Dwoje, zakochanych ludzi
Image by LifetimeStock.com

Dopasowanie to nie cechy nabyte, lecz wspólna praca

Dwoje, zakochanych ludzi
Image by LifetimeStock.com

Dopasowanie w związku to nieustanne negocjacje, które kończą się porozumieniem satysfakcjonującym w równej mierze obie strony. Dopasowanie wymaga zainwestowania czasu, co owocuje wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.

Dopasowanie w związku a podobne zainteresowania, nawyki i cechy charakteru

Upodobanie do jazdy na rowerze, wieczornego picia kawy czy chodzenia do teatru nie zagwarantują udanego związku. Dopasowanie w związku nie opiera się bowiem na podobnych zainteresowaniach czy przyzwyczajeniach, lecz na trwałych fundamentach. Tymi są przede wszystkim pogląd na założenie rodziny, wychowanie dzieci i stosunek do pieniędzy. Wspólne hobby może jedynie być jedną z metod zapobiegania rutynie, jednak bez solidnych podstaw o dopasowaniu w związku nie może być mowy. Wysokie umiejętności interpersonalne z powodzeniem wypełnią także lukę spowodowaną odmiennym charakterem – nawet dwoje ludzi o zupełnie innym usposobieniu i hobby może stworzyć bardzo udany związek.

Dopasowanie partnerów a inteligencja

Aby uniknąć intelektualnego rozczarowania, warto szukać partnera o zbliżonym ilorazie inteligencji. Jeżeli między partnerami będzie duża dysproporcja, istnieje wysokie ryzyko, że obie strony będą nieszczęśliwe – jedna strona będzie wymagała rozwoju, druga uzna te roszczenia za bezpodstawne i pozbawione sensu.

Dopasowanie partnerów to czas na wzajemne poznawanie się

Niezwykle ważne jest okazywanie drugiej osobie uwagi, na każdym etapie związku. Należy obdarzać szacunkiem partnera, znaleźć czas, by go wysłuchać. Wzajemne zaangażowanie sprawia, że ludzie mają do siebie zaufanie, co stanowi dla wielu osób wartość bezcenną.

Dopasowanie a samorealizacja

Prawdziwy związek to nie więzienie. Bycie razem nie oznacza całkowitej rezygnacji z własnego życia na rzecz drugiej osoby. Osoby, które są zadowolone z pełnionej roli społecznej, są bardziej zadowolone także z życia osobistego. Jeżeli druga strona wymusza na partnerze np. rezygnację z pracy zawodowej czy wyrzeczenie się hobby, to nie jest to na pewno zdrowa relacja. W byciu razem każda osoba powinna mieć jednocześnie cząstkę świata zarezerwowaną tylko dla siebie – to pozwala nabrać dystansu i docenić partnera.

 

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47