter ogólny, a po jej zakończeniu w celu zdobycia specjalizacji konieczna jest dalsza nauka. Aby uzyskać tytuł specjalisty niezbędne jest udokumentowanie minimum dwuletniego stażu pracy zawodowej oraz złożenie wniosku do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.   Po ukończeniu studiów, mimo uzyskania tytułu lekarza weterynarii należy dodatkowo złożyć wniosek do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o nadanie prawa do wykonywania zawodu. We wniosku należy zawrzeć: dyplom ukończenia studiów, badania lekarskie świadczące o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu weterynarza, oświadczenie o pełnej zdolności do...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik