Kamica nerkowa

Kamica nerkowa jest chorobą układu moczowego. Istotą schorzenia jest obecność w drogach moczowych kamieni, czyli nierozpuszczalnych złogów. Tworzą się one na skutek wytrącania substancji chemicznych, które występują w organizmie w nadmiarze i nie mogą być wydalone wraz z moczem.
Advertisement MPU index