podpisane probówki
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Morfologia krwi – pomiar MCH

podpisane probówki
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

MCH (z ang. mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin) jest to wskaźnik, który służy pomiarowi średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej.

 

Średnią masę hemoglobiny w krwince czerwonej oblicza się z Hgb (hemoglobiny) podzielonej przez RCB (wskaźnik czerwonych krwinek), czyli MCH = Hgb/RBC.

 

Wskaźniki krwinek czerwonych (RBC – ang. red blood cell) są częścią badania krwi zwanego morfologią krwi. Badanie morfologiczne wykorzystywane jest do pomiaru ogólnego stanu zdrowia. Dzięki niemu dowiadujemy się o ilości i cechach fizycznych różnych typów komórek krwi.

MCH – norma, objawy niedoboru i nadmiaru

MCH – czyli średnia masa hemoglobiny w erytrocycie, Prawidłowa wartość wskaźników krwinek czerwonych to: MCH: 27-31 pg pikogramów/komórkę. Norma MCH, charakteryzuje się prawidłową barwą krwinek czerwonych. Określane są one wtedy jako normobarwliwe. Jednak osoba o normobarliwych krwinkach nadal może cierpieć na niedokrwistość, jeśli występuje u niej zbyt niski poziom czerwonych krwinek, lub gdy wskaźniki RBC są nieprawidłowe. Jest to niedokrwistość normobarwliwa.

 

Podwyższony wskaźnik MCH jest typowy dla sferocytozy wrodzonej. Wysokie wyniki MCH, powodują, że krwinki czerwone określane są jako nadbarwliwe. Czerwone ciałka krwi odznaczają się wtedy intensywniejszą barwą. Choroba, która powoduje taki stan, to niedokrwistośc nadbarwliwa.

 

Niski poziom MCH oznacza, że krwinki czerwone są niedobarwliwe. Maja one wówczas mniej intensywne zabarwienie - niedokrwistość niedobarwliwa. Ponadto mniejsze stężenie MCH świadczy o niedokrwistości z niedoboru żelaza, talasemii oraz zaburzeniach utylizacji żelaza.

W jaki sposób wykonywana jest morfologia krwi – przebieg badania

Morfologia krwi to badanie nie wymagające specjalnych przygotowań. Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci krew może zostać pobrana z palca (u niemowląt z pięty). Osoba wykonująca badanie oczyści miejsce wkłucia środkiem antyseptycznym. Po pobraniu miejsce to zostanie zaklejone plastrem. Krew pobierana z zagłębienia łokciowego jest przede wszystkim u dorosłych, fachowo nazywane jest to nakłuciem żyły. Wówczas oprócz zdezynfekowania miejsca wkłucia, nakładana jest na górną część ramienia opaska uciskająca, aby doprowadzić do nabrzmienia żyły. Igła jest delikatnie wkłuwana w żyłę i krew zaczyna spływać do probówki. Po jej napełnieniu osoba wykonująca badanie zdejmuje opaskę uciskową, a miejsce pobrania zakleja plastrem. Zazwyczaj wkłuciu towarzyszy lekki ból, a potem delikatne pulsowanie.

 

Do badania MCH nie trzeba być na czczo, nie jest istotna też pora dnia w jakiej wykonujemy badanie. Morfologia krwi – cena badania wykonywanego prywatnie wynosi 12-20 zł.

 

Przeładuj

Poznali się na planie "BrzydUli", do dziś są bardzo szczęśliwą parą! Kim jest o 20 lat starszy partner Julii Kamińskiej?

zobacz 01:27