Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

Reklama

Kiedy nie jest orzekana wina za rozwód?

Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie daje możliwość, aby małżonkowie pozostali w przyjaźni i wspólnie sprawowali opiekę nad dziećmi. Często nie wymaga też powoływania świadków – w przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie ma konieczności przedstawiania dowodów w postaci zeznań osób trzecich. Zdarzają się sytuacje, w których nie da się stwierdzić winy. Wina nie może być orzeczona przede wszystkim w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak:

  • choroba psychiczna jednego z małżonków,
  • niezgodność charakterów,
  • niedobór płciowy (np. impotencja),
  • odmienność postaw i celów życiowych.

Ponadto małżonkowie mogą wspólnie wystosować wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Sytuacja taka jest jednoznaczna z tym, że żadne z nich nie ponosi winy za rozpad pożycia. Jeżeli podczas rozprawy któreś z małżonków wyrazi sprzeciw przeciw polubownemu rozwiązaniu sprawy, wówczas sąd jest zobowiązany do ustalenia, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet dojść do sytuacji kiedy decyzją sądu oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych.

Reklama

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci

Istotne jest, że bez względu na to czy rozwód jest przeprowadzany z orzekaniem o winie czy nie, sytuacja alimentacyjna dzieci wygląda tak samo. Jeżeli zachodzi taka przesłanka alimenty są przyznawane bez względu na charakter procesu rozwodowego. Czyli rozwód bez orzekania winy nie przeszkadza w uzyskaniu alimentów. Należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie małżonkowie mogą wystąpić o alimenty dla siebie. Gdy któreś z nich znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej – tzw. niedostatku. Oznacza to, że np. z powodu choroby jeden z małżonków nie jest w stanie podjąć zatrudnienia i zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, takich jak opłacenie mieszkania czy zakup leków. Obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Reklama
Reklama
Reklama