kobieta u lekarza
© Production Perig/Fotolia.com
Styl życia

Badania prenatalne: inwazyjne i nieinwazyjne metody kontroli rozwoju płodu

Badania prenatalne, takie jak USG czy test podwójny, kosztują około 200 złotych. Z kolei za inwazyjne testy zapłaci się więcej, koszt amniopunkcji wynosi około 2 tysięcy złotych. Diagnostyka prenatalna pozwala na rozpoznanie wad genetycznych płodu.

Badania prenatalne, takie jak USG czy test podwójny, kosztują około 200 złotych. Z kolei za inwazyjne testy zapłaci się więcej, koszt amniopunkcji wynosi około 2 tysięcy złotych. Diagnostyka prenatalna pozwala na rozpoznanie wad genetycznych płodu.

Diagnostyka prenatalna u kobiet w ciąży

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży w celu rozpoznania ewentualnych wad wrodzonych i chorób genetycznych płodu w pierwszym trymestrze ciąży. Diagnostyka prenatalna pozwala wykryć takie choroby, jak zespół Downa i hemofilia.

Ile kosztują nieinwazyjne badania prenatalne

Diagnostyka prenatalna nieinwazyjna ma na celu rozpoznanie choroby i stanowi wskazanie do dalszych, inwazyjnych, badań.

 

 • Test podwójny - wykonywany między 11. a 13. tygodniem ciąży. Bada poziom wolnego hormonu beta-hCG oraz białka PAPP-A. Analiza wyników pozwala określić ryzyko zachorowania dziecka na chorobę genetyczną, jak np. zespół Downa i Tourette'a. Cena - około 210 złotych.
 • Test potrójny - wykonywany między 14. a 21. tygodniem ciąży. Wyniki badania dają możliwość wykrycia przepukliny kręgosłupa, bezczaszkowia i przepukliny pępkowej. Cena - około 240 złotych.
 • Test prenatalny PRISCA-5 - wykonywany między 8. a 13. tygodniem ciąży. Przeprowadzany w oparciu o wyniki testu podwójnego i potrójnego, ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych płodu. Cena - około 100 złotych.
 • USG prenatalne - wykonywane między 11. a 14. tygodniem. Badanie pozwala wykryć większość przypadków zespołu Downa lub Pataua oraz aberracje chromosomowe. Cena - około 200 złotych.
 • Test Harmony – wykonywany między 10. a 14. tygodniem ciąży. Ocenia ryzyko wystąpienia trisomii przez analizę DNA krwi matki oraz ryzyko wad genetycznych zależnych od płci np. zespół Klinefeltera. Cena - 2600 złotych.

Inwazyjne badania prenatalne – najważniejsze informacje

 • Biopsja trofoblastu – wykonywana między 9. a 12. tygodniem ciąży. Polega na pobraniu kosmyków z płyty kosmykowej znajdująca się pod powierzchnią płodową w celu wykluczenia wady genetycznej płodu. Cena -około 1500 złotych.
 • Amniopunkcja – wykonywana między 15. a 16. tygodniu ciąży. Poprzez nakłucie jamy macicy pobierany jest płyn owodniowy aby potwierdzić nieprawidłowości wynikające z badania USG. Cena -około 1400 - 2000 złotych.

Kiedy wykonać badania prenatalne

Badania prenatalne przeznaczone są dla wszystkich kobiet w ciąży, ale istnieją określone wskazania do ich wykonania (w szczególności inwazyjnych), są to:

 • matka powyżej 35. roku życia (w tym wieku jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z zespołem Downa),
 • poprzednie dziecko urodziło się z wadami chromosomowymi,
 • jeden z rodziców jest nosicielem aberracji chromosomowej, czyli zaburzeń w strukturze chromosomów,
 • wcześniejsze dziecko urodziło się z mukowiscydozą (choroba oskrzelowo-płucna),
 • występowanie choroby genetycznej w rodzinie, np. achondroplazja (prowadząca do karłowatości),
 • nieprawidłowe wyniki testów przesiewowych w poprzedniej ciąży,
 • wykryta torbiel pęcherzowa podczas badania USG.

Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet

Z bezpłatnych badań prenatalnych można skorzystać dołączając do programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby dołączyć do bezpłatnego projektu trzeba mieć skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę wraz z opisem nieprawidłowości. Do programu bezpłatnych badań prenatalnych może dołączyć kobieta mająca więcej niż 35 lat, a w jej poprzedniej ciąży doszło do aberracji chromosomowej płodu (przyczyna wad genetycznych oraz poronień).

 

kobieta w ciąży oglądająca wynik badania w gabinecie lekarskim
©Syda Productions/Fotolia.com
Styl życia
Badania prenatalne – wady genetyczne i choroby metaboliczne, które mogą wykryć. Wskazania do ich przeprowadzenia
Badania prenatalne zalecane są wszystkim kobietom ciężarnym. Pozwalają na szybkie zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Wykrywają m.in. wady genetyczne dotyczące chromosomów oraz zaburzenia metaboliczne – fenyloketonurię i mukowiscydozę.

Badania prenatalne zalecane są wszystkim kobietom ciężarnym. Pozwalają na szybkie zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Wykrywają m.in. wady genetyczne dotyczące chromosomów oraz zaburzenia metaboliczne – fenyloketonurię i mukowiscydozę. Badania prenatalne wykonywane są w trakcie ciąży. Ich celem jest sprawdzenie, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. W przypadku wykrycia pewnej wady genetycznej lub nieprawidłowości rozwojowej, możliwe jest rozpoczęcie leczenia natychmiastowo bądź bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Badania prenatalne: jakie są wskazania do ich przeprowadzenia? Badania prenatalne przeprowadzane są u kobiet ciężarnych, które chcą upewnić się, że ich dziecko jest zdrowe. Wczesna informacja o ewentualnych wadach rozwojowych pozwala rodzicom przygotować się do zapewnienia dziecku szczególnej opieki. Diagnostyka prenatalna umożliwia również wdrożenie odpowiedniego leczenia jeszcze w trakcie ciąży lub natychmiast po narodzinach dziecka. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca, by badania prenatalne były wykonywane u każdej kobiety ciężarnej bez względu na wiek oraz przebieg wcześniejszych ciąż. Szczególnymi wskazaniami do przeprowadzenia badań są: wiek kobiety ciężarnej powyżej 35. roku życia, rodzinne występowanie wady genetycznej, kobieta ciężarna, która wcześniej urodziła dziecko z określoną chorobą metaboliczną, genetyczną lub wadą ośrodkowego układu nerwowego. Badania prenatalne dzieli się na nieinwazyjne, które wykonywane są zawsze w pierwszej kolejności oraz inwazyjne – wskazane w przypadku, gdy lekarz na podstawie przeprowadzonych badań podejrzewa wystąpienie u dziecka określonej nieprawidłowości genetycznej lub rozwojowej. Jakie wady genetyczne mogą wykryć badania prenatalne? Podstawowym i obowiązkowym badaniem...

Amniopunkcja w ciąży
© Daniel MR/Fotolia.com
Styl życia
Amniopunkcja: badanie prenatalne, które pozwala wykryć wady płodu i ustalić ojcostwo
Amniopunkcja genetyczna polega na pobraniu płynu owodniowego zawierającego komórki płodu. Wyniki amniopunkcji pozwalają zweryfikować podejrzenie chorób genetycznych i wad rozwojowych. Na ich podstawie można także ustalić ojcostwo.

Amniopunkcja genetyczna polega na pobraniu płynu owodniowego zawierającego komórki płodu. Wyniki amniopunkcji pozwalają zweryfikować podejrzenie chorób genetycznych i wad rozwojowych. Na ich podstawie można także ustalić ojcostwo.   Badanie to jest niemal bezbolesne, a dzięki temu, że towarzyszy mu USG, ryzyko skaleczenia płodu lub doprowadzenia do powikłań jest znikome. Kiedy zalecane jest przeprowadzenie amniopunkcji Amniopunkcja jest wskazana w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że u dziecka może występować wada chromosomalna lub rozwojowa.   Czynnikami ryzyka są m.in.: wiek rodzica, u matki powyżej 35., u ojca powyżej 55. roku życia; urodzenie dziecka z chorobą chromosomalną lub osoba z taką wadą w rodzinie matki albo ojca; urodzenie dziecka z wadą układu nerwowego lub chorobą metaboliczną albo osoba z taką wadą w rodzinie; odbiegające od normy wyniki wcześniejszych badań prenatalnych, np. przezierność karkowa większa niż 3 mm albo wysokie stężenie alfa-fetoprotein w surowicy krwi matki; wcześniejsze poronienia lub przypadki obumarcia płodu . Amniopunkcję przeprowadza się także wtedy, kiedy w trakcie ciąży konieczne jest ustalenie ojcostwa. Na czym polega amniopunkcja Amniopunkcję najczęściej wykonuje się między 15. a 17. tygodniem ciąży. Przed badaniem kobieta powinna opróżnić pęcherz moczowy, nie musi jednak być na czczo. Lekarz wykonujący badanie przekłuwa igłą powłoki brzuszne , aby nabrać do strzykawki próbkę płynu owodniowego z komórkami dziecka. Nakłuciu brzucha towarzyszy obraz z USG, dzięki czemu lekarz może wkłuć igłę tak, aby nie naruszyła płodu. Ukłucie nie boli kobiety bardziej niż zwykły zastrzyk albo pobieranie krwi. Pobrane komórki płodu są następnie w laboratorium namnażane i analizowane. Na tej podstawie lekarz może...

Badania w ciąży
© Dmitriy Melnikov/Fotolia.com
Styl życia
Test potrójny w ciąży: badania, interpretacja i sprawdzalność wyników
Test potrójny polega na oznaczeniu poziomu alfa-fetoproteiny (AFP), wolnego estriolu (uE3) i gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Jest wykonywany u kobiet w ciąży - pomaga wykryć m.in.zespół Downa lub zespół Edwardsa.

Test potrójny polega na oznaczeniu poziomu alfa-fetoproteiny (AFP), wolnego estriolu (uE3) i gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Jest wykonywany u kobiet w ciąży - pomaga wykryć m.in.zespół Downa lub zespół Edwardsa.   Test potrójny wykonuje się w drugim trymestrze ciąży. Można go zrobić od 14. do 20. tygodnia. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać – nie ma znaczenia, czy kobieta jest na czczo czy też nie. Badanie polega na pobraniu krwi z żyły łokciowej. Kiedy wykonuje się test potrójny? Test potrójny mogą wykonać kobiety, które nie zdążyły zrobić testu PAPP-A (badania prenatalnego określającego prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka zespołu Edwardsa , zespołu Downa lub zespołu Pateau) między 10. a 14. tygodniem ciąży.   Przeprowadzenie testu jest też zalecane, gdy: w rodzinie pojawiały się już choroby genetyczne, kobieta urodziła wcześniej dziecko z wadą ośrodkowego układu nerwowego (np. wodogłowiem), z wadą genetyczną (np. z zespołem Downa) lub też z chorobą metaboliczną, kobieta ma więcej niż 35 lat. Jak interpretować wyniki testu potrójnego? Wyniki badań prenatalnych nie powinny być analizowane samodzielnie i tylko w oparciu o jeden test . Lekarz bierze pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpływać na rezultat badania.   Test potrójny może świadczyć o ryzyku pojawienia się u dziecka np. rozszczepu kręgosłupa. Przy tej chorobie, a także przy wrodzonym zespole nerczycowym i wytrzewieniu, poziom AFP ( alfa-fetoproteiny) we krwi przyszłej mamy zwiększa się kilkukrotnie. Poziom AFP wzrasta także w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia u dziecka wady cewy nerwowej. Jeśli badanie wskazuje na zespół Downa , AFP i estriol jest wyższy o 30% niż zakłada norma, a stężenie HCG rośnie aż o...

Nasze akcje
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner