Angina paciorkowcowa może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej obserwuje się ją u dzieci w wieku szkolnym oraz u nastolatków. Zakażenie chorobą szerzy się drogą kropelkową, a jego źródłem są zwykle osoby chore (zdecydowanie rzadziej nosiciele). W naszym klimacie najczęściej zachorowania odnotowuje się późną jesienią, zimą i wiosną.

Reklama

Objawy anginy

Objawy anginy można zaobserwować od 2 do 5 dni po kontakcie z osobą chorą. Zakaźność schorzenia jest najwyższa w ostrym stadium infekcji, a później w ciągu kilku tygodni stopniowo się zmniejsza.

To początek choroby daje najostrzejsze objawy, do których należą:

  • ból gardła, wysoka gorączka, dreszcze, nudności wymioty;
  • zaczerwienione gardło, rozpulchnione migdałki podniebienne, obecność czopów ropnych;
  • powiększone węzły chłonne podżuchwowe.

Leczenie anginy paciorkowcowej

Leczenie anginy paciorkowcowej nie powinno być bagatelizowane, gdyż choroba może prowadzić do nieprzyjemnych powikłań. Właściwe leczenie polega w głównej mierze na zastosowaniu antybiotyku – szczególnie polecana jest penicylina. Jest ona antybiotykiem, który w przypadku anginy jest wyjątkowo skuteczny ze względu na to, że nie ma paciorkowców odpornych na penicylinę. Inne antybiotyki bywają podawane w przypadku anginy tylko wtedy, gdy stwierdzone jest uczulenie na penicylinę.

Zwykle choroba trwa krótko, objawy anginy paciorkowcowej ustępują po około 5 dniach, a okres choroby skraca przyjmowanie antybiotyków. Bardzo często zdarza się, że po ustąpieniu objawów przerywa się kurację antybiotykową. Jest to ogromny błąd, bo to ona w głównej mierze zapobiega wystąpieniu powikłań. Lek należy bezwzględnie stosować według zaleceń lekarza (zwykle przez 10 dni).

Zobacz także

Powikłania po anginie

Powikłania po anginie paciorkowcowej można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są powikłania ropne, do których zaliczamy:

  • ropień okołomigdałkowy,
  • zapalenie ucha środkowego,
  • zapalenie zatok.

Do powikłań o charakterze nieropnym można zaliczyć:

  • gorączkę reumatyczną,
  • ostre kłębuszkowe zapalenie nerek.

W przypadku wyjątkowo słabej odporności, powikłaniem po anginie paciorkowcowej może być także sepsa.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama