Grupa osób na spotkaniu
Image by LifetimeStock.com

Metody resocjalizacji – jak wrócić do społeczeństwa?

Grupa osób na spotkaniu
Image by LifetimeStock.com

Resocjalizacją nazywamy proces modyfikacji osobowości danej osoby, by jak najlepiej przystosować ją do życia w danej społeczności. Jest to kształtowanie systemu wartości i norm społecznych, których nie przyswoiła w dzieciństwie i młodości.

W Polsce najczęściej stosowane są trzy rodzaje metod resocjalizacji:

  • mediacja,
  • metoda multimodalna,
  • praca socjalna w środowisku zamkniętym.

Mediacja jako metoda resocjalizacji

Mediacja jest próbą doprowadzenia przy użyciu negocjacji do ugodowego rozwiązania konfliktu karnego. Negocjacjom zawsze powinien towarzyszyć mediator, czyli osoba neutralna wobec stron konfliktu oraz samego tematu. Jego zadaniem jest wspieranie przebiegu rozmów, łagodzenie powstających napięć i pomocy w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje obie strony. Mediator nie może reprezentować interesów ani sprawcy, ani osoby pokrzywdzonej. Priorytetem tej metody jest zapewnienie osobom poszkodowanym szansy na uzyskanie rekompensaty ze strony sprawcy.

 

W procesie mediacji obowiązuje kilka zasad: zasada dobrowolności udziału w mediacji, otwartości, życzliwości, równości stron, akceptacji mediatora i bezstronności mediatora. Nie można nikogo zmusić do mediacji – jeśli jedna ze stron nie wyraża chęci uczestniczenia w procesie, nie należy go kontynuować wbrew woli.

Metoda multimodalna jako metoda resocjalizacji

Terapia multimodalna Frankena i Van Stolka jest przede wszystkim skierowana do sprawców przestępstw na tle seksualnym. To połączenie podejść poznawczo-behawioralnego, psychoedukacyjnego i psychodynamicznego. Składa się z pięciu etapów:

  • dokładne zgromadzenie danych,
  • analiza sytuacji, w jakiej doszło do przestępstwa,
  • przejawienie przez sprawcy poczucia winy, a co za tym idzie – wzięcie odpowiedzialności za czyn,
  • zrozumienie przez sprawcę swojego zachowania,
  • uświadomienie przez sprawcę, jakie są czynniki ryzyka popełnienia przestępstwa.

Ogólnym celem terapii jest nauczenie się innych reakcji, wynikających z różnych sytuacji, na odpowiedniejsze i adekwatniejsze. Model bazuje na możliwości zmiany samego siebie w wyniku dostrzeżenia swoich błędów.

Praca socjalna jako metoda resocjalizacji

Ostatnim sposobem jest praca socjalna, która obejmuje zarówno pomoc społeczną, jak i pracę z osobami, które mają problemy z prawem. Jest to swojego rodzaju wspomaganie w funkcjonowaniu społecznym, które ma pomóc w powrocie do społeczeństwa. 

Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30