Kobieta i mężczyzna
©sylv1rob1/Fotolia
Styl życia

Czym różni się zrzeczenie się spadku od jego odrzucenia?

Zrzeczenie się spadku to umowa między przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą, polegająca na wyłączeniu tego pierwszego od dziedziczenia. Następuje za życia spadkodawcy. Odrzucenie spadku następuje zaś po śmierci spadkodawcy i nie wyłącza od dziedziczenia dzieci i wnuków spadkobiercy, który spadek odrzucił, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy doszło do zrzeczenia się dziedziczenia przez tę osobę.

Zrzeczenie się spadku to umowa między przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą, polegająca na wyłączeniu tego pierwszego od dziedziczenia. Następuje za życia spadkodawcy. Odrzucenie spadku następuje zaś po śmierci spadkodawcy i nie wyłącza od dziedziczenia dzieci i wnuków spadkobiercy, który spadek odrzucił, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy doszło do zrzeczenia się dziedziczenia przez tę osobę.

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się spadku, czyli zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, którą zawiera się w formie aktu notarialnego. Zawiera ją spadkodawca ustawowy ze swoim przyszłym spadkobiercą, a polega na tym, iż ten drugi po prostu zrzeka się bycia w przyszłości jego spadkobiercą.

 

Jest to rozwiązanie, które zwykle wybiera się wówczas, gdy spadkodawca jeszcze za życia darował jednemu ze swoich spadkobierców ustawowych znaczną część swojego majątku. Służyć ma temu, aby ta osoba nie weszła po jego śmierci w konflikt z pozostałymi spadkobiercami, roszczących sobie prawa do pozostałej części tego majątku.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje zstępnych zrzekającego się, czyli dzieci, wnuki i prawnuki. Nawet więc, jeśli osoba, która zrzekła się przyjęcia spadku umrze przed osobą, po której spadku się zrzekła, to dziedziczyć i tak będą jego pozostali spadkobiercy. Dzieci i wnuki osoby, która się zrzekła dziedziczenia, dziedziczyć będą tę część majątku, która została wcześniej nabyta przez tę osobę w drodze na przykład darowizny będącej powodem zawarcia takiej umowy u notariusza.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest natomiast czynnością, której dokonuje się już po śmierci spadkodawcy. Polega na tym, że spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tym, że należy mu się spadek, czyli zwykle od śmierci spadkodawcy, przed sądem lub notariuszem oświadcza, że nie chce brać udziału w przejęciu spadku. Dotyczy to zarówno majątku, jak i ewentualnych długów spadkowych.

 

Jest to jeden z trzech sposobów, w jaki może zachować się spadkobierca:

  1. 1.  proste przyjęcie spadku, czyli wraz ze wszystkimi długami, oraz
  2. 2. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości długów spadkowych, które w aktualnym stanie prawnym stało się zasadą
  3. 3.  zrzeczenie się spadku w ogóle.

Osoba, która odrzuciła spadek, traktowana jest tak, jakby nie dożyła przyjęcia spadku. Do jego przyjęcia powołane więc będą osoby, które według ustawy są następne „w kolejce” do dziedziczenia, a więc również dzieci czy wnuki osoby, która spadek odrzuciła. Te osoby również mogą spadek odrzucić.

pióro leży na stole
©mimon/fotolia
Styl życia
Podatek od nabycia spadku
Wysokość podatku od spadku, regulowana ustawą o podatku od spadków i darowizn, zależy od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych oraz wartości spadku. Osoby najbliższe są zwolnione z podatku, jeśli został spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do US.

Wysokość podatku od spadku, regulowana ustawą o podatku od spadków i darowizn, zależy od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych oraz wartości spadku. Osoby najbliższe są zwolnione z podatku, jeśli został spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do US. Nabycie spadku: jaki podatek trzeba zapłacić? W razie nabycia spadku po zmarłej osobie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadku należy uiścić w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia spadku. Opłaca się go w terminie 14 dni od otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku. Podatek od spadku: grupa podatkowa a wysokość podatku Podatek od spadku należy uiścić, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku spadkowego. Wysokość podatku od spadku zależy od tego, kim był spadkobierca dla osoby zmarłej. Osoby należące do najbliższej rodziny, a więc małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym mogą uzyskać całkowite zwolnienie od zapłaty podatku, jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do urzędu skarbowego . Nie dotyczy to jednak tzw. starych spadków, czyli otwartych przed 1 stycznia 2007 roku. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.   W sytuacji więc, jeśli osoba umarła przed tą datą, zwolnienie z zapłaty podatku dotyczy kwot, które przekraczają wartość zwolnioną z jego zapłaty. Od nadwyżki należy opłacić podatek.   Kwoty wolne od podatku są różne dla poszczególnych grup podatkowych: 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 7 276 zł – dla II grupy podatkowej, 4 902 zł – dla III grupy podatkowej. Do pierwszej grupy podatkowej, oprócz osób zaliczanych do osób najbliższych, które...

Skrzynia ze skarbami
Pixabay/Pezibear/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Kiedy można wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku?
Stwierdzenie nabycia spadku to ustalenie, którym osobom przysługuje spadek po zmarłym, i określenie wartości poszczególnych części spadku przysługujących poszczególnym spadkobiercom. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby.

Stwierdzenie nabycia spadku to ustalenie, którym osobom przysługuje spadek po zmarłym, i określenie wartości poszczególnych części spadku przysługujących poszczególnym spadkobiercom. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby.   Żeby możliwe było wszczęcie postępowania, do sądu powinien zostać skierowany wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Może go złożyć każdy, kto ma interes w tej sprawie. Wniosek powinien zostać skierowany do tego sądu rejonowego, w którego okręgu znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania (nie zameldowania) spadkobiercy. Jeśli nie da się ustalić miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy, wniosek powinien zostać złożony w sądzie w miejscu, w którym znajduje się spadek bądź jego część. Opłata sądowa za złożenie takiego wniosku wynosi 50 zł.   Choć stwierdzenie nabycia spadku  może nastąpić dopiero 6 miesięcy po śmierci spadkobiercy, wniosek może zostać złożony w sądzie przed upływem tego czasu.

Kalkulator i euro
Pixabay/WerbeFabrik/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Podatek od spadku – kiedy nie trzeba go płacić?
Podatek od spadku obowiązuje tylko tych spadkobierców, którzy otrzymali w spadku dobra o wartości przekraczającej próg podatkowy. Najbliższe osoby spadkodawcy nawet po przekroczeniu tego progu nie muszą płacić podatku, o ile zgłoszą spadek do urzędu skarbowego.

Podatek od spadku obowiązuje tylko tych spadkobierców, którzy otrzymali w spadku dobra o wartości przekraczającej próg podatkowy. Najbliższe osoby spadkodawcy nawet po przekroczeniu tego progu nie muszą płacić podatku, o ile zgłoszą spadek do urzędu skarbowego. Czy najbliższa rodzina musi płacić podatek od otrzymanego spadku? Zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn” niektórzy przedstawiciele pierwszej grupy podatkowej, czyli małżonek, zstępni (np. dzieci i wnuki), wstępni (np. rodzice i dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha, mogą być zwolnieni z obowiązku zapłacenia podatku. Nie dotyczy to innych osób zaliczanych do tej grupy: teściów, synowej i zięcia ani przedstawicieli II i III grupy podatkowej.   Jeśli wartość spadku przewyższa kwotę wolną od podatku dla pierwszej grupy podatkowej, czyli 9 637 zł, muszą oni jednak w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Nabycie spadku każdy ze spadkobierców zgłasza za pomocą formularza SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych).   Jeżeli o tym, że otrzymali spadek, dowiedzieli się po upływie 6 miesięcy, powinni zgłosić nabycie spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym otrzymali tę informację. Obowiązek zgłoszenia nie występuje wtedy, kiedy nabycie spadku nastąpiło na podstawie aktu notarialnego.   Jeśli w tym czasie nabycie spadku nie zostanie zgłoszone urzędowi skarbowemu, spadkobiercy będą musieli zapłacić podatek od spadku według zasad obowiązujących pozostałych spadkobierców należących do pierwszej grupy podatkowej. Spadek o jakiej wartości nie podlega opodatkowaniu? Kwota wolna od podatku, powyżej której spadek podlega opodatkowaniu, różni się w...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner