Stalking to nie tylko groźby, obelgi i śledzenie ofiary w miejscu zamieszkania czy pracy. To także składanie niewygodnych propozycji oraz wręczanie wulgarnych lub drogich prezentów, których osoba poszkodowana nie oczekuje. W obliczu zagrożenia należy zgłosić takie zdarzenia policji.

Reklama

Czym jest stalking?

Stalking od 6 czerwca 2011 roku jest przestępstwem, za popełnienie którego grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Mówi o tym artykuł 191 Kodeksu karnego. Jeżeli osoba prześladowana podejmie próbę samobójczą, wówczas stalkerowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nazwa wzięła się od angielskiego słowa „stalker”, które oznacza osobę śledzącą, skradającą się.

Stalkingiem nazywa się próby fizycznego lub wirtualnego zbliżenia się do osoby, która nie wyraża ku temu woli. Przejawem stalkingu jest natrętne komunikowanie się, groźby, nachodzenie osób bliskich, a także składanie propozycji i deklaracji niepożądanych przez osobę prześladowaną. Nawet dawanie niechcianych prezentów (wulgarnych, drogich) przez byłego partnera może zostać uznane za prześladowanie. Stalker długotrwale śledzi podmiot swojego zainteresowania, obserwuje miejsce jego zamieszkania lub pracy, przy czym wykonuje zdjęcia.

Aby nękanie zostało uznane za stalking, musi budzić potwierdzone przez konkretne sytuacje, zagrożenie, obawę o bezpieczeństwo albo w dużym stopniu naruszać prywatność. Stalkerzy w swojej działalności korzystają z narzędzi internetowych, wysyłają maile, wykonują połączenia telefoniczne w nocy i ślą SMS-y. Ponadto za stalking uznaje się podszywanie się w internecie pod inne osoby w czasie prowadzenia korespondencji.

Jak bronić się przed stalkingiem?

Ściganie stalkera przez policję podejmuje się na wniosek poszkodowanej osoby. Aby złożyć taki wniosek należy zebrać dowody obciążające prześladowcę. Należą do nich: wiadomości telefoniczne, maile, listy, a także zdjęcia wraz z datami ich otrzymania. Przyda się również dokumentacja medyczna.

Jeśli osoba znajduje się w sytuacji zagrożenia, powinna bezzwłocznie poszukać bezpiecznego miejsca. Może to być posterunek policji, straży pożarnej, dom bliskiej osoby albo miejsce publiczne. Jeżeli nie ma możliwości przemieszczenia się, należy zadzwonić na numer alarmowy 112. W związku z tym warto cały czas nosić przy sobie naładowany telefon, by móc zadzwonić po pomoc.

Jeżeli działania stalkera uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, można postarać się o uzyskanie zakazu zbliżania się takiej osoby. Informacji o tym, jak uzyskać taki zakaz, udziela policja lub adwokat.

Zobacz także

Należy powiadomić otoczenie o problemie: rodzinę i przyjaciół, sąsiadów i pracodawcę. Dom i inne dobra materialne warto zabezpieczyć: założyć alarm, zamki i czujniki ruchu.

Można też rozważyć zmianę numeru telefonu lub adresu skrzynki mailowej. Jednakże ze względu na konieczność zbierania dowodów, warto pozostawić dotychczasowy numer aktywny. W przypadku cyberstalkingu blokuje się nadawcę niechcianych maili.

Odradza się ujawniania w mediach społecznościowych szczegółów dotyczących życia, które stalker mógłby wykorzystać do zlokalizowania ofiary, to znaczy adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki.

Reklama

Ofiara nękania może ubiegać się o pieniężne zadośćuczynienie.

Reklama
Reklama
Reklama