kobieta u lekarza
© Production Perig/Fotolia.com
Styl życia

Badania prenatalne: inwazyjne i nieinwazyjne metody kontroli rozwoju płodu

Badania prenatalne, takie jak USG czy test podwójny, kosztują około 200 złotych. Z kolei za inwazyjne testy zapłaci się więcej, koszt amniopunkcji wynosi około 2 tysięcy złotych. Diagnostyka prenatalna pozwala na rozpoznanie wad genetycznych płodu.

Badania prenatalne, takie jak USG czy test podwójny, kosztują około 200 złotych. Z kolei za inwazyjne testy zapłaci się więcej, koszt amniopunkcji wynosi około 2 tysięcy złotych. Diagnostyka prenatalna pozwala na rozpoznanie wad genetycznych płodu.

Diagnostyka prenatalna u kobiet w ciąży

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży w celu rozpoznania ewentualnych wad wrodzonych i chorób genetycznych płodu w pierwszym trymestrze ciąży. Diagnostyka prenatalna pozwala wykryć takie choroby, jak zespół Downa i hemofilia.

Ile kosztują nieinwazyjne badania prenatalne

Diagnostyka prenatalna nieinwazyjna ma na celu rozpoznanie choroby i stanowi wskazanie do dalszych, inwazyjnych, badań.

 

 • Test podwójny - wykonywany między 11. a 13. tygodniem ciąży. Bada poziom wolnego hormonu beta-hCG oraz białka PAPP-A. Analiza wyników pozwala określić ryzyko zachorowania dziecka na chorobę genetyczną, jak np. zespół Downa i Tourette'a. Cena - około 210 złotych.
 • Test potrójny - wykonywany między 14. a 21. tygodniem ciąży. Wyniki badania dają możliwość wykrycia przepukliny kręgosłupa, bezczaszkowia i przepukliny pępkowej. Cena - około 240 złotych.
 • Test prenatalny PRISCA-5 - wykonywany między 8. a 13. tygodniem ciąży. Przeprowadzany w oparciu o wyniki testu podwójnego i potrójnego, ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych płodu. Cena - około 100 złotych.
 • USG prenatalne - wykonywane między 11. a 14. tygodniem. Badanie pozwala wykryć większość przypadków zespołu Downa lub Pataua oraz aberracje chromosomowe. Cena - około 200 złotych.
 • Test Harmony – wykonywany między 10. a 14. tygodniem ciąży. Ocenia ryzyko wystąpienia trisomii przez analizę DNA krwi matki oraz ryzyko wad genetycznych zależnych od płci np. zespół Klinefeltera. Cena - 2600 złotych.

Inwazyjne badania prenatalne – najważniejsze informacje

 • Biopsja trofoblastu – wykonywana między 9. a 12. tygodniem ciąży. Polega na pobraniu kosmyków z płyty kosmykowej znajdująca się pod powierzchnią płodową w celu wykluczenia wady genetycznej płodu. Cena -około 1500 złotych.
 • Amniopunkcja – wykonywana między 15. a 16. tygodniu ciąży. Poprzez nakłucie jamy macicy pobierany jest płyn owodniowy aby potwierdzić nieprawidłowości wynikające z badania USG. Cena -około 1400 - 2000 złotych.

Kiedy wykonać badania prenatalne

Badania prenatalne przeznaczone są dla wszystkich kobiet w ciąży, ale istnieją określone wskazania do ich wykonania (w szczególności inwazyjnych), są to:

 • matka powyżej 35. roku życia (w tym wieku jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z zespołem Downa),
 • poprzednie dziecko urodziło się z wadami chromosomowymi,
 • jeden z rodziców jest nosicielem aberracji chromosomowej, czyli zaburzeń w strukturze chromosomów,
 • wcześniejsze dziecko urodziło się z mukowiscydozą (choroba oskrzelowo-płucna),
 • występowanie choroby genetycznej w rodzinie, np. achondroplazja (prowadząca do karłowatości),
 • nieprawidłowe wyniki testów przesiewowych w poprzedniej ciąży,
 • wykryta torbiel pęcherzowa podczas badania USG.

Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet

Z bezpłatnych badań prenatalnych można skorzystać dołączając do programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby dołączyć do bezpłatnego projektu trzeba mieć skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę wraz z opisem nieprawidłowości. Do programu bezpłatnych badań prenatalnych może dołączyć kobieta mająca więcej niż 35 lat, a w jej poprzedniej ciąży doszło do aberracji chromosomowej płodu (przyczyna wad genetycznych oraz poronień).

 

kobieta w ciąży oglądająca wynik badania w gabinecie lekarskim
©Syda Productions/Fotolia.com
Styl życia
Badania prenatalne – wady genetyczne i choroby metaboliczne, które mogą wykryć. Wskazania do ich przeprowadzenia
Badania prenatalne zalecane są wszystkim kobietom ciężarnym. Pozwalają na szybkie zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Wykrywają m.in. wady genetyczne dotyczące chromosomów oraz zaburzenia metaboliczne – fenyloketonurię i mukowiscydozę.

Badania prenatalne zalecane są wszystkim kobietom ciężarnym. Pozwalają na szybkie zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Wykrywają m.in. wady genetyczne dotyczące chromosomów oraz zaburzenia metaboliczne – fenyloketonurię i mukowiscydozę. Badania prenatalne wykonywane są w trakcie ciąży. Ich celem jest sprawdzenie, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. W przypadku wykrycia pewnej wady genetycznej lub nieprawidłowości rozwojowej, możliwe jest rozpoczęcie leczenia natychmiastowo bądź bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Badania prenatalne: jakie są wskazania do ich przeprowadzenia? Badania prenatalne przeprowadzane są u kobiet ciężarnych, które chcą upewnić się, że ich dziecko jest zdrowe. Wczesna informacja o ewentualnych wadach rozwojowych pozwala rodzicom przygotować się do zapewnienia dziecku szczególnej opieki. Diagnostyka prenatalna umożliwia również wdrożenie odpowiedniego leczenia jeszcze w trakcie ciąży lub natychmiast po narodzinach dziecka. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca, by badania prenatalne były wykonywane u każdej kobiety ciężarnej bez względu na wiek oraz przebieg wcześniejszych ciąż. Szczególnymi wskazaniami do przeprowadzenia badań są: wiek kobiety ciężarnej powyżej 35. roku życia, rodzinne występowanie wady genetycznej, kobieta ciężarna, która wcześniej urodziła dziecko z określoną chorobą metaboliczną, genetyczną lub wadą ośrodkowego układu nerwowego. Badania prenatalne dzieli się na nieinwazyjne, które wykonywane są zawsze w pierwszej kolejności oraz inwazyjne – wskazane w przypadku, gdy lekarz na podstawie przeprowadzonych badań podejrzewa wystąpienie u dziecka określonej nieprawidłowości genetycznej lub rozwojowej. Jakie wady genetyczne mogą wykryć badania prenatalne? Podstawowym i obowiązkowym badaniem...

Amniopunkcja w ciąży
© Daniel MR/Fotolia.com
Styl życia
Amniopunkcja: badanie prenatalne, które pozwala wykryć wady płodu i ustalić ojcostwo
Amniopunkcja genetyczna polega na pobraniu płynu owodniowego zawierającego komórki płodu. Wyniki amniopunkcji pozwalają zweryfikować podejrzenie chorób genetycznych i wad rozwojowych. Na ich podstawie można także ustalić ojcostwo.

Amniopunkcja genetyczna polega na pobraniu płynu owodniowego zawierającego komórki płodu. Wyniki amniopunkcji pozwalają zweryfikować podejrzenie chorób genetycznych i wad rozwojowych. Na ich podstawie można także ustalić ojcostwo.   Badanie to jest niemal bezbolesne, a dzięki temu, że towarzyszy mu USG, ryzyko skaleczenia płodu lub doprowadzenia do powikłań jest znikome. Kiedy zalecane jest przeprowadzenie amniopunkcji Amniopunkcja jest wskazana w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że u dziecka może występować wada chromosomalna lub rozwojowa.   Czynnikami ryzyka są m.in.: wiek rodzica, u matki powyżej 35., u ojca powyżej 55. roku życia; urodzenie dziecka z chorobą chromosomalną lub osoba z taką wadą w rodzinie matki albo ojca; urodzenie dziecka z wadą układu nerwowego lub chorobą metaboliczną albo osoba z taką wadą w rodzinie; odbiegające od normy wyniki wcześniejszych badań prenatalnych, np. przezierność karkowa większa niż 3 mm albo wysokie stężenie alfa-fetoprotein w surowicy krwi matki; wcześniejsze poronienia lub przypadki obumarcia płodu . Amniopunkcję przeprowadza się także wtedy, kiedy w trakcie ciąży konieczne jest ustalenie ojcostwa. Na czym polega amniopunkcja Amniopunkcję najczęściej wykonuje się między 15. a 17. tygodniem ciąży. Przed badaniem kobieta powinna opróżnić pęcherz moczowy, nie musi jednak być na czczo. Lekarz wykonujący badanie przekłuwa igłą powłoki brzuszne , aby nabrać do strzykawki próbkę płynu owodniowego z komórkami dziecka. Nakłuciu brzucha towarzyszy obraz z USG, dzięki czemu lekarz może wkłuć igłę tak, aby nie naruszyła płodu. Ukłucie nie boli kobiety bardziej niż zwykły zastrzyk albo pobieranie krwi. Pobrane komórki płodu są następnie w laboratorium namnażane i analizowane. Na tej podstawie lekarz może...

Badania w ciąży
© Dmitriy Melnikov/Fotolia.com
Styl życia
Test potrójny w ciąży: badania, interpretacja i sprawdzalność wyników
Test potrójny polega na oznaczeniu poziomu alfa-fetoproteiny (AFP), wolnego estriolu (uE3) i gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Jest wykonywany u kobiet w ciąży - pomaga wykryć m.in.zespół Downa lub zespół Edwardsa.

Test potrójny polega na oznaczeniu poziomu alfa-fetoproteiny (AFP), wolnego estriolu (uE3) i gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Jest wykonywany u kobiet w ciąży - pomaga wykryć m.in.zespół Downa lub zespół Edwardsa.   Test potrójny wykonuje się w drugim trymestrze ciąży. Można go zrobić od 14. do 20. tygodnia. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać – nie ma znaczenia, czy kobieta jest na czczo czy też nie. Badanie polega na pobraniu krwi z żyły łokciowej. Kiedy wykonuje się test potrójny? Test potrójny mogą wykonać kobiety, które nie zdążyły zrobić testu PAPP-A (badania prenatalnego określającego prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka zespołu Edwardsa , zespołu Downa lub zespołu Pateau) między 10. a 14. tygodniem ciąży.   Przeprowadzenie testu jest też zalecane, gdy: w rodzinie pojawiały się już choroby genetyczne, kobieta urodziła wcześniej dziecko z wadą ośrodkowego układu nerwowego (np. wodogłowiem), z wadą genetyczną (np. z zespołem Downa) lub też z chorobą metaboliczną, kobieta ma więcej niż 35 lat. Jak interpretować wyniki testu potrójnego? Wyniki badań prenatalnych nie powinny być analizowane samodzielnie i tylko w oparciu o jeden test . Lekarz bierze pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpływać na rezultat badania.   Test potrójny może świadczyć o ryzyku pojawienia się u dziecka np. rozszczepu kręgosłupa. Przy tej chorobie, a także przy wrodzonym zespole nerczycowym i wytrzewieniu, poziom AFP ( alfa-fetoproteiny) we krwi przyszłej mamy zwiększa się kilkukrotnie. Poziom AFP wzrasta także w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia u dziecka wady cewy nerwowej. Jeśli badanie wskazuje na zespół Downa , AFP i estriol jest wyższy o 30% niż zakłada norma, a stężenie HCG rośnie aż o...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak