Mężczyzna stoi w cieniu
Pixabay/Unsplash/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Metody ochrony przed stalkerem

Stalking to nie tylko groźby, obelgi i śledzenie ofiary w miejscu zamieszkania czy pracy. To także składanie niewygodnych propozycji oraz wręczanie wulgarnych lub drogich prezentów, których osoba poszkodowana nie oczekuje. W obliczu zagrożenia należy zgłosić takie zdarzenia policji.

Stalking to nie tylko groźby, obelgi i śledzenie ofiary w miejscu zamieszkania czy pracy. To także składanie niewygodnych propozycji oraz wręczanie wulgarnych lub drogich prezentów, których osoba poszkodowana nie oczekuje. W obliczu zagrożenia należy zgłosić takie zdarzenia policji.

Czym jest stalking?

Stalking od 6 czerwca 2011 roku jest przestępstwem, za popełnienie którego grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Mówi o tym artykuł 191 Kodeksu karnego. Jeżeli osoba prześladowana podejmie próbę samobójczą, wówczas stalkerowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nazwa wzięła się od angielskiego słowa „stalker”, które oznacza osobę śledzącą, skradającą się.

 

Kasia gotuje z Polki.pl: sałatka z kaszą gryczaną

Stalkingiem nazywa się próby fizycznego lub wirtualnego zbliżenia się do osoby, która nie wyraża ku temu woli. Przejawem stalkingu jest natrętne komunikowanie się, groźby, nachodzenie osób bliskich, a także składanie propozycji i deklaracji niepożądanych przez osobę prześladowaną. Nawet dawanie niechcianych prezentów (wulgarnych, drogich) przez byłego partnera może zostać uznane za prześladowanie. Stalker długotrwale śledzi podmiot swojego zainteresowania, obserwuje miejsce jego zamieszkania lub pracy, przy czym wykonuje zdjęcia.

 

Aby nękanie zostało uznane za stalking, musi budzić potwierdzone przez konkretne sytuacje, zagrożenie, obawę o bezpieczeństwo albo w dużym stopniu naruszać prywatność. Stalkerzy w swojej działalności korzystają z narzędzi internetowych, wysyłają maile, wykonują połączenia telefoniczne w nocy i ślą SMS-y. Ponadto za stalking uznaje się podszywanie się w internecie pod inne osoby w czasie prowadzenia korespondencji.

Jak bronić się przed stalkingiem?

Ściganie stalkera przez policję podejmuje się na wniosek poszkodowanej osoby. Aby złożyć taki wniosek należy zebrać dowody obciążające prześladowcę. Należą do nich: wiadomości telefoniczne, maile, listy, a także zdjęcia wraz z datami ich otrzymania. Przyda się również dokumentacja medyczna.

 

Jeśli osoba znajduje się w sytuacji zagrożenia, powinna bezzwłocznie poszukać bezpiecznego miejsca. Może to być posterunek policji, straży pożarnej, dom bliskiej osoby albo miejsce publiczne. Jeżeli nie ma możliwości przemieszczenia się, należy zadzwonić na numer alarmowy 112. W związku z tym warto cały czas nosić przy sobie naładowany telefon, by móc zadzwonić po pomoc.

 

Jeżeli działania stalkera uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, można postarać się o uzyskanie zakazu zbliżania się takiej osoby. Informacji o tym, jak uzyskać taki zakaz, udziela policja lub adwokat.

Należy powiadomić otoczenie o problemie: rodzinę i przyjaciół, sąsiadów i pracodawcę. Dom i inne dobra materialne warto zabezpieczyć: założyć alarm, zamki i czujniki ruchu.

 

Można też rozważyć zmianę numeru telefonu lub adresu skrzynki mailowej. Jednakże ze względu na konieczność zbierania dowodów, warto pozostawić dotychczasowy numer aktywny. W przypadku cyberstalkingu blokuje się nadawcę niechcianych maili.

 

Odradza się ujawniania w mediach społecznościowych szczegółów dotyczących życia, które stalker mógłby wykorzystać do zlokalizowania ofiary, to znaczy adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki.

Ofiara nękania może ubiegać się o pieniężne zadośćuczynienie.

Mężczyzna i kobieta
Pixabay/rosysmith581/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Chora miłość – jak wytłumaczyć, że jej nie odwzajemniasz?
Obsesyjna miłość działa jak uzależnienie. Wszystkie myśli zakochanego krążą wokół obiektu uczuć, za wszelką cenę stara się on nawiązać z nim kontakt, obserwuje go, wydzwania, a każdą, nawet najmniej znaczącą, reakcję odbiera jako sygnał zainteresowania. Jego działania bywają uciążliwe, a nawet niebezpieczne.

Obsesyjna miłość działa jak uzależnienie. Wszystkie myśli zakochanego krążą wokół obiektu uczuć, za wszelką cenę stara się on nawiązać z nim kontakt, obserwuje go, wydzwania, a każdą, nawet najmniej znaczącą, reakcję odbiera jako sygnał zainteresowania. Jego działania bywają uciążliwe, a nawet niebezpieczne. Jak poradzić sobie z natrętnym wielbicielem? Aby poradzić sobie z natrętnym wielbicielem, powiedz mu, że nic do niego nie czujesz, bez wahania, owijania w bawełnę i dwuznaczności. Nie czekaj, aż sytuacja zajdzie za daleko. Powiedz o swoich uczuciach od razu, kiedy zachowanie twojego wielbiciela zacznie cię niepokoić. Nie tłumacz się, nie proponuj przyjaźni. Nie daj się przekonać do spotkań. Twój komunikat powinien być jak najprostszy: „nie jestem zainteresowany”. Bądź konsekwentny, nie odbieraj telefonów, nie zmieniaj zdania. Wahanie może być dla kogoś ogarniętego obsesyjną miłością zachętą do kontynuowania działań, dać mu nadzieję. Stosuj technikę zdartej płyty – powtarzaj odmowę w taki sam sposób, nawet kilka razy. Staraj się przy tym zachować spokój. Poproś znajomych, żeby nie podawali tej osobie żadnych informacji na twój temat. Jeszcze zakochanie czy już stalking? Obsesyjne zachowanie może przerodzić się w stalking. Stalker może śledzić ofiarę, komunikować się z nią wbrew jej woli, zamieszczać krępujące posty na jej profilu na portalu społecznościowym, nachodzić znajomych i rodzinę, składać propozycje stawiające ofiarę w niezręcznej sytuacji. Odrzucony, może próbować odegrać się na swojej ofierze, np. podszywając się pod nią w internecie i zamieszczając o niej kompromitujące informacje.   Jeśli zachowanie nachalnego adoratora nosi znamiona stalkingu, a więc jest uporczywe, czyli długotrwałe i powtarzające się, oraz prowadzi do poczucia...

kobieta przed domem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czym różni się adres zamieszkania od adresu zameldowania i jakie ma to znaczenie?
Pojęcia adresu zameldowania i adresu zamieszkania, choć bywają stosowane zamiennie, nie są tożsame. Różnice między nimi są jednak, z punktu widzenia prawa, istotne. W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, ma jednak zostać zniesiony.

Pojęcia adresu zameldowania i adresu zamieszkania, choć bywają stosowane zamiennie, nie są tożsame. Różnice między nimi są jednak, z punktu widzenia prawa, istotne. W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, ma jednak zostać zniesiony. Adres zamieszkania Adres zamieszkania ma charakter faktyczny. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego (zobacz tekst ustawy ) miejscem zamieszkania osoby jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adresem zamieszkania będzie więc ten adres, pod którym rzeczywiście przebywamy. Jeśli więc zamieszkujemy w konkretnej miejscowości, pod danym adresem, z zamiarem stałego tam przebywania, to będzie to miejsce naszego stałego pobytu. Można mieć tylko jedno takie miejsce. Adres zameldowania Adres zameldowania natomiast ma charakter czysto administracyjny. Zameldowanie służy jedynie celom ewidencyjnym, ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby fizycznej w miejscu, w którym się zameldowała. Miejsce zameldowania wyznacza się na podstawie ustawy o ewidencji ludności.   Zameldowania dokonuje się pisemnie, na urzędowym formularzu, w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której zamieszkujemy. Z ameldować się można na pobyt stały lub czasowy , natomiast wymeldowanie się z miejsca pobytu powinno nastąpić, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. Gdy meldujemy się w nowym miejscu – automatycznie zostajemy wymeldowani z dotychczasowego adresu , można się jednak zameldować zarówno na pobyt stały jak i czasowy bez wymeldowania się z poprzedniego lub poprzednich miejsc pobytu. Adres zamieszkania a adres zameldowania Określenie miejsca zamieszkania jest niezależne od dokonania obowiązku meldunkowego. Można mieć różne adresy zameldowania i pobytu, aczkolwiek zasadą jest, iż powinny...

Kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zaświadczenie o niekaralności – jak je otrzymać?
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności to w języku urzędowym „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Zasady udzielania zaświadczenia reguluje art. 7 ustawy z 24 maja 2000 roku. Zaświadczenie o niekaralności bardzo często wymaga pracodawca przed zatrudnieniem na umowę o pracę. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny w Warszawie oraz jego oddziały zlokalizowane w całej Polsce.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności to w języku urzędowym „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Zasady udzielania zaświadczenia reguluje art. 7 ustawy z 24 maja 2000 roku. Zaświadczenie o niekaralności bardzo często wymaga pracodawca przed zatrudnieniem na umowę o pracę. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny w Warszawie oraz jego oddziały zlokalizowane w całej Polsce. Odbiór zaświadczenia o niekaralności – krok po kroku 1. Należy zacząć od wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności – można je pobrać ze strony Krajowego Rejestru Karnego ( krk.ms.gov.pl ) lub wypełnić druk na miejscu. W zapytaniu musimy podać: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, potwierdzenie tożsamości (np. numer PESEL), imiona rodziców, nazwisko rodowe matki. Należy także zaznaczyć w jakim celu wnioskujemy o wydanie zaświadczenia.   2. Należy zapłacić 30 złotych za znaczki skarbowe w Krajowym Rejestrze Karnym. Opłatę można uiścić gotówką lub przelewem.   3. Należy przyjść z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość do właściwego pokoju (zazwyczaj widnieje na nim napis - „Wydawanie zaświadczeń o niekaralności”).   4. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby (za dodatkową opłatą 17 zł) w ustawowym terminie 7 dni od daty złożenia. Można także otrzymać je pocztą po uprzednim podaniu adresu zwrotnego w lewym górnym rogu formularza. Zaświadczenie o niekaralności przez internet Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności wysyła się za pośrednictwem strony – http://www.e-odpisy.pl/zaswiadczenie_o_niekaralnosci_krk.html (koszt – 20 złotych – opłatę uiszczamy przelewem). Bardzo ważne jest,...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik