W przypadku prowadzenia działalności bywa, iż zgłoszenie się jako płatnik VAT jest obowiązkowe. Istnieje jednak szereg przypadkiem, gdy to od przedsiębiorcy zależy, czy dokona takiego zgłoszenia. W niektórych wypadkach okaże się to opłacalne.

Reklama

Działalność gospodarcza a opłacanie VAT: kiedy trzeba?

Do zgłoszenia się jako płatnicy VAT zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy:

  • zamierzają kupować i sprzedawać na terenie pozostałych krajów UE, co łączy się z obowiązkiem do VAT-u unijnego;
  • w poprzednim roku osiągnęli wartość sprzedaży ponad 150 tys. zł;
  • zamierzają sprzedawać wyroby z metali szlachetnych bądź z udziałem tych metali, towary objęte podatkiem akcyzowym, nieużywane środki transportu, tereny budowlane bądź pod zabudowę przeznaczone;
  • zajmować się będą świadczeniem usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa, oraz usługami jubilerskimi.

Działalność gospodarcza a opłacanie VAT: kiedy warto?

Jeśli prowadzona działalność nie należy do którejś z kategorii podanych powyżej, wówczas należy się zastanowić, czy zgłoszenie się jako podatnik VAT nie będzie korzystne. Warto zgłosić się do opłacania podatku VAT:

Reklama
  • jeśli spodziewamy się w działalności przedsiębiorstwa dużych kosztów z tytułu zakupów materiałów i towarów – wówczas możliwe będzie odliczenie VAT-u. Przy niski kosztach wybór taki nie będzie opłacalny;
  • jeśli w swej działalności będziemy przeprowadzać transakcje z VAT-owcami – podmioty te zwykle preferują dostawców odliczających VAT. Przy sprzedaży dla osób fizycznych bardziej opłaci się nie zgłaszać do VAT-u, gdyż wtedy produkty okazać się mogą bardziej konkurencyjne cenowo;
  • jeśli kupujemy towary z wyższą stawką podatku niż stawka VAT usług świadczonych przez naszą firmę;
  • jeśli będziemy świadczyć głównie na rzecz podmiotów zagranicznych. Wówczas, mimo wystawiania faktur ze stawką 0% lub z adnotacją „np”, wciąż będziemy uprawnieni do odliczenia VAT z faktur kosztowych.
Reklama
Reklama
Reklama